Jitka Pekárová 03. července 2019 v 16:58
Jitka Pekárová 03. 07. 2019

Dne 2. 7. 2019 skupina 14 učitelů spolu s vedením gymnázia Mikulášské nám. navštívila partnerské Comenius gymnázium v Deggendorfu. Po prohlídce školy a hospitaci na vyučovací hodině jsme si prošli centrum města s malebnými dvorky za horkého letního počasí. Na závěr jsme si ochladili nohy v Dunaji a popíjeli přitom ledové nápoje. Na příští školní rok jsme pro žáky naplánovali výměnný pobyt a společný projekt v saském Bahratalu.

Jitka Pekárová 18. června 2019 v 8:18
Jitka Pekárová 18. 06. 2019

Ve školním roce 2019/20 nabízíme následující placené kroužky němčiny:

Prima – pondělí od 14 do 15 hod (povede pí Mgr. Marie Janečková – marie.janeckova@mikulasske.cz)

Sekunda – pondělí od 14 do 15 hod (povede pí Mgr. Jana Šustrová – jana.sustrova@mikulasske.cz)

Cena kroužku za pololetí je 900 Kč. Případní zájemci, hlaste se vyučujícím.

Josef Kubeš 13. června 2019 v 0:21
Josef Kubeš 13. 06. 2019

I v letošním školním roce proběhlo na FAV ZČU v Plzni slavnostní vyhlášení vítězů krajských kol matematické olympiády. Důstojnost celé akce podtrhla účast vedení univerzity v čele s rektorem doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem a vedení FAV za účasti děkanky Doc. Dr. Ing. Vlasty Radové. Ve všech kategoriích se na předních místech umístili studenti naší školy. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl student Adam Blažek, který zvítězil v kategorii A i B a reprezentoval školu v celostátním kole.  Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Přehled výsledkových listin jednotlivých kol.

Foto z předávání diplomů a cen.

Hana Radová 10. června 2019 v 20:30
Hana Radová 10. 06. 2019

Nespočet novinek a zajímavostí ze světa vědy, nových technologií a inovací – takový byl letošní již 5.ročník Veletrhu vědy Akademie věd ČR. Studenti 1.B svoje poznatky a dojmy zpracují v samostatné práci, ale už nyní je zřejmé, že akce podpořila  zájem nejen v přírodovědných předmětech.

Milena Zdráhalová 05. června 2019 v 19:19
Milena Zdráhalová 05. 06. 2019

V návaznosti na probírané učivo z jaderné chemie navštívili studenti 5.E ZČU v Plzni, kde si mohli prohlédnout výstavu o jaderné energetice a vyslechli přednášku „ Mýty a fakta o jádru +Fukušima – 8 let poté“. Dozvěděli se mnoho dalších informací o příčinách a důsledcích této jaderné havárie, o jaderných reaktorech a o zajišťování bezpečnosti. Získané informace využili v následující soutěži. Čtyři nejlepší měli možnost pracovat se soupravou Gamabeta, zkoumat záření a splnit další úkol. Nejlepší z nich obdržel od ČEZ tablet.