Petr Brousek 16. března 2020 v 10:51
Petr Brousek 16. 03. 2020

Exkurze do Anglie od 1.4. do 6.4.2020 je z pochopitelných důvodů zrušena. V současné době jednáme s vedením cestovní kanceláře o přesunu akce na podzim 2020.  O dalším vývoji vás budeme informovat.

Alice Zadražilová 12. března 2020 v 13:52
Alice Zadražilová 12. 03. 2020

Zájezd do Irska se zatím nadále připravuje a předpokládáme, že se uskuteční. S cestovní kanceláří škola průběžně jedná.
Informace k aktuální situaci naleznete v modrém rámečku na úvodní webové stránce CK ProTravel.

Aleš Adámek 26. února 2020 v 11:31
Aleš Adámek 26. 02. 2020

Vítězně při obnovené premiéře našeho gymnázia v účasti na recitačních soutěžích vstoupili do klání na 17. základní škole pod vedením Katky Fládrové studenti Adam Zábran (1. E) a Anička Volfová (2. místo).

Hana Radová 23. února 2020 v 17:00
Hana Radová 23. 02. 2020

To jsou dvě exkurze,které obohatily výuku fyziky studentům 7.E a 5 .C. Studenti 7.E navštívili nejen infocentrum JE, ale splnili přísné bezpečnostní podmínky pro vstup do areálu JE. Chladící věže, ale i strojovna a místo pro řešení případné havarijní situace jsou jen některé podněty pro zpracování samostatné práce. Laboratoř vysokého napětí a akustiky je zase téma, které se objeví v projektu studentů 5.C.

Děkuji za zájem studentů a příkladnou reprezentaci školy.    H. Radová

Věra Krůsová 14. února 2020 v 20:32
Věra Krůsová 14. 02. 2020

Skvělé 4. místo obsadilo v mezinárodní konkurenci ve své kategorii B ve fyzikální soutěži Fyziklání 2020 družstvo 7.E ve složení Eliška Pirnosová, Adam Blažek, Dominik Farhan, Ondřej Sladký a Ondřej Baštař. Spoustu fyzikálních úloh úspěšně vyřešilo i družstvo ve složení Klára Hubínková (6.E), Šimon Pekár (6.E), Ondřej Suchý (6.E), Jan Kotrlík (6.E) a Jiří Jirásek (1.A). Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Hana Radová 06. února 2020 v 19:34
Hana Radová 06. 02. 2020

Funkční model výtahu (P. Pojar, T. Kratschmer, P. Milt -6.C) a Smart Collar (P. Altmann, M. Bouda, J. Bultas, Š. Duda -5.E) to jsou názvy prací, které zvítězily na 7. ročníku TO v Plzni. EHBIE ( T. Voltrová, E. Baštářová, J. Kopčil – 5.E) a Vizualizace neuronové sítě (D. Farhan, O. Sladký -6.E) jsou rovněž soutěžní práce, které porota ocenila finančními poukázkami za 2. a 3. místo.

Vítězové si kromě pocitu vítězství odnesli i věcnou cenu -tablet. Děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme i nadále nadšení a elán pro technické obory.      H. Radová,  V. Krůsová

Foto zde.

Šárka Boudová 06. února 2020 v 14:34
Šárka Boudová 06. 02. 2020

Ve středu 5. února se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce na Masarykovo gymnáziu v Plzni. Ve střední kategorii získala Sára Kokošková (2.C) 4. místo a stejnou pozici i v nejvyšší kategorii Aneta Jenšíková (5.E). Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.