Milan Pěchouček 21. listopadu 2017 v 9:08
Milan Pěchouček 21. 11. 2017

Volby do Školské rady gymnázia proběhnou dne 23. listopadu 2017 v předaulí školy v časech 7:30 – 12:30 h   a   15:30 – 18:00 h. Oprávněnými voliči jsou

  • pedagogičtí pracovníci školy
  • rodiče nezletilých žáků a zletilí (ke dni konání voleb) žáci školy

V obou kategoriích se volí 2 kandidáti do Školské rady zakroužkováním jejich pořadového čísla na hlasovacím lístku. Lístky, na kterých není označen žádný z kandidátů, jsou neplatné. Hlasovací lístek obdrží voliči po prokázání své totožnosti na místě konání voleb.

Miroslav Radotínský 21. září 2017 v 8:10
Miroslav Radotínský 21. 09. 2017
Ředitel školy stanovuje na dny 24. 10. a 25. 10. 2017 (tj. úterý a středa před podzimními prázdninami) ředitelské volno z důvodu pokračující rekonstrukce oken.
Josef Červenec 10. září 2017 v 16:58
Josef Červenec 10. 09. 2017

Od 11. 9. 2017 dochází k úpravám na školní WiFi.
Naše škola se zapojila do projektu EDUROAM.

Původní síť s názvem mikulasske již není k dispozici. Informace o tom, jak si síť nastavit naleznete na mikulasske.cz/wifi.

Další informace o síti eduroam naleznete na stránkách projektu zde.

Josef Červenec 16. listopadu 2016 v 10:58
Josef Červenec 16. 11. 2016

Z důvodu zahájení výměny oken byla některá Wi-Fi zařízení dočasně vypnuta. Pokrytí Wi-Fi signálem není v současné době úplné.