Petr Mazanec 25. března 2020 v 17:49
Petr Mazanec 25. 03. 2020

1) Žádám všechny žáky, aby z důvodu zpětné vazby vždy svým učitelům elektronicky potvrdili obdržení výukových materiálů a zadaných úkolů.
Učitele prosím o vyžadování tohoto potvrzení.
Pro žáky a učitele, kteří tak již učinili a činí, je tato žádost bezpředmětná.

2) Žáci, kteří mají technické problémy s formou elektronické komunikace organizované učiteli jednotlivých předmětů, požádají prostřednictvím školního e-mailu tyto učitele o zadávání úkolů pomocí vhodného elektronického nástroje.
V případě přetrvávání problému učitel i žák společně osloví správce sítě, který oběma pomůže s jeho vyřešením.

3) Žáci, kteří mají problémy s pochopením učiva nebo s pochopením zadaných úkolů, musí co nejrychleji elektronicky kontaktovat s dotazy přímo konkrétního učitele. Jeho povinností je svým žákům vše vysvětlit.

Děkuji všem za respektování těchto organizačních opatření.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Josef Červenec 25. března 2020 v 17:18
Josef Červenec 25. 03. 2020

1) Do pátku 27.3.2020 škola zůstává uzavřena.

2) Od pondělí 30.3.2020 bude v době úředních hodin umožněn přístup do školy všem pedagogům z pracovních důvodů a zákonným zástupcům žáků a veřejnosti pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí v sekretariátu školy.

Úřední hodiny sekretariátu školy
  (od 30. 3. 2020 do odvolání)

Pondělí: 8.00 – 11.00
Čtvrtek: 8.00 – 11.00

Pro pedagogy bude v těchto dnech škola otevřena od 7.00 do 12.00.

Děkuji všem za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Josef Červenec 17. března 2020 v 16:54
Josef Červenec 17. 03. 2020
Na základě rozhodnutí vedení školy je i všem nepedagogickým zaměstnancům od zítřka, tj. 18.3.2020, do odvolání zakázán vstup do školní budovy.
Škola bude úplně uzavřena minimálně do 24.3.2020. O pokračování tohoto opatření nebo o jeho ukončení bude rozhodnuto na poradě vedení školy dne 24.3.2020.

Děkuji všem za pochopení.
Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Petr Mazanec 10. března 2020 v 13:17
Petr Mazanec 10. 03. 2020
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020
(viz příloha) je všem pedagogům a žákům školy od zítřka, tj. 11.3.2020, do odvolání zakázán vstup do školní budovy.
Na základě tohoto nařízení vedení školy vyhlašuje následující organizační opatření:1) Projektový týden v Bahratalu bude dnes ukončen a rodiče žáků budou informováni paní učitelkou Hanou Brožíkovou a paní učitelkou Hanou Chodounskou o termínu předčasného návratu účastníků společného projektu s partnerským gymnáziem v Deggendorfu do Plzně.2) Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám se dnes, tj. 10.3. 2020, budou konat podle plánu. Od středy 11. 3. 2020 až do odvolání uzavření škol se tyto kurzy ruší. Po otevření škol proběhnou v posunutém náhradním termínu.

3) Lyžařský kurz v rakouském Kaprunu, který se měl konat od 15. 3. do 19. 3. 2020 se ruší.
Vedení školy bude jednat s cestovní kanceláří Loudatour o podmínkách vracení peněz účastníkům kurzu.

4) Učitelé využijí elektronický kontakt se žáky (moodle a třídní e-mail) k zadávání úkolů ve svých třídách. Žáci všech tříd budou v pracovních dnech povinně sledovat školní e-mail a plnit úkoly zadané svými učiteli v době mimořádného opatření.
Zbytek pracovního dne věnují žáci i učitelé domácímu samostudiu.

5) Povinností zákonných zástupců žáků a všech žáků i pedagogů v domácím pracovním režimu je sledovat vývoj situace ve sdělovacích prostředcích a oznámení vedení školy na webových stránkách gymnázia (www.mikulasske.cz)

Děkuji zákonným zástupcům, žákům a pedagogům za pochopení a dodržení tohoto nařízení.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Josef Červenec 07. března 2020 v 21:50
Josef Červenec 07. 03. 2020

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.3.2020 (viz příloha) je všem zaměstnancům a žákům školy, kteří se vrátili po tomto rozhodnutí z pobytu v Itálii nařízena karanténa v délce 14 dnů.

Jejich absence od 9.3.2020 bude omluvena a do školy se vrátí nejdříve v pondělí 23.3.2020.
Žáky a jejich zákonné zástupce navíc prosím o elektronické oznámení karantény třídnímu učiteli.

Děkuji žákům a zaměstnancům, kterých se opatření týká, za dodržení tohoto nařízení.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Josef Červenec 06. března 2020 v 14:14
Josef Červenec 06. 03. 2020

Vzhledem k vývoji situace šíření nákazy koronavirem byla během jarních prázdnin provedena ve škole následující opatření:
1) Během jarního úklidu byla provedena důkladná dezinfekce lavic, židlí a toalet.
2) Toalety jsou vybaveny antibakteriálním dezinfekčním mýdlem.
3) Vedení školy doporučuje všem zaměstnancům a žákům, kteří během jarních prázdnin pobývali na území se zvýšeným výskytem nákazy koronavirem, aby se řídili společně se svými zákonnými zástupci pokyny Krajské hygienické stanice v Plzni (www.khsplzen.cz) a konzultovali se svým praktickým lékařem nástup do školy po jarních prázdninách.
4) Žáci, kteří se zúčastní od 9.3. do 13.3.2020 projektového týdne v Bahratalu v Německu, resp. jejich zákonní zástupci, budou před odjezdem vyzváni k podpisu čestného prohlášení, že se nepohybovali v žádné z rizikových oblastí zasažených koronavirem.

Bližší informace mohou i během tohoto víkendu zákonní zástupci získat od Mgr. Hany Chodounské , která bude od žáků v pondělí 9.3.2020 při srazu účastníků školní akce vybírat podepsaná čestná prohlášení. Podle vývoje situace mohou být provedena další nutná opatření.

Děkuji všem zaměstnancům, žákům a jejich zákonným zástupcům za
pochopení.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy