Milan Pěchouček 30. května 2019 v 8:51
Milan Pěchouček 30. 05. 2019

Slavnostní vyřazení letošních absolventů proběhne v pátek 31. května 2019 v aule školy. Absolventi tříd 4.A a 4.B převezmou svá maturitní vysvědčení v 15:00  hod, ostatní (6.C a 8.E) v 16:30 hod. Srdečně zveme i všechny rodiče, sourozence a další zájemce.

Vladislava Hnízdilová 12. března 2019 v 9:06
Vladislava Hnízdilová 12. 03. 2019

Termíny ředitelského volna v období přijímacích a maturitních zkoušek:

úterý 16.4.2019 – ředitelské volno pro nižší stupeň (tj. 1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 1.C, 2.C). Ostatní třídy mají Memoriál V. Kdýra v kopané.

středa 17.4.2019 – ředitelské volno pro vyšší stupeň. Třídy nižšího stupně mají Memoriál V. Kdýra v kopané.

pondělí 20.5.2019 – ředitelské volno všechny třídy (zahájení maturitních zkoušek)

pátek 24.5.2019 – ředitelské volno všechny třídy (první den voleb do Evropského parlamentu)

Josef Červenec 06. září 2018 v 11:54
Josef Červenec 06. 09. 2018

Od školního roku 2018/2019 zavádíme oddělené přihlašovací údaje pro žáky a rodiče do klasifikace (program Bakaláři).

Prostřednictvím této aplikace bude probíhat udělování souhlasů se zpracováním osobních údajů. 

Žádáme proto rodiče, aby si své nové přihlašovací údaje vyzvedli dle svých časových možností 
od 10. 9. 2018 do 26. 9. 2018 prodlouženo do 5. 10. 2018 v čase 7:30 – 18:00 u okénka na vrátnici po předložení dokladu totožnosti. Doklad slouží pouze k ověření jména.

Pokud si z nějakého důvodu nemůžete přihlašovací údaje vyzvednout, napište nám prosím na gdpr@mikulasske.cz. V případě dotazů se též obracejte na uvedený e-mail.

Rodiče prvních ročníků obdrží své přihlašovací údaje na informační schůzce dne 17. 9. 2018.

Prosíme rodiče, aby své přihlašovací údaje dětem nepředávali. Do budoucna je v plánu i možnost omlouvání absence a komunikace se školou prostřednictvím této aplikace.

Přihlašovací údaje pro žáky rozdávají třídní učitelé.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Josef Červenec 22. června 2018 v 12:04
Josef Červenec 22. 06. 2018

Začátkem měsíce července dojde ke zrušení přihlašovacích údajů pro rodiče a žáky do systému Bakaláři (klasifikace).

Na začátku nového školního roku obdrží rodiče i žáci vlastní přístupové údaje prostřednictvím třídního učitele.

Další informace naleznete od 7. 9. 2018 na stránkách školy.

Petr Mazanec 11. dubna 2018 v 7:10
Petr Mazanec 11. 04. 2018

V pondělí dne 9. 4. 2018 na začátku Pedagogické rady pedagogický sbor gymnázia uctil minutou ticha památku pana profesora PaedDr. Otty Šmolíka, který více než 30 let učil na naší škole matematiku, fyziku a hudební výchovu a vedl školní pěvecký sbor.
Zasloužil se také o vznik tříd zaměřených na matematiku, matematiku a fyziku a na matematiku a přírodní vědy. V těchto zaměřených třídách, ale i všeobecných třídách, vychoval řadu nejenom pouze matematicky nadaných studentů.
Svůj pěvecký sbor vedl i po odchodu do důchodu až do svých 82 let.
Zemřel na Velký pátek dne 30. března 2018 ve věku nedožitých 86 let.
Čest jeho památce.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Milan Pěchouček 16. března 2018 v 10:13
Milan Pěchouček 16. 03. 2018

Ředitel školy Mgr. Petr Mazanec vyhlašuje ředitelské volno na následující termíny:

  • 12. dubna 2018 – ředitelské volno pro žáky tříd 1.CE, 2.CE, 3.E a 4.E
  • 13. dubna 2018 – ředitelské volno pro všechny žáky školy
  • 17. dubna 2018 – ředitelské volno pro žáky tříd 1.AB, 2.AB, 3.ABC, 4.ABC, 5.CE, 6.CE, 7.E a 8.E
  • 21. května 2018 – ředitelské volno pro všechny žáky školy