Petr Mazanec 23. září 2020 v 14:41
Petr Mazanec 23. 09. 2020

Ř   E   D   I   T   E   L   S   K   É       V   O   L   N   O
Z důvodu uzavření školních jídelen na Církevním gymnáziu i na Masarykově základní škole vyhlašuji v pátek 25. září 2020 pro všechny třídy Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 ředitelské volno.
Děkuji všem za pochopení.
Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Petr Mazanec 16. září 2020 v 11:59
Petr Mazanec 16. 09. 2020

Ředitel Masarykovy ZŠ z preventivních a provozních důvodů rozhodl o prodloužení zrušení stravování žáků a zaměstnanců Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 ve školní jídelně na Jiráskově náměstí do pátku 18. 9. 2020 . Od pondělí 21.9.2020 bude stravování opět obnoveno. Obědy všech strávníků budou ve čtvrtek a v pátek  automaticky odhlášeny.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Petr Mazanec 15. září 2020 v 10:12
Petr Mazanec 15. 09. 2020

Od 14. 9. do 19. 9. 2020 je třída 7.E v karanténě, protože jeden žák této třídy byl pozitivně testován na COVID 19. Výuka v této třídě probíhá distančním způsobem a provoz školy není omezen. Žádáme všechny, kdo se pohybují ve školní budově, o důsledné dodržování hygienických opatření.

Petr Mazanec 14. září 2020 v 15:36
Petr Mazanec 14. 09. 2020

Ředitel Masarykovy ZŠ z preventivních důvodů rozhodl o zrušení stravování žáků a zaměstnanců Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 v úterý 15. 9. a ve středu 16. 9. 2020  ve školní jídelně na Jiráskově náměstí. Ve středu bude oznámeno ukončení nebo případné prodloužení tohoto opatření. Obědy všech strávníků budou automaticky odhlášeny.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Petr Mazanec 09. září 2020 v 22:43
Petr Mazanec 09. 09. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 9. 9. 2020 (viz příloha) zavádí s platností od čtvrtka 10. 9. 2020 povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy. Společnými prostorami jsou všechny chodby ve škole, šatny a toalety. Rouška se může sejmout pouze v učebnách. Ve školních jídelnách na Církevním gymnáziu a v Masarykově ZŠ je možné odložit roušku pouze po zasednutí ke stolu a konzumaci jídla. Každý žák po sejmutí roušky je povinen ji odložit do sáčku ve své tašce, aby nedocházelo k případné kontaminaci jeho okolí použitou rouškou. Je dobré mít k dispozici i roušku náhradní. Abychom co nejlépe a nejdéle udrželi normální provoz školy, tak je potřeba důsledně dodržovat pravidlo 3R:

  1. RUCE – umýt si je a vydezinfikovat kdykoliv je to z hygienického hlediska potřebné, zejména ihned po ranním příchodu do školy
  2. ROZESTUP – udržovat rozumný rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob
  3. ROUŠKA – používat roušku ve společných prostorách a dbát pravidel správné manipulace s ní

Děkuji všem za respektování tohoto nařízení.
Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy
příloha

Josef Červenec 09. září 2020 v 13:08
Josef Červenec 09. 09. 2020

Plzeňské městské dopravní podniky vyžadují potvrzení o studiu jen u studentů, kteří dovrší 18 let.

Proto není nutné vystavovat potvrzení o studiu pro studenty mladší 18 let, tito studenti mají zlevněné předplatné pro cestování v MHD nastavené automaticky.

Josef Červenec 31. srpna 2020 v 11:20
Josef Červenec 31. 08. 2020

Od nového školního roku byla zavedena ve webovém prostředí Bakalářů funkce zapomenuté heslo. Pro získání uživatelského jména a hesla stačí do políčka zadat e-mailovou adresu vedenou v systému Bakaláři.

Studenti a učitelé mají adresu ve tvaru „login@mikulasske.cz“. U rodičů se jedná o jejich vlastní e-mail, který byl předán škole pro komunikaci.
 
Nově tedy nedochází k předávání uživatelského jména a hesla na lístečku. Každý nový žák si o jméno a heslo požádá prostřednictvím funkce zapomenuté heslo.