Základní data

Sestava dle 106/1999 Sb.

 (1) Název Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
 (2) Důvod a způsob založení PO zřízena krajem, dle Školského zákona
 (3) Organizační struktura Organizační struktura
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Nejsou
 (3b) Zřizované organizace Nejsou
 (4) Kontaktní spojení  
(4.1) Kontaktní poštovní adresa Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
Mikulášské náměstí 808/23
Plzeň (okr. Plzeň-město)
326 00
(4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Mikulášské náměstí 808/23
Plzeň (okr. Plzeň-město)
326 00
 (4.3) Úřední hodiny Po – Pá:   07:00 – 15:00
 (4.4) Telefon 377 226 747
 (4.5) Čísla faxu  
 (4.6) Adresa internetové stránky https://www.mikulasske.cz/ (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny k88gwuy (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy kontakt@mikulasske.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 107-1875660217/0100 (CZ75 0100 0001 0718 7566 0217)
 (6) IČ 49778145
 (7) DIČ — není plátcem DPH —
 (8) Dokumenty  
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů ŠVPŠkolní řád
 (8.2) Rozpočet zvěřejněn ve Výroční zprávě o činnosti školy
 (9) Žádosti o informace Žádost o informace pro fyzické osoby
Žádost o informace pro právnické osoby
Žádosti lze podat ústně, písemně v sekretariátu či elektronicky na adrese kontakt@mikulasske.cz
(10) Příjem žádostí a dalších podání Sekretariát, email: kontakt@mikulasske.cz, datová schránka: k88gwuy
(11) Opravné prostředky Viz. Směrnice dle 106/1999 Sb.
(12) Formuláře Viz. Směrnice dle 106/1999 Sb.
(13) Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Nejsou
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
(14.2) Vydané právní předpisy Nejsou
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací Viz. Směrnice dle 106/1999 Sb.
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací Nejsou
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv Nejsou
(16.2) Výhradní licence Nejsou
(17) Výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017

Další informace:

IZO: 600009556
Zřizovatel: Plzeňský kraj
Škroupova 18
301 00 Plzeň
Ředitel školy: Mgr. Petr Mazanec, od 1. 8. 2012
Zástupci ředitele: Ing. Miroslav Radotínský, od 1. 8. 2002
Mgr. Milan Pěchouček, od 1. 8. 2012
Výchovný poradce: Ing. Mgr. Ivana Šafránková
Ekonom školy: Bc.  Martin Simet
Účetní školy: DiS. Jindřiška Bělohlavá
Správce sítě: Jakub Duchek
Tomáš Valík
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Zdeněk Pech
Whisleblower: Bc. Martin Simet  whistleblowing@mikulasske.cz
Pracovnice sekretariátu: Bc. Vladislava Hnízdilová
pověřená přejímáním podnětů a oznámení podle zák. 106/1999 Sb.