Zpracování osobních údajů

Gymnázium Plzeň, Mikulášské nám. 23, dále jen „škola“ jako správce a zpracovatel osobních údajů zpracovává údaje (např. případ vedení dokumentace školy) v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet:

  • prostřednictvím datové schránky, ID k88gwuy
  • emailem na adrese kontakt(zavináč)mikulasske.cz
  • poštou na adrese Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23, Mikulášské náměstí 808/23, 326 00 Plzeň

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Zdeněk Pech.
tel: 777 090 186
e-mail: zdenek.pech@ppc-online.cz