ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Informace pro rodiče a další zákonné zástupce žáků a všechny, kdo chtějí využít poradenské služby poskytované školou.

Výchovný poradce a Školní speciální pedagog a Školní metodik prevence jsou zavázáni respektovat důvěrnost získaných informací. Výjimkou z těchto pravidel je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací.


Školní speciální pedagog

Eva Polanová 

Kontakt: epolanova@mikulasske.cz   377 183 951

Osobně: pondělí a úterý od 8:00 do 16:00 v kabinetě č. 310


Výchovný poradce

Ivana Šafránková

Kontakt: isafrankova@mikulasske.cz   377 183 951

Osobně: v konzultačních hodinách ve středu 15:00 – 16:00 v kabinetě č. 310


Školní metodik prevence

Veronika Rybová

Kontakt: vrybova@mikulasske.cz     377 183 956

Osobně: v kabinetě č. 325


Školní psycholog

Kateřina Kondrysová

Kontakt: katerina.kondrysova@gmail.com

Osobně: v konzultačních hodinách ve středu 12:00 – 16:00 v kabinetě č. 310


ŠPP nabízí pomoc při:    

  • řešení studijních a výchovných obtíží a složitých životních situací
  • profesním a studijním zaměření a při volbě vysoké školy
  • řešení možnosti osobnostního rozvoje a sebepoznání
  • Schránka důvěry: zde