Výchovné poradenství a prevence

ve školním roce 2018 – 2019

Informace pro rodiče a další zákonné zástupce žáků a všechny, kdo chtějí využít poradenské služby poskytované školou.

Výchovný poradce a Školní metodik prevence je zavázán respektovat důvěrnosti, které chrání osobní sdělení. Výjimkou z těchto pravidel je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informací.

Výchovná poradkyně

Ing. Mgr. Ivana Šafránková

Kabinet číslo: 310

Konzultační hodiny:
Středa: 13:30 – 15:00
Po dohodě i v jinou dobu.

E-mail: ivana.safrankovazavmikulasske.cz
Společný e-mail: vychovnyporadcezavmikulasske.cz

Schránka důvěry: zde

Telefon: 377 183 951

Výchovná poradkyně pomáhá řešit výchovné a vzdělávací problémy žáků, vede evidenci žáků s poruchami učení a chování.

Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.

Výchovná poradkyně je spojovacím článkem mezi rodiči a institucemi, které se zabývají specializovanou péčí o mládež (např. PPP, Prevence pro školy a veřejnost, aj.)

Výchovná poradkyně úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli a školní metodičkou prevence.

 

Školní metodička prevence

pozice neobsazena

Kabinet číslo: 

Konzultační hodiny:

E-mail:
Společný e-mail: vychovnyporadcezavmikulasske.cz

Schránka důvěry: zde

Telefon: 

Školní metodička prevence zajišťuje metodické a koordinační činnosti v oblasti Minimálního preventivního programu školy, informační a vzdělávací činnost a její koordinaci v oblasti prevence sociálně patologických jevů a výchovy ke zdravému životnímu stylu a konzultační činnost.

To vše v úzké spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a výchovnou poradkyní.

Kdy nás kontaktovat?

 • Když mám problém:
  • sám se sebou
  • s rodinou
  • s kamarády
  • se spolužáky
  • ve třídě
  • s učitelem
  • s učením
  • s návykovou látkou
 • Když potřebuji konzultovat záležitosti kolem přijímacího řízení na VŠ.
 • Když se chci svěřit a již nevím kudy kam.