Václav Krušina 31. května 2023 v 10:33
Václav Krušina 31. 05. 2023

2. ročník vzpomínkové akce, Brouskovy desítky, se letošní rok uskuteční 26. 6. 2023 na Plovárně v Hradišti. Veškeré potřebné informace naleznete zde. -> Plakát

Soupisky odevzdávejte do kabinetu TV nejpozději do 14. 6. 2023. -> Soupiska – Brouskova desítka 2023

! Těšíme se na vaše výkony !

Václav Krušina 24. dubna 2023 v 12:43
Václav Krušina 24. 04. 2023

V pátek 14. a v pondělí 17. dubna se na našem gymnáziu uskutečnil již 21. ročník Memoriálu Vráti
Kdýra. Tento turnaj v sálové kopané se konal ve sportovní hale Lokomotiva Plzeň za účasti celkem
35 týmů.
Stupně vítězů letos obsadily tyto třídy:
Turnaj starších dívek: 1. místo – 4.B, 2.  místo – 3.A, 3. místo – 4.C
Turnaj starších chlapců: 1. místo – 7.E, 2. místo – 8.E, 3. místo – 1.B

Turnaj mladších dívek: 1. místo – 2.E, 2. místo – 3.E+1.E, 3. místo – 1.C
Turnaj mladších chlapců: 1. místo – 2.C, 2. místo – 2.F, 3. místo – 2.E

Výtěžek z turnaje ve výši 15 418,- bude věnován na konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně.
Všem letošním účastníkům děkujeme a gratulujeme k předvedeným výkonům.

Martina Špetová 11. dubna 2023 v 9:26
Martina Špetová 11. 04. 2023

Ve čtvrtek 13. 4. 2023 od 19:00 hod. se v Bakalářích otevře anketa pro přihlášení do blokové výuky TV. Každý student z těchto tříd 2.A, 2.B, 4.C, 6.E, 3.A, 3.B, 5.C, 7.E si zvolí právě jeden z nabízených sportů v letním bloku a právě jeden z nabízených sportů v zimním bloku. 

Kapacita jednotlivých sportů je omezena.

Zvolený blok je závazný, po uložení Vaší volby již nelze daný blok změnit.

Uzávěrka přihlašování bude v pondělí 24. 4. 2023 ve 23:59 hod.

V případě, že se Vámi zvolený blok neotevře, budete muset poté provést volbu znovu. O případné nutnosti nové volby budete informováni prostřednictvím Bakalářů – Komens.   

Přihlášení do bloků je povinné, kdo si nevybere, bude mu blok přiřazen bez možnosti změny.

EDIT 26. 4. 2023

Od 26. 4. 2023 v 19:00 hod bude spuštěno druhé kolo přihlašování. Druhé kolo bude ukončeno 3. 5. 2023 ve 23:59 hod. Volba bloku je povinná. Pokud si žádný nevyberete, bude Vám přidělen dle volných kapacit bez možnosti změny. Žáci, kterých se nová volba týká, budou během dnešního dne kontaktováni prostřednictvím Komens.

Josef Červenec 20. března 2023 v 17:03
Josef Červenec 20. 03. 2023

Minulý týden se naše škola zapojila do unikátního projektu. Jednalo se o testování fyzické zdatnosti po 100 letech u studentů našeho gymnázia. Zúčastnily se třídy (1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 5.E, 6.E, 3.A, 8.E). Jedinečnost tohoto projektu byla v tom, že stejné testování proběhlo na naší škole i v roce 1923, tedy přesně před 100 lety. Naši studenti tedy mají možnost porovnat svoje výkony s výkony svých předků.

Na celkové výsledky si vzhledem k počtu přihlášených škol budeme muset ještě chvíli počkat. Nicméně myslím, že si to všichni zúčastnění užili, atmosféra byla úžasná, výkony skvělé. Všichni si zaslouží obrovskou pochvalu a uznání. 

Asi půlhodinové video, které natočila TV Nova najdete na webových stránkách TN.CZ.

Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podíleli (sportovcům, organizátorům, pomocníkům, učitelům).

Martina Špetová 20. března 2023 v 17:02
Martina Špetová 20. 03. 2023

Již 21. ročník Memoriálu Vráti Kdýra proběhne v pátek 14.  dubna (starší studenti) a v pondělí 17. dubna (mladší studenti).  Bližší informace naleznete zde: Memoriál VK 2023 info přihláška

Součástí letošního turnaje bude sbírka pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně, které se mohou zúčastnit všichni studenti. Informace naleznete ve výše přiloženém souboru.

Martina Špetová 09. března 2022 v 13:25
Martina Špetová 09. 03. 2022

Již 20. ročník Memoriálu Vráti Kdýra proběhne v úterý 19.  dubna (starší studenti) a ve středu 20. dubna (mladší studenti).  Bližší informace naleznete zde: Memoriál VK 2020 info přihláška.

Součástí letošního turnaje bude sbírka pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně, které se mohou zúčastnit všichni studenti. Informace naleznete ve výše přiloženém souboru.

Josef Červenec 29. prosince 2021 v 10:48
Josef Červenec 29. 12. 2021

Vánoce jsou svátky, na které se snad každý člověk, ať ten úplně malý, tak ten nejstarší, celý rok těší, na pár okamžiků zapomene na všechny své starosti a dokonce snad i uvěří, že existuje nějaký Ježíšek, který nosí dárky a vánoční stromeček…

O to méně uvěřitelné a o to ještě více bolestivější je zpráva, která nás zasáhla právě v průběhu těchto svátečních dnů. Nečekaně, beze slova rozloučení, bez sebenepatrnějšího náznaku nás na Štědrý den opustil dlouholetý kolega, vynikající pedagog, sportovec tělem i duší, báječný kamarád a jeden z nejobětavějších členů pedagogického sboru        

PAN MGR. PETR BROUSEK.

Byť bychom přemýšleli jakkoliv dlouho, skládali ta nejkrásnější slova, stejně bychom nedokázali plně vystihnout jeho nadšení pro každou sportovní aktivitu, jeho velmi citlivý, až otcovský, přístup ke všem studentům bez ohledu na jejich věk či zájmy, jeho neutuchající snahu ukázat svým studentům ta nejkrásnější místa naší země či zajímavá místa za jejími hranicemi…

Byl /ten minulý čas je hrozný!/ to vynikající pedagog, skvělý kamarád, ryzí člověk, který, byť nás tak nečekaně opustil, bude s námi, kteří jsme ho znali, stále.

Petře, čest Tvojí světlé památce !

Členové předmětové komise TV