Josef Šimána 08. února 2021 v 9:21
Josef Šimána 08. 02. 2021

Ve dnech 22.–24. ledna 2021 se konalo česko-slovenské finále soutěže ROZHODUJ O EVROPĚ, do kterého z listopadového regionálního kola postoupil letošní maturant, student třídy 4. B Oldřich Neumann.

V průběhu finálového klání proběhly simulace jednání Evropského parlamentu a Rady EU, kde náš student zastupoval Francii, a to tak dobře, že v konkurenci cca 25 finalistů obsadil 1. místo!

Jde opravdu o mimořádný úspěch a příkladnou reprezentaci našeho gymnázia v oblasti humanitních věd. Jmenovanému blahopřejeme, věříme, že své znalosti prokáže i u ústních maturitních zkoušek a potažmo u přijímacích zkoušek na FSV UK v Praze, kam se hlásí.

B L A H O P Ř E J E M E!