Šárka Boudová 09. června 2017 v 10:15
Šárka Boudová 09. 06. 2017

Ve čtvrtek 8.6. se v aule uskutečnil na naše pozvání velmi zajímavý koncert dechového tělesa Juniororchestr ZUŠ Bedřicha Smetany v Plzni. Vystoupení bylo pro všechny druhé ročníky, které mají hudební výchovu. Pod taktovkou dirigenta Jana Bodnára zazněly populární, filmové i vážnější melodie. V souboru působí mimo jiné naši bývalí i současní žáci. Děkujeme za mimořádný hudební zážitek!

Šárka Boudová 28. září 2016 v 16:25
Šárka Boudová 28. 09. 2016

Ve čtvrtek 15.9.2016 se v 9.30 v Měšťanské Besedě zúčastnily třídy 2B a 4E výchovného koncertu k poctě Antonína Dvořáka (175. výroční od jeho narození). Pestrý program připravila ZUŠ B. Smetany v Plzni a hlavně její Plzeňský dětský sbor. Zazněla řada úryvků z opery Rusalka, houslový Romantický kus č. 1 a Humoreska, čtyřruční Slovanský tanec č. 8, dvě části z 9. symfonie Z Nového světa a další. Ukázky byly kvalitně zahrané a zazpívané, dramatizace Rusalky více než zdařilá. V sólových a sborových partech se představila i žákyně naší školy Kateřina Pflegerová (2B).

Šárka Boudová 26. června 2016 v 14:12
Šárka Boudová 26. 06. 2016

V rámci návštěvy výměnných žáků z gymnázia v německém Schwandorfu na naší škole byl připraven malý koncert, který se konal 6. dubna 2016 od 8.00 v aule. Ve sborových partech se představili žáci všech prvních ročníků: 5E, 3C, 1A, 1B. V sólových vystoupeních pak akordeonistka Gabriela Bílková (1B), hráč na mandolínu Matej Papcun (1A), flétnistka Jana Romová (3C) a zpívající kytarista Martin Šašek (5C). Ve finálním čísle pak všichni spojili svou pěveckou a instrumentální sílu v německé a české verzi Beethovenovy Ódy na radost!

Sestřih videa zhotovili dva šikovní žáci 5.C – Jakub Frank a Tomáš Jícha. Jim i účinkujícím patří velké díky a jen tak dále.:-))