Šárka Boudová 15. prosince 2022 v 18:05
Šárka Boudová 15. 12. 2022

Ve dnech 8.-9.12. se naši žáci zúčastnili adventní exkurze do hlavního města Německa. Prošli se podél zbytku Berlínské zdi, navštívili Berlínský dóm včetně vyhlídkového ochozu, ochutnali speciality vánočních trhů, viděli dominantu Braniborskou bránu večer i přes den a navečer vyšli na vrchol budovy Říšského sněmu. Druhý den následovala procházka kolem zbytků Pamětního kostela císaře Viléma, jízda S-Bahnem na hlavní nádraží, smutná vzpomínka při procházení Památníkem holocaustu a poslední zastávka v centru na Postupimském náměstí. Poté se přejelo na prohlídku největšího berlínského paláce Charlottenburg, který sloužil původně jako letní sídlo královny Sophie Charlotte, dnes Muzeum porcelánu.

Šárka Boudová 02. června 2022 v 11:26
Šárka Boudová 02. 06. 2022

Ve dnech 27.-31.5. se uskutečnila školní exkurze do Švýcarska a Francie.

První den jsme navštívili město Chamonix, středisko leží na úpatí nejvyšší hory Evropy Mont Blanc (4808 m). Vyjeli jsme lanovkou na Aiguille du Midi (3842 m), odkud se otevřel nezapomenutelný výhled na fascinující panorama největšího evropského masivu. Druhý den jsme zamířili do mezinárodní metropole Ženevy s dominantní obří fontánou na stejnojmenném jezeře. Prohlédli jsme si katedrálu sv. Petra a Památník reformace. Poté jsme přejeli podél břehu Ženevského jezera do Lausanne, kde nás čekalo Olympijské muzeum s přilehlým parkem, ve kterém je umístěna také socha Emila Zátopka. Následovala zastávka na břehu Ženevského jezera v lázeňském městě Montreux, kde jsme obdivovali sochu Freddieho Mercuryho. Navečer jsme dorazili  do malebné vesničky Yvoire, ležící přímo na břehu Ženevského jezera. Poslední den jsme věnovali návštěvě nejstarší čokoládovny ve Švýcarsku-Cailler-Nestlé. Prohlídka ukazovala celý vývoj výroby čokolády od nejstarších dob až do dneška včetně ochutnávky. Odpoledne jsme završili na lodičkách u Rýnských vodopádů  a návštěvou středověkého městečka Stein am Rhein s nádhernými domy zdobenými freskami.

Šárka Boudová 31. března 2022 v 19:59
Šárka Boudová 31. 03. 2022

Dnes 31. března se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. V mimořádně silné konkurenci získala Hana Otcovská (2.A) třetí místo. Gratulujeme za vzornou reprezentaci školy.