WiFi (eduroam)

Informace pro návštevníky

Téměř celá budova školy je pokryta bezdrátovou sítí eduroam. Přístupové údaje k síti a informace k nastavení svých zařízení dostanete u své domovské organizace.

ESSID: eduroam
Zabezpečení: WPA2 AES

Některé porty mohou být z bezpečnostních důvodů sítě blokovány. Bezdrátová síť přiděluje z DHCP pouze privátní IPv4 adresy.

Uživatel připojením k síti eduroam souhlasí s roamingovou politikou.


Information for visitors

The school building is covered by wireless network. Login information must be provided by your organization.

ESSID: eduroam
Security: WPA2 AES

Some ports are blocked. The wireless network provides only private IPv4 from DHCP server.


Informace pro zaměstnance a studenty

Varování! Nikdy nepředávejte své přihlašovací údaje. Jedná se o vážné porušení podmínek a bude mít za následek trvalé zablokování přístupu k WiFi.

Uživ. jméno: login@mikulasske.cz –  slovo login nahraďte svým uživatelským jménem do školní sítě
Heslo: heslo k Vašemu účtu do školní sítě
Ověření: MSCHAPv2
EAP metoda: PEAP
Certifikační autorita: DigiCert Assured ID Root CA nebo neověřovat
Uživatel připojením k síti eduroam souhlasí s roamingovou politikou a s řádem IVT.

Po přihlášení si můžete nechat zaslat přihlašovací údaje na e-mail.