WiFi

Z důvodu zabezpečení školní sítě a splnění podmínek poskytovatele školního internetu měníme způsob přihlášení na školní Wi-Fi síť. Nově se budete k síti připojovat vlastním jménem a heslem, které používáte k přihlášení na počítače.

Údaje pro připojení k WiFi:

WiFi síť mikulasske
Uživatelské jméno/identita vaše jméno do školní sítě (PC/moodle/e-mail)
Anonymní identita netřeba vyplňovat
Zabezpečení WPA2 Podnikové nebo Enterprise
Heslo vaše heslo do školní sítě (PC/moodle/e-mail)
Šifrování AES
Ověření MSCHAPv2
EAP metoda PEAP
CA certifikát netřeba vyplňovat, lze však stáhnout zde