Milan Pěchouček 14. června 2024 v 10:45
Milan Pěchouček 14. 06. 2024

19. 6. 2024

Stravování

Pokud budete mít zájem o stravování, přihlaste své dítě (co nejdříve) v příslušné školní jídelně. Žáci osmiletého studia se budou stravovat v jídelně Masarykovy základní školy na Jiráskově náměstí (http://masarykovazs.cz/skolni-jidelna/informace/), žáci čtyř- a šestiletého studia se budou stravovat v jídelně Církevního gymnázia (https://www.cirkevni-gymnazium.cz/pro-studenty-a-rodice/školní-jídelna.html).

14. 6. 2024

Dnes jsme rozeslali na mailové adresy zákonných zástupců přijatých uchazečů dva maily. Jeden obsahuje informace o volbě volitelných předmětů, způsobu přihlášení do školního informačního systému a návod na práci s anketami v něm. Druhý pak obsahuje údaje pro platbu adaptačního kurzu.

Pokud jste maily nedostali, překontrolujte prosím složku hromadné pošty nebo spamu. Pokud ani tam neuspějete, ozvěte se na mail: kontakt@mikulasske.cz

Děkuji.

Milan Pěchouček 22. března 2024 v 12:21
Milan Pěchouček 22. 03. 2024

13. 5. 2024

V systému DIPSYje možné si zobrazit opravené záznamové archy z jednotné přijímací zkoušky (kliknutím na zelenou ikonu s kancelářskou sponkou).

11. 4. 2024

V pozvánce k přijímací zkoušce najdete uvedené číslo učebny, ve které testy proběhnou. Abychom Vám usnadnili orientaci v budově a urychlili nalezení správné místnosti, vězte, že

  • v přízemí se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 1;
  • v 1. patře se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 2;
  • ve 2. patře se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 3.

A navíc po vstupu do školní budovy najdete hned za vchodem abecední seznam všech uchazečů, ve kterém můžete vyhledat své jméno a informace o učebně, do které patříte.

Přestávku mezi oběma přijímacími testy mohou uchazeči strávit v přidělené učebně nebo na chodbě před ní. Pedagogický dozor bude zajištěn.

Přijímací testy skončí přibližně v 12:05 h, pro uchazeče s navýšeným časovým limitem ve 12:20 h.

22. 3. 2024

Odeslali jsme pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. Uchazeči, kteří podávali přihlášku elektronicky, najdou pozvánku v systému DIPSY. Ostatním uchazečům byla pozvánka odeslána doporučeným dopisem.

Pokud jste pozvánku nedostali, ozvěte se na kontakt@mikulasske.cz, děkujeme.

Jakub Duchek 06. prosince 2023 v 19:22
Jakub Duchek 06. 12. 2023

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

i tento rok otevíráme přípravné kurzy pro přijímací řízení pro školní rok 2024/2025. Přípravné kurzy budou probíhat v následujících termínech:

Kurzy obsahují po 7 lekcích z českého jazyka a z matematiky. Začátek kurzů je v 15:00, konec přibližně v 16:45. Kurzy neprobíhají o jarních prázdninách ani o Velikonocích. Pro každý ze šesti kurzů jsme vyhradili 32 míst a účastníci budou dále rozděleni do menších skupin.

Přihlášky budou probíhat výhradně online prostřednictvím aplikace na webu školy podle rozpisu v tabulce výše. Cena kurzu je 1000Kč.

Aplikace bude zpřístupněna ve středu 13. 12. 2023 od 18 hodin. pro uchazeče o čtyřleté studium, ve čtvrtek 14.12. 2023 od 18 hodin pro uchazeče o šestileté studium a v pátek 15.12. 2023 od 18 hodin pro uchazeče o osmileté studium. Odkaz pro registraci bude zveřejněn v samostatném příspěvku.

Sledujte prosím webové stránky školy pro více informací.

Jakub Duchek 01. listopadu 2023 v 11:58
Jakub Duchek 01. 11. 2023

Zveme všechny zájemce o studium i jejich zákonné zástupce na Den otevřených dveří, který proběhne v budově naší školy v sobotu 2. prosince 2023 od 9 do 15 hodin. Budeme mít připraveny informace o studiu a přijímacím řízení, přípravných kurzech, ukázky učebnic i moderních forem výuky, prohlídky učeben, hry a soutěže… 

Informace o nabídce zaměření pro příští školní rok a o změnách v přijímacím řízení proběhnou v aule školy (1. patro) od 9:30 h, 11:30 h a 13:30 h.

Přihlášky do přípravných kurzů začneme přijímat po Dni otevřených dveří prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Milan Pěchouček 01. září 2023 v 13:02
Milan Pěchouček 01. 09. 2023

(aneb Ať nebloudíte)

třída 1.A (čtyřleté studium, matematika a přír. vědy) – učebna 107, přízemí

třída 1.B (čtyřleté studium, všeobecné) – učebna 220, 1. patro

třída 1.C (šestileté studium) – učebna 320, 2. patro

třída 1.E (osmileté studium) – učebna 119, přízemí

Milan Pěchouček 22. května 2023 v 14:04
Milan Pěchouček 22. 05. 2023

Učebnice pro čtyřleté studium

Seznam učebnic najdete zde.

Seznam není úplný, o dalších učebnicích budou žáci informováni na začátku září svými vyučujícími. V případě zájmu můžete s nákupem učebnic počkat na každoroční burzu, kdy žáci vyšších ročníků prodávají učebnice svým mladším spolužákům. Burza probíhá zpravidla ve druhém týdnu měsíce září.

Stravování

Pokud budete mít zájem o stravování, přihlaste své dítě (co nejdříve) v příslušné školní jídelně. Žáci osmiletého studia se budou stravovat v jídelně Masarykovy základní školy na Jiráskově náměstí (http://masarykovazs.cz/skolni-jidelna/informace/), žáci čtyř- a šestiletého studia se budou stravovat v jídelně Církevního gymnázia (https://www.cirkevni-gymnazium.cz/pro-studenty-a-rodice/školní-jídelna.html).

Další informace

Registrace do školního informačního systému, přihláška cizího jazyka, příp. předmětu estetické výchovy, přihláška k adaptačnímu kurzu Zero, souhlasy GDPR, třídní schůzky v září… těchto témat se bude týkat mail, který jsme na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce ke studiu odeslali 15. 6. 2023