Milan Pěchouček 19. května 2017 v 19:13
Milan Pěchouček 19. 05. 2017

Výsledky jsou uveřejněny pod registračními čísly. Registrační číslo uchazeče je shodné s evidenčním číslem uvedeným na pozvánce nebo na potvrzení o přijetí přihlášky.

Uchazeč prospěl u přijímací zkoušky, jestliže získal alespoň 17 bodů v testu z českého jazyka a literatury a zároveň alespoň 17 bodů v testu z matematiky.

Pro přijaté uchazeče má toto zveřejnění platnost rozhodnutí o přijetí.

6-leté studium, matematika a přírodní vědy Výsledky
8-leté studium, všeobecné Výsledky
Josef Červenec 02. května 2017 v 12:59
Josef Červenec 02. 05. 2017

Výsledky jsou uveřejněny pod registračními čísly. Registrační číslo uchazeče je shodné s evidenčním číslem uvedeným na pozvánce nebo na potvrzení o přijetí přihlášky.

Uchazeč prospěl u přijímací zkoušky, jestliže získal alespoň 17 bodů v testu z českého jazyka a literatury a zároveň alespoň 17 bodů v testu z matematiky.

Pro přijaté uchazeče má toto zveřejnění platnost rozhodnutí o přijetí.

4-leté studium, matematika a přírodní vědy Výsledky 
4-leté studium, všeobecné Výsledky 
6-leté studium, matematika a přírodní vědy Výsledky 
8-leté studium, všeobecné Výsledky

Věnujte, prosím, pozornost také následujícím informacím.

Milan Pěchouček 30. ledna 2017 v 8:49
Milan Pěchouček 30. 01. 2017

Ředitel gymnázia vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/18. Podrobnosti najdete zde.

Vladislava Hnízdilová 05. ledna 2017 v 10:41
Vladislava Hnízdilová 05. 01. 2017

Adresa školy: Gymnázium, Plzeň, Mikulášské náměstí 23, 326 00  Plzeň

Kód a název, do kterého se uchazeč hlásí, vyberte jednu ze 4 možností:

Délka studia Kód Název
4 roky, zaměření všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné
4 roky, zaměření matematika a přírodní vědy 79-41-K/41 Gymnázium  – matematika a přírodní vědy
6 let 79-41-K/61 Gymnázium – matematika a přírodní vědy
8 let 79-41-K/81 Gymnázium  – všeobecné

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání NEPOŽADUJEME.

Milan Pěchouček 19. prosince 2016 v 8:28
Milan Pěchouček 19. 12. 2016

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání najdete

  • podrobné informace o průběhu přijímacího řízení
  • požadavky z českého jazyka a literatury a z matematiky pro jednotnou přijímací zkoušku
  • ilustrační testy i ostré testy z minulých dvou let

Odkaz na stránku je zde.

Josef Červenec 13. září 2016 v 13:22
Josef Červenec 13. 09. 2016

Vážení rodiče,

i v letošním školním roce pořádáme přípravné kurzy ke studiu na naší škole. Otevírají se kurzy českého jazyka a matematiky pro všechny typy studia (čtyřleté, šestileté i osmileté). Přihlášky budeme přijímat pouze elektronicky na adrese:

https://www.mikulasske.cz/pripravne-kurzy
Adresa bude zpřístupněna dne 8. 12. 2016 od 16:00.

Přihlašování do kurzů bylo ukončeno.

Účastnický poplatek ve výši 700,- Kč je třeba uhradit nejpozději do 3 dnů od přijetí e-mailu s platebními údaji. Počet míst je omezen. V případě neuhrazení poplatku ve stanoveném termínu, bude místo v kurzu nabídnuto dalšímu uchazeči.

Studium
čtyřleté (9. třída) šestileté (7. třída) osmileté (5. třída)
pondělí středa středa čtvrtek
začátek kurzu 6. 2. 2017 začátek kurzu 8. 2. 2017 začátek kurzu 8. 2. 2017 začátek kurzu 9. 2. 2017
počet lekcí:
6 + závěrečný test
počet lekcí:
6 + závěrečný test
počet lekcí:
6 + závěrečný test
počet lekcí:
6 + závěrečný test

Kurzy probíhají od 15:00 do cca 16:45 hod. V týdnu od 13. 2. do 17. 2. (jarní prázdniny) kurzy probíhat nebudou.