Milan Pěchouček 03. července 2020 v 10:39
Milan Pěchouček 03. 07. 2020

(článek bude podle potřeby průběžně aktualizován)

3. 7. 2020   Další informace

V neděli 5. července odešleme maily rodičům přijatých žáků s údaji o založení účtu do školní webové aplikace, o seznamovacím kurzu pro nové žáky, o volbě cizího jazyka a s dalšími důležitými informacemi.

1. 7. 2020   Učebnice pro 1. ročník čtyřletého studia

Seznam vybraných učebnic najdete zde.

26. 6.   Zveřejněny výsledky uchazečů z náhradního termínu přijímacích zkoušek.

24. 6. 2020   Stravování
V případě zájmu o školní stravování se včas přihlaste:
– osmileté studium ve školní jídelně Masarykovy ZŠ na Jiráskově náměstí (http://masarykovazs.cz/skolni-jidelna/informace/);
– šesti- a čtyřleté studium ve školní jídelně Církevního gymnázia (https://cirkevni-gymnazium.cz/soubory/files/skolni-jidelna/informace-o-stravovani.pdf)

23. 6. 2020   Označení budoucích tříd

kód zaměření třída
79-41-K/41 matematika a přírodní vědy 1.A (čtyřleté)
79-41-K/41 všeobecné 1.B (čtyřleté)
79-41-K/61 všeobecné 1.C (šestileté)
79-41-K/81 matematika a přírodní vědy 1.E (osmileté)
Milan Pěchouček 18. května 2020 v 15:17
Milan Pěchouček 18. 05. 2020

Před zkouškami…

18. 5.
Odeslali jsme pozvánky k přijímací zkoušce uchazečům, kteří naši školu  uvedli na prvním místě. Prosím opět o zpětnou vazbu – pokud přihlášku v mailu nenajdete, ozvěte se. Stejně tak v případě jakýchkoli dotazů.
Hlavní změny: prodloužení času jednotlivých testů, místo odvolání nutno požádat o nové rozhodnutí (vše najdete podrobněji v pozvánkách).

Pozvánka – 1. strana     Pozvánka – 2. strana     Pozvánka – mail
Pozvánka - 1. stranaPozvánka - 2. strana

Registrační čísla uchazečům, kteří naši školu uvedli na druhém místě, odešleme v průběhu několika dní.

21. 5.
Odeslali jsme registrační čísla uchazečům, kteří naši školu uvedli na druhém místě.

1. 6.

Umístění učeben

Abychom umožnili plynulejší příchod uchazečů do učeben a zabránili tak shlukování velkého počtu osob u vchodu do budovy školy, uvádím popis umístění jednotlivých učeben. Číslo učebny najdete v pozvánce k přijímací zkoušce.

Na dveřích každé učebny bude seznam uchazečů, kde si můžete ověřit, že jste našli tu správnou.

Na každé chodbě budou k dispozici učitelé, kteří vám rádi poradí.

číslo učebny popis

přízemí

105 projděte chodbu v přízemí, učebna je za prvními prosklenými dveřmi proti druhému schodišti
106 projděte chodbu v přízemí, učebna je za druhými prosklenými dveřmi po levé straně
111 projděte chodbu v přízemí, projděte dvěma prosklenými dveřmi a za nimi se dejte vpravo
117, 118, 119, 120 učebny jsou na chodbě v přízemí, po pravé straně

1. patro

205 vyjděte po schodech do 1. patra, dejte se doprava… učebna je za prvními prosklenými dveřmi naproti druhému schodišti
206, 207 vyjděte po schodech do 1. patra, dejte se doprava, projděte rovně dvěma prosklenými dveřmi… za nimi je učebna po levé straně
211 vyjděte po schodech do 1. patra, dejte se doprava, projděte rovně dvěma prosklenými dveřmi a za druhými se dejte doprava
217, 218, 219, 220 vyjděte po schodech do 1. patra, učebna je na chodbě vpravo

2. patro

306 vyjděte po schodech do 2. patra, dejte se doprava, projděte rovně dvěma prosklenými dveřmi… za nimi je učebna po levé straně
317, 318, 319, 320 vyjděte po schodech do 2. patra, učebna je na chodbě vpravo

5. 6.
Předpokládaný konec přijímacích testů je ve 12:20 h, v případě uchazečů s přiznaným uzpůsobením podmínek ve 13:05 h.

Milan Pěchouček 07. května 2020 v 9:41
Milan Pěchouček 07. 05. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí uchazeči,

vzhledem k přetrvávajícím omezením v provozu škol již nevidíme možnost, jak řádně ukončit letošní přípravné kurzy. V některých skupinách proběhly 4 lekce, v některých 5 lekcí z celkových sedmi. Řada z vás využila zpřístupněných příprav a zadání našich vyučujících, kteří využívají systém Moodle. Rád  bych vás také upozornil na stránky https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prijimacky-bez-obav, kde najdete další pomoc s přípravou k přijímacím zkouškám.

Tato situace nás velmi mrzí, část peněz samozřejmě vrátíme na příslušné účty do 12. června.

Milan Pěchouček 16. dubna 2020 v 11:04
Milan Pěchouček 16. 04. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

na vaši mailovou adresu, uvedenou v přihlášce ke studiu, odesíláme podrobnější informace o změnách v přijímacím řízení.

Obdržením mailu se tak ujistíte o tom, že evidujeme vaši přihlášku.

Nám tento mail poslouží ke kontrole správnosti převodu přihlášky včetně vašich kontaktů do elektronické podoby. Protože tytéž adresy využijeme k zaslání pozvánek k přijímací zkoušce (u uchazečů, kteří naši školu uvedli v přihlášce na prvním místě), k zaslání registračních čísel (v případě všech uchazečů) a případně k další komunikaci v průběhu přijímacího řízení, prosím všechny, kdo tento mail neobdrželi, aby se nám ozvali a pomohli nám tuto situaci napravit.

Děkujeme.

Milan Pěchouček 13. dubna 2020 v 8:46
Milan Pěchouček 13. 04. 2020
Konkrétní termín přijímací zkoušky závisí na tom, kdy bude obnovena možnost osobní přítomnosti žáků ve školách. Nejdříve to bude však 14 dnů od dne, kdy budou školy znovu otevřeny, konkrétní termín stanoví ministerstvo. Jednotná přijímací zkouška se skládá z písemných testů z českého jazyka a literatury a z matematiky. Její obsah i forma zůstávají zachovány. Nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Hlavní změnou je, že každý uchazeč může písemné testy konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. Pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole.
Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke vzdělávání na střední školu se nelze odvolat. Ani letos ale uchazeči nepřicházejí o možnost být přijati na místa, která budou případně uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili „pod čarou“. Ředitel školy může přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků vydáním nového rozhodnutí.
Nově je dále stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit opakovaně i tehdy, pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí. Nové rozhodnutí předloží uchazeč ve škole, kam odevzdal zápisový lístek, a ta mu vydá zápisový lístek k odevzdání na druhou školu. Lhůta pro odevzdání zápisového lístku je stanovena na 5 pracovních dnů.
Milan Pěchouček 03. dubna 2020 v 10:42
Milan Pěchouček 03. 04. 2020

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení byly, jak víte, pozastaveny. Podle sdělení MŠMT se přijímací zkoušky nebudou konat dříve než 14 dní po obnovení školní docházky. To nám poskytuje prostor kurzy dokončit. Pokračovat ve čtení