Milan Pěchouček 16. března 2022 v 14:17
Milan Pěchouček 16. 03. 2022

5. 4. 2022

V pozvánce k přijímací zkoušce najdete uvedené číslo učebny, ve které testy proběhnou. Abychom Vám usnadnili orientaci v budově a urychlili nalezení správné místnosti, vězte, že

  • v přízemí se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 1;
  • v 1. patře se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 2;
  • ve 2. patře se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 3.

A navíc po vstupu do školní budovy najdete hned za vchodem abecední seznam všech uchazečů, ve kterém můžete vyhledat své jméno a informace o učebně, do které patříte.

Přestávku mezi oběma přijímacími testy mohou uchazeči strávit v přidělené učebně nebo na chodbě před ní. Pedagogický dozor bude zajištěn.

Přijímací testy skončí přibližně v 12:10 h, pro uchazeče s navýšeným časovým limitem přibližně v 12:25 h.

16. 3. 2022

Na e-mailové adresy uvedené v přihláškách byly odeslány pozvánky k přijímací zkoušce. V případě, že pozvánku ve své e-mailové schránce nenajdete, překontrolujte ještě složku hromadné korespondence a spamu. Pokud ani potom neuspějete, ozvěte se na adresu milan.pechoucek@mikulasske.cz.

Petr Mazanec 02. února 2022 v 16:02
Petr Mazanec 02. 02. 2022

Vážení rodiče, milí uchazeči o čtyřleté, šestileté a osmileté studium,

vzhledem k velmi nepříznivé epidemiologické situaci a nedostatku lektorů z našeho pedagogického sboru i z řad externistů nebudeme na základě mého rozhodnutí letos pořádat žádné přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ani v on-line formě jako v loňském školním roce.

Náhradou pro Vás mohou být on-line přípravné kurzy, které pořádá a nabízí společnost SCIO (www.scio.cz). Na jejich webových stránkách můžete najít všechny nabízené kurzy i s cenami. Tyto kurzy lze objednat i zaplatit on-line. Děkuji Vám za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Milan Pěchouček 24. listopadu 2021 v 11:49
Milan Pěchouček 24. 11. 2021

Přehled otvíraných tříd a informace o přijímacím řízení najdete zde.

Milan Pěchouček 20. října 2021 v 11:41
Milan Pěchouček 20. 10. 2021

Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci posouváme Den otevřených dveří na 29. leden 2022. Ostatní údaje zůstávají v platnosti. (15. 11. 2021)

Zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který proběhne 4. prosince 2021 od 9,00 do 15,00 hodin.

Jsou pro vás připraveny informace o studiu a přijímacím řízení, ukázky učebnic i moderních metod výuky, prohlídky učeben, soutěže…

Těšíme se na vaši návštěvu.