Milan Pěchouček 21. června 2022 v 12:33
Milan Pěchouček 21. 06. 2022

Učebnice pro čtyřleté studium

Seznam učebnic najdete zde.

Seznam není úplný, o dalších učebnicích budou žáci informováni na začátku září svými vyučujícími. V případě zájmu můžete s nákupem učebnic počkat na každoroční burzu, kdy žáci vyšších ročníků prodávají učebnice svým mladším spolužákům. Burza probíhá zpravidla ve druhém týdnu měsíce září.

Stravování

Pokud budete mít zájem o stravování, přihlaste své dítě (co nejdříve) v příslušné školní jídelně. Žáci osmiletého studia se budou stravovat v jídelně Masarykovy základní školy na Jiráskově náměstí (http://masarykovazs.cz/skolni-jidelna/informace/), žáci čtyř- a šestiletého studia se budou stravovat v jídelně Církevního gymnázia (https://www.cirkevni-gymnazium.cz/pro-studenty-a-rodice/školní-jídelna.html).

Další informace

Registrace do školního informačního systému, přihláška cizího jazyka, příp. předmětu estetické výchovy, přihláška k adaptačnímu kurzu Zero, souhlasy GDPR, třídní schůzky v září… těchto témat se bude týkat mail, který na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce ke studiu odešleme do konce června.

Milan Pěchouček 16. března 2022 v 14:17
Milan Pěchouček 16. 03. 2022

5. 4. 2022

V pozvánce k přijímací zkoušce najdete uvedené číslo učebny, ve které testy proběhnou. Abychom Vám usnadnili orientaci v budově a urychlili nalezení správné místnosti, vězte, že

  • v přízemí se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 1;
  • v 1. patře se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 2;
  • ve 2. patře se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 3.

A navíc po vstupu do školní budovy najdete hned za vchodem abecední seznam všech uchazečů, ve kterém můžete vyhledat své jméno a informace o učebně, do které patříte.

Přestávku mezi oběma přijímacími testy mohou uchazeči strávit v přidělené učebně nebo na chodbě před ní. Pedagogický dozor bude zajištěn.

Přijímací testy skončí přibližně v 12:10 h, pro uchazeče s navýšeným časovým limitem přibližně v 12:25 h.

16. 3. 2022

Na e-mailové adresy uvedené v přihláškách byly odeslány pozvánky k přijímací zkoušce. V případě, že pozvánku ve své e-mailové schránce nenajdete, překontrolujte ještě složku hromadné korespondence a spamu. Pokud ani potom neuspějete, ozvěte se na adresu milan.pechoucek@mikulasske.cz.

Petr Mazanec 02. února 2022 v 16:02
Petr Mazanec 02. 02. 2022

Vážení rodiče, milí uchazeči o čtyřleté, šestileté a osmileté studium,

vzhledem k velmi nepříznivé epidemiologické situaci a nedostatku lektorů z našeho pedagogického sboru i z řad externistů nebudeme na základě mého rozhodnutí letos pořádat žádné přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ani v on-line formě jako v loňském školním roce.

Náhradou pro Vás mohou být on-line přípravné kurzy, které pořádá a nabízí společnost SCIO (www.scio.cz). Na jejich webových stránkách můžete najít všechny nabízené kurzy i s cenami. Tyto kurzy lze objednat i zaplatit on-line. Děkuji Vám za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Milan Pěchouček 24. listopadu 2021 v 11:49
Milan Pěchouček 24. 11. 2021

Přehled otvíraných tříd a informace o přijímacím řízení najdete zde.