Milan Pěchouček 20. ledna 2023 v 8:33
Milan Pěchouček 20. 01. 2023

Přehled tříd otevíraných v příštím školním roce spolu s dalšími informacemi najdete zde.

Milan Pěchouček 29. listopadu 2022 v 12:52
Milan Pěchouček 29. 11. 2022

Přípravné kurzy začnou v týdnu od 6. února 2023, obsahují 7 lekcí a jejich časové rozvržení je následující:

kurz pro uchazeče z den v týdnu počet míst příjem přihlášek od
– 5. tříd pondělí nebo čtvrtek 64 13. 12. od 18 h
– 7. tříd úterý 32 12. 12. od 18 h
– 9. tříd pondělí nebo středa 64 09. 12. od 18 h

Kurzy začínají vždy v 15:00 h a obsahují každý den lekci z českého jazyka i matematiky. Předpokládaný konec je kolem 16:45 h. V rámci jednoho dne budou uchazeči rozděleni do menších skupin. Kurzy nebudou probíhat o jarních prázdninách ani o Velikonocích. Cena kurzu je 1.000,- Kč.

Přihlášky přijímáme prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách, který bude k dispozici v době spuštění přihlašování. Pokyny k platbě obdržíte na email zadaný po úspěšné registraci. Jakmile se kurz naplní, přihláška nebude nadále dostupná.

Adresa pro přihlášení na přípravné kurzy je https://www.mikulasske.cz/pripravne-kurzy

Milan Pěchouček 25. října 2022 v 11:57
Milan Pěchouček 25. 10. 2022

Zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který proběhne 26. listopadu od 9,00 do 15,00 hodin.

Jsou pro vás připraveny informace o studiu, přípravných kurzech a přijímacím řízení, ukázky učebnic i moderních metod výuky, prohlídky učeben, soutěže… (Přihlášky do přípravných kurzů budeme přijímat až po Dni otevřených dveří.)

Aktualizace 22. 11.: V průběhu Dne otevřených dveří budou v aule školy probíhat prezentace týkající se přijímacího řízení, přijímacích zkoušek, kritérií pro přijetí a počtu přijímaných uchazečů. Prezentace proběhnou v 9:30 h, v 11:00 h, ve 12:30 h a ve 14:00 h.

Těšíme se na vaši návštěvu.