Milan Pěchouček 11. června 2018 v 8:16
Milan Pěchouček 11. 06. 2018

Značení tříd 1. ročníku v novém školním roce 2018/19:

1.A – čtyřleté studium, matematika a přírodní vědy
1.B – čtyřleté studium, všeobecné
1.C – šestileté studium
1.E – osmileté studium

Učebnice pro 1. ročník čtyřletého studia

Seznam učebnic najdete zde.

Stravování

Přihlášku ke stravování je možno podat (nejlépe do 28.6.2018):

čtyřleté studium (1.A a 1.B) a šestileté studium (1.C) – zde
osmileté studium (1.E) – zde

Výběr druhého cizího jazyka

Ve čtyřletém i šestiletém studiu bude podle zájmu uchazečů otevřena výuka německého a francouzského jazyka. Zájemcům o ruštinu (celkem tři v obou typech studia) vyhovíme v jejich náhradní volbě.

Milan Pěchouček 10. dubna 2018 v 12:11
Milan Pěchouček 10. 04. 2018

Před zkouškami…

E-maily s pozvánkami k přijímacím zkouškám byly odeslány prostřednictvím systému Certis Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. Pokud jste ještě pozvánku nedostali, překontrolujte i složku pro spam nebo se ozvěte na telefon 377 183 932.

V průběhu zkoušek…

Čas mezi přijímací zkouškou z matematiky a českého jazyka mohou uchazeči strávit v aule našeho gymnázia, kde pro ně bude zajištěn pedagogický dozor.

Po zkouškách…   (může být průběžně aktualizováno)

Nahlížení do spisu

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, se mohou zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí (přihláška, diplomy ze soutěží…) ve věci přijímacího řízení uchazeče v budově Gymnázia, Mikulášské nám. 23, Plzeň, v místnosti sekretariátu školy č. 228 dne 27. 4. 2018 od 14:00 h do 16:00 h.

Zveřejnění výsledků

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny u vchodu do budovy školy a na školních webových stránkách 2. května v dopoledních hodinách.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Rozhodnutí o přijetí škola zákonným zástupcům přijatých uchazečů nevydává.

Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout 2. května v době od 11:30 do 15:00 v sekretariátu školy. Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou 3. května. Rozhodnutí, které nelze doručit, se uloží na poště. Nebude-li vyzvednuto do 10 pracovních dnů, je považováno za doručené.

.

Vladislava Hnízdilová 26. února 2018 v 10:41
Vladislava Hnízdilová 26. 02. 2018

Od pondělí 26.2.2018 do čtvrtka 1.3.2018 je možno přihlášku odevzdat na  sekretariátu (1.patro) v době od 7h do 14 h, po uvedené hodině je možno přihlášku odevzdat na vrátnici do 18.00 h.

Adresa školy: Gymnázium, Plzeň, Mikulášské náměstí 23, 326 00  Plzeň

Kód a název, do kterého se uchazeč hlásí, vyberte jednu ze 4 možností:

Délka studia Kód Název
4 roky, zaměření všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné
4 roky, zaměření matematika a přírodní vědy 79-41-K/41 Gymnázium  – matematika a přírodní vědy
6 let, zaměření matematika a přírodní vědy 79-41-K/61 Gymnázium – matematika a přírodní vědy
8 let – zaměření matematika a přírodní vědy 79-41-K/81 Gymnázium  – matematika a přírodní vědy

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání NEPOŽADUJEME.

Milan Pěchouček 29. listopadu 2017 v 11:45
Milan Pěchouček 29. 11. 2017

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou probíhat od 5. února 2018 v těchto dnech:

  • pro uchazeče o 4-leté studium v pondělí a ve čtvrtek
  • pro uchazeče o 6-leté studium ve středu
  • pro uchazeče o 8-leté studium v úterý a ve čtvrtek

Přihlášky do kurzů začneme přijímat pouze prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách 7. prosince v 16:00 hodin.

https://www.mikulasske.cz/pripravne-kurzy (uzávěrka přihlášek je 15. 1. 2018 ve 23:59)

Kurzy obsahují po 6 lekcích z českého jazyka a z matematiky a cvičný test z každého předmětu. Začátek kurzů je v 15:00 h, konec přibližně v 16:40 h. Kurzy neprobíhají o jarních prázdninách ani o Velikonocích. Pro každý termín jsme vyhradili 40 míst a účastníci budou rozděleni do menších skupin. Cena kurzu je 850,- Kč, informace k platbě vám budou po přihlášení zaslány mailem.

studium čtyřleté (9. třída) šestileté (7. třída) osmileté (5. třída)
den pondělí čtvrtek středa úterý čtvrtek
první lekce 5. 2. 2018 8. 2. 2018 7. 2. 2018 6. 2. 2018 8. 2. 2018
poslední lekce 26. 3. 2018 5. 4. 2018 28. 3. 2018 27. 3. 2018 5. 4. 2018
počet lekcí 6 + závěrečný test 6 + závěrečný test 6 + závěrečný test 6 + závěrečný test 6 + závěrečný test
český jazyk J. Anderle Z. Fořtová R. Lehečková M. Stehlíková A. Adámek
matematika H. Radová I. Šafránková J. Soukupová V. Krůsová I. Tafat
učebny 119, 120 106, 117 119, 120 119, 120 119, 120