Vladislava Hnízdilová 30. června 2020 v 8:46
Vladislava Hnízdilová 30. 06. 2020

Středa 8:00h – 12:00 h

POZOR! Středa 5.8.2020  a 19.8.2020 DOVOLENÁ

Od 24.8.2020 sekretariát obvyklý provoz: 8:00 h – 15:00 h

Opisy ročníkových a maturitních vysvědčení

nelze v době prázdnin  vyhotovit.

Telefon: 377 183 934, e-mail: kontakt@mikulasske.cz

Petr Mazanec 06. května 2020 v 13:59
Petr Mazanec 06. 05. 2020

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
vážení žáci maturitních ročníků denního a distančního studia,

vláda ve svém nařízení rozhodla, že od 11. května 2020 mají studenti maturitních ročníků mít možnost konzultací před písemnou či ústní maturitní zkouškou.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodický pokyn k organizaci těchto konzultací (viz příloha).
V souladu s metodickým pokynem vydávám následující organizační opatření pro realizaci konzultací.

1) Konzultace pro žáky maturitních ročníků denního studia a pro žáky distančního studia bude umožněna v budově školy každé pondělí a každý čtvrtek v době od 8 do 16 hodin počínaje dnem 11.5.2020.

2) Žáci osloví učitele maturitních předmětů prostřednictvím školního e-mailu v dostatečném časovém předstihu a domluví se na případném termínu konzultace v uvedených dnech a hodinách.
Povinností učitele, který se z libovolných důvodů nebude moci sejít s žáky v budově školy, je poskytnout distanční konzultaci elektronickou formou přednostně před distančním vzděláváním žáků nematuritních ročníků.

3) Při jednom konzultačním setkání může být v 1 učebně s 1 učitelem nejvýše 15 žáků za dodržení všech nařízených protiepidemiologických opatření(viz metodický pokyn v příloze). Povinností každého účastníka konzultace je znát a dodržovat všechna tato opatření.

4) Účastníkem konzultace může být pouze žák, který není v karanténě, nemá žádné příznaky onemocnění a před vstupem do školy na vrátnici odevzdá čestné prohlášení s přesným datem konání konzultace.
Vytištěné, vyplněné a podepsané prohlášení si žák musí přinést sebou. Formulář čestného prohlášení je přílohou tohoto organizačního nařízení a je také k dispozici na webových stránkách školy v sekci KE STAŽENÍ. Bez něj nebude jeho účast na konzultaci možná.

5) Učebnu pro konzultaci přiděluje učiteli vrátná a žákům po odevzdání čestného prohlášení oznamuje číslo učebny, v které se konzultace koná. Povinností učitele i žáků je respektovat toto přidělení. Žáci omezí volný pohyb po budově pouze na přístupovou cestu k přidělené učebně, část chodby v blízkosti učebny a cestu k nejbližším toaletám. V prostorech před vstupem do školy a v budově žáci respektují pokyny všech zaměstnanců školy a při konzultaci ve třídě pokyny svého učitele.

6) Třídní šatny pro žáky budou uzavřeny a nebudou se používat. Žáci si odloží svrchní oděv na svém pracovním místě v přidělené učebně a nebudou se přezouvat. V učebnách i na toaletách budou k dispozici jednorázové papírové ručníky a dezinfekční prostředky. Každý den budou po konzultacích učebny, kabinety, toalety a ostatní prostory školy řádně uklizeny a vydezinfikovány.

Děkuji všem za pochopení a respektování těchto organizačních opatření.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Přílohy:

Josef Červenec 25. března 2020 v 17:18
Josef Červenec 25. 03. 2020

1) Do pátku 27.3.2020 škola zůstává uzavřena.

2) Od pondělí 30.3.2020 bude v době úředních hodin umožněn přístup do školy všem pedagogům z pracovních důvodů a zákonným zástupcům žáků a veřejnosti pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí v sekretariátu školy.

Úřední hodiny sekretariátu školy
  (od 30. 3. 2020 do odvolání)

Pondělí: 8.00 – 11.00
Čtvrtek: 8.00 – 11.00

Pro pedagogy bude v těchto dnech škola otevřena od 7.00 do 12.00.

Děkuji všem za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Petr Mazanec 10. března 2020 v 13:17
Petr Mazanec 10. 03. 2020
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020
(viz příloha) je všem pedagogům a žákům školy od zítřka, tj. 11.3.2020, do odvolání zakázán vstup do školní budovy.
Na základě tohoto nařízení vedení školy vyhlašuje následující organizační opatření:1) Projektový týden v Bahratalu bude dnes ukončen a rodiče žáků budou informováni paní učitelkou Hanou Brožíkovou a paní učitelkou Hanou Chodounskou o termínu předčasného návratu účastníků společného projektu s partnerským gymnáziem v Deggendorfu do Plzně.2) Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám se dnes, tj. 10.3. 2020, budou konat podle plánu. Od středy 11. 3. 2020 až do odvolání uzavření škol se tyto kurzy ruší. Po otevření škol proběhnou v posunutém náhradním termínu.

3) Lyžařský kurz v rakouském Kaprunu, který se měl konat od 15. 3. do 19. 3. 2020 se ruší.
Vedení školy bude jednat s cestovní kanceláří Loudatour o podmínkách vracení peněz účastníkům kurzu.

4) Učitelé využijí elektronický kontakt se žáky (moodle a třídní e-mail) k zadávání úkolů ve svých třídách. Žáci všech tříd budou v pracovních dnech povinně sledovat školní e-mail a plnit úkoly zadané svými učiteli v době mimořádného opatření.
Zbytek pracovního dne věnují žáci i učitelé domácímu samostudiu.

5) Povinností zákonných zástupců žáků a všech žáků i pedagogů v domácím pracovním režimu je sledovat vývoj situace ve sdělovacích prostředcích a oznámení vedení školy na webových stránkách gymnázia (www.mikulasske.cz)

Děkuji zákonným zástupcům, žákům a pedagogům za pochopení a dodržení tohoto nařízení.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy