Adaptační kurz

V několika posledních letech pořádá škola na začátku září adaptační kurzy pro studenty nově nastupujících ročníků. Po začátcích ve Střelských Hošticích a Sedlici kurzy probíhají v RZ Žihle.

Průběh kurzů zajišťuje škola ve spolupráci s externí agenturou, kurzů se účastní třídní učitelé, organizaci pomáhají zajišťovat také bývalí absolventi školy.

Aktivity, které probíhají především v přírodě, přispívají k vzájemnému poznání studentů a příznivě ovlivňují atmosféru ve třídách v dalších letech.

Z minulých let

Školní rok 2020/2021

Již tradičně proběhl v termínu od 2. září do 4. září teambuildový kurz pro nově nastupující studenty. Tentokrát jsme vyrazili do RZ Žihle. Akce se zúčastnilo zhruba 120 studentů, společně se svými třídními učiteli. Program zajistila škola ve spolupráci s Jiřím Konečným. Počasí nám tento rok přálo a při spoustě aktivit nám tři společné dny velmi rychle uběhly.


Školní rok 2019/2020

V letošním školním roce poprvé proběhl teambuildingový kurz pro studenty prvních ročníků. Aktivity pro studenty 1. A a 1. B proběhly ve dnech 21. – 23. 10. 2019 ve Střelských Hošticích.

Příjemné teplé počasí přímo vybízelo ke sportování na hřištích a k turistice do blízkého okolí, včetně nočního pochodu se svíčkami. Během dne také k rukodělným a výtvarným činnostem v přírodě. Studenti dostali možnost více se navzájem poznat prostřednictvím skupinových a individuálních her. Během pobytu byl prostor i pro netradiční aktivity, povzbuzující k sebevyjádření, představivosti a fantazii i k posílení pocitu sounáležitosti. Třídní aktivity, především v přírodě, přispěly k nemalému dobrodružství a nekonvenčním prezentacím žáků. Pro dobrou náladu všech se tancovalo, zpívalo a posedělo u táboráku s opékáním špekáčků. Vzájemné poznávání učitelů a žáků se převážně odehrávalo v neformálních podmínkách s přispěním všech zúčastněných.

Žáci si za své aktivity odvezli diplomy a malou sladkou odměnu. Započaté hlubší vztahy a neformální komunikace mezi žáky budou mít zcela jistě  vliv na běžný život ve škole. Je to začátek jejich dlouhé studijní cesty… foto


V letošním školním roce od 2. září do 9. září poprvé proběhl teambuildový kurz pro nově nastupující studenty v RZ Sedlice – Dol. Akce se zúčastnilo 64 žáků nastupujících ročníků, konkrétně osmiletého 1. E a šestiletého 1. C typu studia, společně se svými třídními učiteli Jitkou Romovou a Kristýnou Turkovou. Program zajistil Jiří Konečný se spolupracovníky. Společně se žáky se všech aktivit účastnily i třídní učitelky. Po úvodních aktivizačních hrách probíhaly činnosti podporující vzájemné poznání žáků a nastavování pravidel nových třídních kolektivů.