Jana Riegerová 28. ledna 2020 v 14:10
Jana Riegerová 28. 01. 2020

V minulém týdnu proběhlo okresní kolo OČJ. V I. kategorii obsadily studentky Kateřina Velkoborská (4.E) a Anna Volfová (1.C) 4. – 5. místo, v II. kategorii získala 4. místo Tereza Tocháčková (5.C) a 17. místo obsadila Anna Královcová (5.E). Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Jana Riegerová 25. dubna 2017 v 18:32
Jana Riegerová 25. 04. 2017

Student 4.E Otto Filip Rusina reprezentoval školu v Krajském kole Olympiády v českém jazyce. Získal 1. místo a postupuje do kola celostátního. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu.

Jana Riegerová 01. března 2017 v 12:17
Jana Riegerová 01. 03. 2017

Studenti našeho gymnázia se zúčastnili okresního kola Olympiády z českého jazyka.

V I. kategorii (49 soutěžících) získal Otto Filip Rusina (4.E) výborné 2. místo a postupuje do kola krajského. Tereza Tocháčková (2.C) skončila na 9. místě.

Ve II. kategorii (22 soutěžících) se na 4. místě umístil Erik Kočandrle (6.E), je tedy náhradníkem pro krajské kolo. Bohuslava Hurtová (3.B) obsadila 5. místo.

Všem děkujeme za vynikající reprezentaci školy.