Jana Riegerová 28. ledna 2020 v 14:10
Jana Riegerová 28. 01. 2020

V minulém týdnu proběhlo okresní kolo OČJ. V I. kategorii obsadily studentky Kateřina Velkoborská (4.E) a Anna Volfová (1.C) 4. – 5. místo, v II. kategorii získala 4. místo Tereza Tocháčková (5.C) a 17. místo obsadila Anna Královcová (5.E). Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.