Milan Pěchouček 14. ledna 2020 v 12:30
Milan Pěchouček 14. 01. 2020

Ve školním roce 2020/21 otevřeme tyto třídy:

studium zaměření forma studia
osmileté
kód 79-41-K/81
matematika a přírodní vědy denní
šestileté
kód 79-41-K/61
všeobecné denní
čtyřleté
kód 79-41-K/41
všeobecné denní
čtyřleté
kód 79-41-K/41
matematika a přírodní vědy denní
čtyřleté
kód 79-41-K/41
všeobecné distanční

Termíny přijímacích zkoušek:

– pro čtyřleté studium: 14. a 15. 4. 2020

– pro víceleté studium: 16. a 17. 4. 2020

Lékařské potvrzení na přihlášce nevyžadujeme. Podrobné informace (vyhlášení zkoušek, kritéria hodnocení…) zveřejníme do konce ledna.

Ivan Tafat 28. ledna 2020 v 16:17
Ivan Tafat 28. 01. 2020
Milé studentky, milí studenti,
níže uvádím upřesňující informace ke konání Filmové noci 2020:
Vstup do budovy školy bude umožněn 45 minut před začátkem samotné akce, tj. od 19:15. Doporučený příchod je nejpozději do 19:45.
Při vstupu do školy každý účastník u vrátnice odevzdá 60,- Kč jako příspěvek na organizaci Filmové noci (půjčovné filmů).
Spací potřeby (karimatka, spacák, …) si každý účastník zajišťuje sám. Mimo auly budou pro spaní vyhrazeny učebny 319, 320, 324.
Občerstvení si účastníci rovněž zajišťují sami. Zájemci si mohou v dostatečném časovém předstihu objednat pizzu, přičemž dovozům bude škola otevírána nejdéle do 21:00.
Pokud se někdo z registrovaných účastníků nemůže zúčastnit, může za sebe poslat náhradníka. V takovém případě náhradník u vstupu nahlásí jméno toho, za koho přišel.
Za organizační tým Filmové noci
Oldřich Neumann
Jana Riegerová 28. ledna 2020 v 14:10
Jana Riegerová 28. 01. 2020

V minulém týdnu proběhlo okresní kolo OČJ. V I. kategorii obsadily studentky Kateřina Velkoborská (4.E) a Anna Volfová (1.C) 4. – 5. místo, v II. kategorii získala 4. místo Tereza Tocháčková (5.C) a 17. místo obsadila Anna Královcová (5.E). Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Ivan Tafat 16. ledna 2020 v 7:36
Ivan Tafat 16. 01. 2020
Vážení studenti,
 
i letos se uskuteční již tradiční Filmová noc.
 
Samotná akce začíná ve středu 29. ledna od 20:00 hodin. Budova školy bude otevřena od 19:00 do 19:45.

Pokračovat ve čtení

Josef Kubeš 05. ledna 2020 v 17:35
Josef Kubeš 05. 01. 2020

Poslední úterý v listopadu probíhá každoročně celostátní soutěž Internetová matematická olympiáda, které se naše škola pravidelně zúčastňuje. V letošním školním roce se družstvo pod vedením Ondřeje Sladkého umístilo na 8. místě a družstvo pod vedením Kláry Hubínkové na 30. místě z 203 účastníků. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Pokračovat ve čtení

Věra Krůsová 18. prosince 2019 v 19:51
Věra Krůsová 18. 12. 2019

Předvánoční středu absolvovali studenti 4.E a 5.E dvouhodinový program v Planetáriu Praha. Dozvěděli se, jak se dělá kometa, jaké objekty mohou pozorovat na aktuální noční obloze i o cestě kosmických sond Voyager k hranicím Sluneční soustavy. Pokračovat ve čtení