Josef Červenec 16. září 2021 v 15:05
Josef Červenec 16. 09. 2021

V současné době je nefunkční webová aplikace Bakalářů. Chyba v programu byla nahlášena a čeká se na opravu.

Ivan Tafat 10. září 2021 v 10:56
Ivan Tafat 10. 09. 2021

Pojďte společně s námi oslavit návrat do školních lavic po době covidové a zúčastněte se s námi Plzeňské přednáškové noci, která proběhne ve dnech 1. a 2. října 2021 na našem gymnáziu. Od poslední noci, která proběhla spíše on-line formou, se chceme navrátit k původnímu počtu účastníků. Myslíte, že nám pomůžete tento cíl splnit? My věříme, že ano.

Proto vezměte své kamarády, spolužáky, sourozence, jednoduše všechny, které znáte a prožijte s nimi nezapomenutelnou noc.

Registrace je jako každoročně možná na našich webových stránkách https://www.plnoc.cz/

Dále nezapomeňte sledovat naše sociální sítě, abyste byli stále v obraze. Těšíme se na Vás.

Váš tým organizátorů PLNOCi

Ivan Tafat 30. srpna 2021 v 12:20
Ivan Tafat 30. 08. 2021

Milé studentky, milí studenti,

jak je již pěkným zvykem, i letos v září se bude konat školní burza učebnic.

Organizátorem je třída 6.E (učebna č. 206) a pan učitel Ivan Tafat (kabinet č. 208, nutno projít učebnou č. 207). Burza bude probíhat tentokrát v učebně č. 206 (6.E) ve třech fázích, a to zpravidla před vyučováním (7:35-7:55) a o velké přestávce (9:35-9:55).

  • Příjem učebnic: 2.9., 3. 9. a 6.9.
  • Prodej učebnic: 7.–10. 9.
  • Výdej peněz a neprodaných učebnic: 13.–16. 9. (od pondělní velké přestávky)

INFORMACE PRO STUDENTY PRODÁVAJÍCÍ UČEBNICE:

V případě zájmu o umístění učebnic na burze musíte vyplnit stažený formulář. Formulář ke stažení níže.

Vyplňte všechna políčka označená hvězdou (*). Následně do tabulky vypište učebnice, které chcete vložit do burzy a sami si u nich určete cenu. Berte na vědomí, že v případě prodeje z uvedené ceny dostanete 95 % (5 % z ceny prodaných knih jde na provozní výdaje, případně na zcizené, nebo poničené učebnice).

Formulář vytiskněte a přineste ho spolu s učebnicemi na pokladnu burzy. Organizátoři s Vámi potvrdí převzetí učebnic a provedou kontrolu knih.

Učebnice vkládané do burzy musí mít na zadní stránce napsané propiskou:

Příjmení Jméno, Třída (případně „Maturant“), Školní rok prodeje, Cena

(Příklad: Novák Jan, Maturant, 2017/2018, 210 Kč)

POZNÁMKA: Pojmem „Maturant“ se rozumí student, který odmaturoval v roce 2020/21, případně i dříve, nikoliv ten, který bude maturovat v letošním roce 2021/22.

V PŘÍPADĚ NÁKUPU UČEBNIC DOPORUČUJEME VZÍT SI S SEBOU I DOSTATEČNÝ OBNOS V DROBNÝCH MINCÍCH!

Petr Mazanec 30. srpna 2021 v 8:27
Petr Mazanec 30. 08. 2021

Ministerstva školství a zdravotnictví ve vzájemné součinnosti připravila v souvislosti s návratem žáků po prázdninách do škol řadu preventivních kroků, které byly ošetřeny v mimořádném opatření MZ ze dne 20. srpna 2021. Na základě instrukcí v něm obsažených proběhne také na naší škole ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 screeningové testování samoodběrovými antigenními testy (RAT) prováděnými výtěrem z přední části nosu. Poprvé budeme testovat již 1. září 2021 v 8:00 hodin. Školní rok tak letos začne jinak, než jsme zvyklí. 

Smyslem opatření je zjistit stav výskytu nemoci COVID 19 v populaci dětí a mládeže a na základě získaných dat kvalifikovaně rozhodnout o nastavení pravidel pobytu ve škole v období po 10. září. Počítá se s účastí všech žáků školy s výjimkou těch, kteří se mohou prokázat certifikátem v rámci systému O-N-T (14 dnů po dokončení očkování nebo prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny nebo prokázání se testem provedeným v odběrovém místě – více možností). Věřím, že vstřícný postoj rodičů i žáků školy ke screeningovému testovaní podpoří bezpečný a trvalý návrat žáků do školy po prázdninách, a že umožní zachování výuky v její prezenční formě.  

Pro pobyt ve škole platí od 1. 9. 2021 stejně jako před prázdninami pravidlo používání roušek nebo respirátorů při pohybu ve společných prostorách školy. V lavici při výuce nebo při konzumací jídla či nápojů (jídelna, učebna) nemusí být ochrana úst a nosu nasazena. Pro žáky starší 15 let je touto ochranou respirátor, pro ty, kteří této věkové hranice dosud nedosáhli, zdravotnická rouška. 

Žáci, kteří se neprokáží jednou z možných variant O-N-T a nezúčastní se ani školního antigenního testování, jsou povinní nosit ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou času konzumace jídla nebo nápoje).

Podrobnější informace jsou k dispozici v níže přiložených souborech:

  • Manuál MŠMT k provozu škol a podrobnému testování
  • Úplné znění Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 20. 8. 2021
  • Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách

Mnoho dalších užitečných informací k tématu je k dispozici také na speciálním webu MŠMT.

Všem děkuji za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Milena Zdráhalová 29. června 2021 v 8:45
Milena Zdráhalová 29. 06. 2021

Chemická olympiáda v letošním školním roce probíhala celá on-line. V nejvyšší kategorii A postoupila do krajského kola Eliška Pirnosová ze 8. E a odtud z 1. místa postoupila do národního kola. Tam obsadila výborné 11. místo.

Děkujeme a blahopřejeme k tomuto úspěchu.

Celkový přehled najdete v přiložené tabulce.

Úkoly pro příští ročník kategorie A najdete již na webu CHO. Úkoly pro další kategorie budou postupně zadané později.

Pokračovat ve čtení