Jana Soukupová 28. června 2022 v 9:28
Jana Soukupová 28. 06. 2022

Od neděle 19.6. do úterý 21.6. probíhal na Otavě vodácký výcvik. 55 účastníků a instruktoři nejen z řad bývalých studentů zvládli plavbu ze Sušice do Strakonic, poradili si se zrádným počasím (vedro i kroupy) a naučili se základním vodáckým návykům. Děkujeme všem za příkladné chováním, slušnost a disciplinovanost. Zvládnout takovouto akci v počtu 81 lidí je obdivuhodné.

Podívejte se na fotky zde.

Aleš Adámek 25. června 2022 v 18:00
Aleš Adámek 25. 06. 2022

Úterní dopoledne v alpinu se odehrávalo ve znamení spiklenců autorského čtení, a to za hojné účasti jak samotných tvůrců–interpretů (11), tak i jejich pozorných posluchačů, obdivovatelů a kritiků zároveň. Zastoupeny byly žánrově pestré hlasy z oblasti básnické tvorby, včetně anglickojazyčné, ale i stylisticky vyzrálé tvary prozaické. Antologie příspěvků pro zájemce ke stažení zde.

Všem zúčastněným děkujeme za nevšední zážitky a už se nemůžeme dočkat dalšího ročníku.

Vladislava Hnízdilová 22. června 2022 v 9:49
Vladislava Hnízdilová 22. 06. 2022

úřední den (potvrzení o studiu, apod.) – středa 8:00 h – 11:30 h

středa: 17. 8. 2022 zavřeno

Od 22. 8. 2022 běžný provoz 7:30 h – 15:00 h

Milan Pěchouček 21. června 2022 v 12:33
Milan Pěchouček 21. 06. 2022

Učebnice pro čtyřleté studium

Seznam učebnic najdete zde.

Seznam není úplný, o dalších učebnicích budou žáci informováni na začátku září svými vyučujícími. V případě zájmu můžete s nákupem učebnic počkat na každoroční burzu, kdy žáci vyšších ročníků prodávají učebnice svým mladším spolužákům. Burza probíhá zpravidla ve druhém týdnu měsíce září.

Stravování

Pokud budete mít zájem o stravování, přihlaste své dítě (co nejdříve) v příslušné školní jídelně. Žáci osmiletého studia se budou stravovat v jídelně Masarykovy základní školy na Jiráskově náměstí (http://masarykovazs.cz/skolni-jidelna/informace/), žáci čtyř- a šestiletého studia se budou stravovat v jídelně Církevního gymnázia (https://www.cirkevni-gymnazium.cz/pro-studenty-a-rodice/školní-jídelna.html).

Další informace

Registrace do školního informačního systému, přihláška cizího jazyka, příp. předmětu estetické výchovy, přihláška k adaptačnímu kurzu Zero, souhlasy GDPR, třídní schůzky v září… těchto témat se bude týkat mail, který na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce ke studiu odešleme do konce června.

Pavel Taraba 21. června 2022 v 8:42
Pavel Taraba 21. 06. 2022

V pondělí 20.6. se někteří naši chrabří studenti ze tříd 3E, 4E, 6E, 3C a 3A zúčastnili závodů dračích lodí na Borské přehradě. Do bojů jsme vyslali dvě lodě a v tvrdých kláních jsme vybojovali velmi slušná umístění v celkem tvrdé konkurenci mnohdy zkušenějších posádek lodí. Mladší posádka (růžoví „Cukříci“) si dojeli pro zlaté a stříbrné ocenění na tratích 200m a 500m. Starší studenti („Titanic“) se umístili na čtvrtých místech na tratích 200m a 1000m. 

video: „Titanic v akci“

Kateřina Fládrová 20. června 2022 v 15:07
Kateřina Fládrová 20. 06. 2022

Připomínáme, že zítra (21. 6. 2022) bude 3. a 4. vyučovací hodinu probíhat setkání autorského čtení. Zdá se, že nám počasí přeje, a proto se akce uskuteční na zahradě školy. Kdyby nás snad počasí zaskočilo, bude akce přesunuta do učebny 404.

Těšíme se na vás.

Věra Krůsová 20. června 2022 v 7:48
Věra Krůsová 20. 06. 2022

Během exkurze byli studenti seznámeni s možnostmi studia na Fakultě elektrotechnické i s jejími aktivitami. Navštívili akustickou laboratoř, kde si ověřili některé své fyzikální znalosti v praxi, a seznámili se s vyšívanou elektronikou, jejím vývojem, testováním i využitím. Protože fakulta se zabývá i řízením procesů a systémovým inženýrstvím, vyzkoušeli si některé skupinové aktivity, svoji zručnost i kreativitu.

Fotky naleznete zde.