Milan Pěchouček 03. dubna 2020 v 10:42
Milan Pěchouček 03. 04. 2020

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení byly, jak víte, pozastaveny. Podle sdělení MŠMT se přijímací zkoušky nebudou konat dříve než 14 dní po obnovení školní docházky. To nám poskytuje prostor kurzy dokončit. Pokračovat ve čtení

Petr Mazanec 25. března 2020 v 17:49
Petr Mazanec 25. 03. 2020

1) Žádám všechny žáky, aby z důvodu zpětné vazby vždy svým učitelům elektronicky potvrdili obdržení výukových materiálů a zadaných úkolů.
Učitele prosím o vyžadování tohoto potvrzení.
Pro žáky a učitele, kteří tak již učinili a činí, je tato žádost bezpředmětná.

2) Žáci, kteří mají technické problémy s formou elektronické komunikace organizované učiteli jednotlivých předmětů, požádají prostřednictvím školního e-mailu tyto učitele o zadávání úkolů pomocí vhodného elektronického nástroje.
V případě přetrvávání problému učitel i žák společně osloví správce sítě, který oběma pomůže s jeho vyřešením.

3) Žáci, kteří mají problémy s pochopením učiva nebo s pochopením zadaných úkolů, musí co nejrychleji elektronicky kontaktovat s dotazy přímo konkrétního učitele. Jeho povinností je svým žákům vše vysvětlit.

Děkuji všem za respektování těchto organizačních opatření.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Josef Červenec 25. března 2020 v 17:18
Josef Červenec 25. 03. 2020

1) Do pátku 27.3.2020 škola zůstává uzavřena.

2) Od pondělí 30.3.2020 bude v době úředních hodin umožněn přístup do školy všem pedagogům z pracovních důvodů a zákonným zástupcům žáků a veřejnosti pouze pro vyřízení neodkladných úředních záležitostí v sekretariátu školy.

Úřední hodiny sekretariátu školy
  (od 30. 3. 2020 do odvolání)

Pondělí: 8.00 – 11.00
Čtvrtek: 8.00 – 11.00

Pro pedagogy bude v těchto dnech škola otevřena od 7.00 do 12.00.

Děkuji všem za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Josef Červenec 17. března 2020 v 16:54
Josef Červenec 17. 03. 2020
Na základě rozhodnutí vedení školy je i všem nepedagogickým zaměstnancům od zítřka, tj. 18.3.2020, do odvolání zakázán vstup do školní budovy.
Škola bude úplně uzavřena minimálně do 24.3.2020. O pokračování tohoto opatření nebo o jeho ukončení bude rozhodnuto na poradě vedení školy dne 24.3.2020.

Děkuji všem za pochopení.
Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Petr Brousek 16. března 2020 v 10:51
Petr Brousek 16. 03. 2020

Exkurze do Anglie od 1.4. do 6.4.2020 je z pochopitelných důvodů zrušena. V současné době jednáme s vedením cestovní kanceláře o přesunu akce na podzim 2020.  O dalším vývoji vás budeme informovat.

Alice Zadražilová 12. března 2020 v 13:52
Alice Zadražilová 12. 03. 2020

Zájezd do Irska se zatím nadále připravuje a předpokládáme, že se uskuteční. S cestovní kanceláří škola průběžně jedná.
Informace k aktuální situaci naleznete v modrém rámečku na úvodní webové stránce CK ProTravel.

Petr Mazanec 10. března 2020 v 13:17
Petr Mazanec 10. 03. 2020
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.3.2020
(viz příloha) je všem pedagogům a žákům školy od zítřka, tj. 11.3.2020, do odvolání zakázán vstup do školní budovy.
Na základě tohoto nařízení vedení školy vyhlašuje následující organizační opatření:1) Projektový týden v Bahratalu bude dnes ukončen a rodiče žáků budou informováni paní učitelkou Hanou Brožíkovou a paní učitelkou Hanou Chodounskou o termínu předčasného návratu účastníků společného projektu s partnerským gymnáziem v Deggendorfu do Plzně.2) Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám se dnes, tj. 10.3. 2020, budou konat podle plánu. Od středy 11. 3. 2020 až do odvolání uzavření škol se tyto kurzy ruší. Po otevření škol proběhnou v posunutém náhradním termínu.

3) Lyžařský kurz v rakouském Kaprunu, který se měl konat od 15. 3. do 19. 3. 2020 se ruší.
Vedení školy bude jednat s cestovní kanceláří Loudatour o podmínkách vracení peněz účastníkům kurzu.

4) Učitelé využijí elektronický kontakt se žáky (moodle a třídní e-mail) k zadávání úkolů ve svých třídách. Žáci všech tříd budou v pracovních dnech povinně sledovat školní e-mail a plnit úkoly zadané svými učiteli v době mimořádného opatření.
Zbytek pracovního dne věnují žáci i učitelé domácímu samostudiu.

5) Povinností zákonných zástupců žáků a všech žáků i pedagogů v domácím pracovním režimu je sledovat vývoj situace ve sdělovacích prostředcích a oznámení vedení školy na webových stránkách gymnázia (www.mikulasske.cz)

Děkuji zákonným zástupcům, žákům a pedagogům za pochopení a dodržení tohoto nařízení.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy