Petr Brousek 19. dubna 2018 v 9:18
Petr Brousek 19. 04. 2018

18.ročník Memoriálu Vráti Kdýra se uskutečnil 12. a 17.dubna za aktivní účasti cca 200 studentů našeho gymnázia. Výtěžek z turnaje ve výši 4870,-Kč bude poslán na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Kompletní výsledky naleznete zde: Memoriál VK 2018 výsledky

Fotky týmů: http: //gymiksport.rajce.idnes.cz/Memorial_Vrati_Kdyra_18.rocnik_12._a_17.4.2018/

Věra Krůsová 16. dubna 2018 v 6:46
Věra Krůsová 16. 04. 2018

Dne 10.4.2018 se pro třídy 6.E a 4.C uskutečnila exkurze na meteorologickou observatoř. Po fyzicky náročném výstupu na Milešovku RNDr. Petr Zacharov, Ph.D. seznámil studenty s historií observatoře na Milešovce, která patří k nejstarším stanicím s kontinuálním měřením v Evropě, s meteorologickými veličinami a přístroji, které slouží k jejich měření, popsal práci meteorologického pozorovatele i síť meteorologických stanic v ČR. Přednáška byla doplněna prohlídkou stanice i malého muzea meteorologie na Milešovce. Díky krásnému počasí, které na stanici vůbec není samozřejmostí, se studenti mohli pokochat výhledem z věže a získat zajímavé místopisné informace. Svým obsahem exkurze vhodně doplnila výuku fyziky ve 2. ročníku. foto

Petr Mazanec 11. dubna 2018 v 7:10
Petr Mazanec 11. 04. 2018

V pondělí dne 9. 4. 2018 na začátku Pedagogické rady pedagogický sbor gymnázia uctil minutou ticha památku pana profesora PaedDr. Otty Šmolíka, který více než 30 let učil na naší škole matematiku, fyziku a hudební výchovu a vedl školní pěvecký sbor.
Zasloužil se také o vznik tříd zaměřených na matematiku, matematiku a fyziku a na matematiku a přírodní vědy. V těchto zaměřených třídách, ale i všeobecných třídách, vychoval řadu nejenom pouze matematicky nadaných studentů.
Svůj pěvecký sbor vedl i po odchodu do důchodu až do svých 82 let.
Zemřel na Velký pátek dne 30. března 2018 ve věku nedožitých 86 let.
Čest jeho památce.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Milan Pěchouček 10. dubna 2018 v 12:11
Milan Pěchouček 10. 04. 2018

Před zkouškami…

E-maily s pozvánkami k přijímacím zkouškám byly odeslány prostřednictvím systému Certis Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. Pokud jste ještě pozvánku nedostali, překontrolujte i složku pro spam nebo se ozvěte na telefon 377 183 932.

V průběhu zkoušek…

Čas mezi přijímací zkouškou z matematiky a českého jazyka mohou uchazeči strávit v aule našeho gymnázia, kde pro ně bude zajištěn pedagogický dozor.

Po zkouškách…   (může být průběžně aktualizováno)

Nahlížení do spisu

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, se mohou zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí (přihláška, diplomy ze soutěží…) ve věci přijímacího řízení uchazeče v budově Gymnázia, Mikulášské nám. 23, Plzeň, v místnosti sekretariátu školy č. 228 dne 27. 4. 2018 od 14:00 h do 16:00 h.

Zveřejnění výsledků

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny u vchodu do budovy školy a na školních webových stránkách 2. května v dopoledních hodinách.

Věra Krůsová 06. dubna 2018 v 6:57
Věra Krůsová 06. 04. 2018

Komise fyziky uspořádala 3.4.2018 v aule školy prezentaci prací z krajského kola Technické olympiády.
Pokročilé zpracování plastů prezentovali studenti 8.E ( F. Duda, P. Velkoborský, P. Kubíček, T. Hrubý),  Magnetronový naprašovač byl projekt studentů 6.C ( K. Trkovský, J. Čmolík, O. Brichta, P. Čechura). Obě práce byly oceněny nejvyšším hodnocením v krajském kole soutěže. Práce studentů 4.C (P. Pojar, T. Kratschmer ) Solární nabíječka mobilního telefonu získala rovněž ocenění ve své kategorii. Věříme, že představené práce budou inspirací studentům i pro příští ročník Technické olympiády, a prezentujícím děkujeme za předvedení projektů. foto

Josef Kubeš 25. března 2018 v 21:46
Josef Kubeš 25. 03. 2018

V pátek 23. 3. naši studenti vynikajícím způsobem zabojovali v národní soutěži Náboj, kterou pořáda MFF UK Praha. Družstvo juniorů ve složení Martin Hubata, Petra Plachá (oba ze 6.E), Adam Blažek, Eliška Pirnosová a Viktorie Valdmanová (všichni z 5.E) obsadilo 4. místo ze 139 soutěžních týmů. Velmi kvalitního výsledku dosáhlo také družstvo seniorů ve složení Radek Wágner (4.A), Vítek Vališ, Jakub Dobrý (oba z 8.E), Vojtěch Breník (7.E) a Ondřej Komora (3.A). Také ze 139 soutěžních týmů vybojovalo 10. místo. Více o soutěži na https://math.naboj.org/

Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy.