Hana Radová 25. dubna 2018 v 8:29
Hana Radová 25. 04. 2018

Národní finále XXV.ročníku soutěže vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže EXPO SCIENCE AMAVET se konalo 24.4.-25.4. na Akademii věd České republiky v Praze. Studenti 6.C  získali 3.místo v konkurenci 33 projektů z celé republiky. Rovněž ziskali ocenění děkana ČVUT Praha. Škoda, že studenti nemohou  reprezentovat projekt na  celosvětovém finále,které se bude konat až ve školním roce 2018/19.Děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji hodně úspěchů při studiu na VŠ.

Autoři projektu: Přemysl Čechura, Jakub Čmolík, Ondřej Brichta, Kryštof Trkovský.

 

 

Petr Mazanec 24. dubna 2018 v 12:27
Petr Mazanec 24. 04. 2018

Ondřej Brichta ze 6.C a loňský absolvent našeho gymnázia Milan Malina dosáhli vynikajícího úspěchu na celosvětové robotické soutěži v Číně.
O jejich úspěchu si můžete přečíst zde.

Zdeňka Skálová 22. dubna 2018 v 19:14
Zdeňka Skálová 22. 04. 2018

V kategorii A   zvítězila  Jana Bártová (4.A), Josef Hladil (3.A) obsadil 6.místo (úspěšný řešitel) a Martin Gregor byl na 16.místě.

V kategorii B   zvítězil Petr Pojar (4.C), 2. místo obsadila Eliška Pirnosová (5.C) a Anna Dolejšová (5.C) byla na 6. místě (úspěšná řešitelka)

Všem jmenovaným blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Petr Brousek 19. dubna 2018 v 9:18
Petr Brousek 19. 04. 2018

18.ročník Memoriálu Vráti Kdýra se uskutečnil 12. a 17.dubna za aktivní účasti cca 200 studentů našeho gymnázia. Výtěžek z turnaje ve výši 4870,-Kč bude poslán na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Kompletní výsledky naleznete zde: Memoriál VK 2018 výsledky

Fotky týmů: http: //gymiksport.rajce.idnes.cz/Memorial_Vrati_Kdyra_18.rocnik_12._a_17.4.2018/

Věra Krůsová 16. dubna 2018 v 6:46
Věra Krůsová 16. 04. 2018

Dne 10.4.2018 se pro třídy 6.E a 4.C uskutečnila exkurze na meteorologickou observatoř. Po fyzicky náročném výstupu na Milešovku RNDr. Petr Zacharov, Ph.D. seznámil studenty s historií observatoře na Milešovce, která patří k nejstarším stanicím s kontinuálním měřením v Evropě, s meteorologickými veličinami a přístroji, které slouží k jejich měření, popsal práci meteorologického pozorovatele i síť meteorologických stanic v ČR. Přednáška byla doplněna prohlídkou stanice i malého muzea meteorologie na Milešovce. Díky krásnému počasí, které na stanici vůbec není samozřejmostí, se studenti mohli pokochat výhledem z věže a získat zajímavé místopisné informace. Svým obsahem exkurze vhodně doplnila výuku fyziky ve 2. ročníku. foto

Petr Mazanec 11. dubna 2018 v 7:10
Petr Mazanec 11. 04. 2018

V pondělí dne 9. 4. 2018 na začátku Pedagogické rady pedagogický sbor gymnázia uctil minutou ticha památku pana profesora PaedDr. Otty Šmolíka, který více než 30 let učil na naší škole matematiku, fyziku a hudební výchovu a vedl školní pěvecký sbor.
Zasloužil se také o vznik tříd zaměřených na matematiku, matematiku a fyziku a na matematiku a přírodní vědy. V těchto zaměřených třídách, ale i všeobecných třídách, vychoval řadu nejenom pouze matematicky nadaných studentů.
Svůj pěvecký sbor vedl i po odchodu do důchodu až do svých 82 let.
Zemřel na Velký pátek dne 30. března 2018 ve věku nedožitých 86 let.
Čest jeho památce.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Milan Pěchouček 10. dubna 2018 v 12:11
Milan Pěchouček 10. 04. 2018

Před zkouškami…

E-maily s pozvánkami k přijímacím zkouškám byly odeslány prostřednictvím systému Certis Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. Pokud jste ještě pozvánku nedostali, překontrolujte i složku pro spam nebo se ozvěte na telefon 377 183 932.

V průběhu zkoušek…

Čas mezi přijímací zkouškou z matematiky a českého jazyka mohou uchazeči strávit v aule našeho gymnázia, kde pro ně bude zajištěn pedagogický dozor.

Po zkouškách…   (může být průběžně aktualizováno)

Nahlížení do spisu

Dle ustanovení § 36 odst. 3 zákona 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, se mohou zletilí uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí (přihláška, diplomy ze soutěží…) ve věci přijímacího řízení uchazeče v budově Gymnázia, Mikulášské nám. 23, Plzeň, v místnosti sekretariátu školy č. 228 dne 27. 4. 2018 od 14:00 h do 16:00 h.

Zveřejnění výsledků

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou zveřejněny u vchodu do budovy školy a na školních webových stránkách 2. května v dopoledních hodinách.