Ivan Tafat 01. března 2021 v 10:43
Ivan Tafat 01. 03. 2021

Ve dnech 17. 2. a 24. 2. (náhradní termín) se uskutečnilo on-line okresní kolo Zeměpisné olympiády. Naši školu reprezentovalo ve čtyřech kategoriích celkem 11 studentů. Okresní kolo se jim poměrně vydařilo, přičemž nejlepších výsledků dosáhli Adéla Šefrhansová (1. místo v kategorii B), Jáchym Baudin (3. místo v kategorii B) a Jan Straka (2. místo v kategorii D). Uvedení zároveň postupují do krajského kola. Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy.

Hana Radová 11. února 2021 v 17:45
Hana Radová 11. 02. 2021

Technická olympiáda se konala 11. února 21 na ZČU Plzeň on line. 3 týmy se umístily v nejvyšší kategorii hodnocených prací a další 2 týmy rovněž na 2.a 3. místě.

Dezinfekční lampa do auta – 8.E (A.Blažek, D. Farhan, O. Sladký ,V. Valdmanová)

CHATBOT pro studenty – 8.E ( D. Farhan , O. Sladký)

Smart Mirror – 6.E ( P. Altmann M. Bouda , J. Bultas, Š. Duda)

Vizualizace a řešení fyzikálních příkladů – 8.E ( A. Blažek, J. Holubec, O. Baštař, V. Valdmanová)

Pavr Vep – 6.E (J. Kopčil, T. Voltrová, A. Královcová)

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.   H. Radová, V. Krůsová

Josef Šimána 08. února 2021 v 9:21
Josef Šimána 08. 02. 2021

Ve dnech 22.–24. ledna 2021 se konalo česko-slovenské finále soutěže ROZHODUJ O EVROPĚ, do kterého z listopadového regionálního kola postoupil letošní maturant, student třídy 4. B Oldřich Neumann.

V průběhu finálového klání proběhly simulace jednání Evropského parlamentu a Rady EU, kde náš student zastupoval Francii, a to tak dobře, že v konkurenci cca 25 finalistů obsadil 1. místo!

Jde opravdu o mimořádný úspěch a příkladnou reprezentaci našeho gymnázia v oblasti humanitních věd. Jmenovanému blahopřejeme, věříme, že své znalosti prokáže i u ústních maturitních zkoušek a potažmo u přijímacích zkoušek na FSV UK v Praze, kam se hlásí.

B L A H O P Ř E J E M E!

Věra Krůsová 03. února 2021 v 7:27
Věra Krůsová 03. 02. 2021

Dne 27.1. proběhlo netradičně online okresní kolo MO pro žáky 9.tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Z naší školy se zúčastnilo 12 soutěžících a 10 z nich se stalo úspěšnými řešiteli. Na děleném 1.-4. místě se umístila Marie Tonarová, Aneta Jungová a Kryštof Bláha, 5.-8. místo obsadil Jaroslav Matějovic a Richard Kopčil. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.

Jana Soukupová 02. února 2021 v 9:09
Jana Soukupová 02. 02. 2021

V úterý 26. 1. proběhla zároveň obě školní kola matematické olympiády. Studenti řešili čtyři hodiny náročnější úlohy významné celostátně organizované soutěže. Všem děkujeme za účast a blahopřejeme k dosaženým výsledkům. Prohlédněte si: VysledkyB, VysledkyC.

Milan Pěchouček 26. ledna 2021 v 8:09
Milan Pěchouček 26. 01. 2021

Od 1. února dochází k úpravě rozvrhu tříd 1.B, 1.C, 4.C a 4.E. Přehled změn byl poslán žákům těchto tříd prostřednictvím aplikace Komens.