Ivan Tafat 15. února 2018 v 6:25
Ivan Tafat 15. 02. 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

dnes – 15. 2. – se v aule bude konat dlouho očekávaný turnaj v Hearthstone. Pokud máte zájem si zahrát, přijďte v 15:15 před aulu. Registrace je možná i na místě.

Formát turnaje je standard BO5 bez banu.

Co s sebou: svoje herní zařízení, powerbanka a nabíječka výhodou

Očekávaný konec turnaje mezi 20:00 a 21:00 (nejpozději do 22:00 při dlouhých zápasech).

Tým organizátorů

Hana Radová 12. února 2018 v 7:18
Hana Radová 12. 02. 2018

Technická olympiáda Plzeňského kraje se konala 8.února 2018 na ZČU Plzeň. Soutěžilo 30 studentských týmů a naši školu reprezentovaly 3 týmy. Dvě soutěžní práce byly oceněny v nejvyšší kategorii: Pokročilá recyklace odpadních plastů –  studenti 8.E (P. Kubíček, F. Duda, P. Velkoborský a T. Hrubý) a Cheap Magnetron Sputter  studentů 6.C (O. Brichta, P. Čechura, K. Trkovský a J. Čmolík). Studenti 4.C (P. Pojar a T. Kratschmer) soutěžili letos poprvé a jejich práce  Solární nabíječka mobilního telefonu byla zařazena do druhé skupiny oceněných prací. foto

Všem studentům blahopřeji a děkuji za vynikající reprezentaci školy. 

Šárka Boudová 07. února 2018 v 19:30
Šárka Boudová 07. 02. 2018

Ve středu 7. února proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce na Masarykovo gymnáziu. Druhé místo ve střední kategorii získala Karolína Veltrubská (4.E) a v nejvyšší kategorii brala bronz Anna Kopecká (5.C). Děkujeme za vzornou reprezentaci a gratulujeme.

Jitka Pekárová 05. února 2018 v 9:28
Jitka Pekárová 05. 02. 2018

Do konce února 2018 je možné podat přihlášku na Bavorsko-český výměnný školní rok. Jedná se o stipendia, díky nimž mohou čeští žáci navštěvovat celý školní rok 2018/19 gymnázium v Bavorsku a obdrží i příspěvek na bydlení. Podrobnosti viz  http://www.euregio-egrensis.de/gastschuljahr.htm  Vhodné pro žáky budoucích 2. a 3. ročníků vyššího gymnázia. V případě zájmu kontaktujte Jitku Pekárovou (jitka.pekarova@mikulasske.cz).

Vladislava Hnízdilová 01. února 2018 v 10:41
Vladislava Hnízdilová 01. 02. 2018

V průběhu jarních prázdnin je možno přihlášku odevzdat na vrátnici v době od 8h do 12h. V ostatní dny      na sekretariátu (1.patro) v době od 7h do 15 h

Adresa školy: Gymnázium, Plzeň, Mikulášské náměstí 23, 326 00  Plzeň

Kód a název, do kterého se uchazeč hlásí, vyberte jednu ze 4 možností:

Délka studia Kód Název
4 roky, zaměření všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium – všeobecné
4 roky, zaměření matematika a přírodní vědy 79-41-K/41 Gymnázium  – matematika a přírodní vědy
6 let, zaměření matematika a přírodní vědy 79-41-K/61 Gymnázium – matematika a přírodní vědy
8 let – zaměření matematika a přírodní vědy 79-41-K/81 Gymnázium  – matematika a přírodní vědy

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání NEPOŽADUJEME.

Josef Červenec 31. ledna 2018 v 10:15
Josef Červenec 31. 01. 2018

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 získalo významnou dotaci na zkvalitnění výuky a bezbariérovost!

Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 v těchto dnech obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, poskytovatele dotací písemnou informaci o získání finanční dotace na projekt pod názvem „Rekonstrukce odborných učeben a laboratoří biologie a chemie“ s reg. č. CZ .06.2.67/0.0.0./16_066/0004759.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání a zajištění bezbariérového přístupu a pohybu v celé budově gymnázia pro žáky s pohybovým hendikepem, rekonstrukce a dovybavení odborných učeben pro zvýšení kvality výuky biologie, chemie a vytvoření zázemí pro přípravu pedagogů na vyučování vč. váhovny a skladu chemikálií.

Celkové náklady projektu jsou 5,89 milionu Kč a poskytnutá dotace pro Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 5,3 milionů Kč, což je 90% celkových nákladů projektu.  10% výše nákladů projektu, konkrétně 0,59 milionu Kč bude financovat z finančních prostředků zřizovatele tj. Plzeňského kraje.

Finanční prostředky ve výši 90% poskytla Evropská unie (85%) a Česká republika (5%) prostřednictvím Integrovaného operačního programu řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, prioritní osy 2. (Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů) a jejího specifického cíle 2.4 (Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení) v rámci 7. výzva-ITI-Plzeň-SC 2.4-Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření – integrované projekty ITI.

Více informací o projektu získáte u ředitele Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, pana Mgr. Petra Mazance, tel.: 777 454 930, e-mail: petr.mazanec(zavináč)mikulasske.cz.