Jitka Pekárová 17. prosince 2018 v 14:26
Jitka Pekárová 17. 12. 2018

Odjezd od budovy gymnázia Mikulášské nám. 23 v 6 hod, návrat v 21 hod. S sebou: platný cestovní doklad (občanský průkaz nebo pas), kapesné dle vlastního uvážení (vstupné do Muzea hygieny již zahrnuto v ceně), teplé oblečení, jídlo a pití na celý den.

Nezapomeňte uzavřít zdravotní připojištění do zahraničí (včetně pojištění léčebných výloh)!!!

Věra Krůsová 11. prosince 2018 v 13:41
Věra Krůsová 11. 12. 2018

V pondělí 10.12. připravil ing. Jiří Navrátil  z FEL ZČU a RICE pro 7.E a členy Fyzikálního kroužku program na téma Bav se vědou. Studenti se dozvěděli o nových trendech v elektrotechnice – tištěná elektronika, smart textilie, internet věcí a proběhla také praktická ukázka vzorků a světově jedinečného hasičského obleku. Na fyzikálním kroužku si žáci složili a součástkami doplnili papírovou smart vlaštovku, která nejen letí, ale také svítí. foto

Ivan Tafat 10. prosince 2018 v 11:17
Ivan Tafat 10. 12. 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

ve ČTVRTEK 13. 12. 2018 se bude o velké přestávce konat ve sborovně

4. letošní zasedání Studentského parlamentu (StuPa).

Zvu tedy touto cestou všechny, které dění ve StuPa zajímá. Zejména žádoucí je účast předsedů tříd.

Na shledanou ve čtvrtek.

Milan Pěchouček 29. listopadu 2018 v 12:41
Milan Pěchouček 29. 11. 2018

Z provozních důvodů vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno pro všechny žáky na dny 3. – 4. ledna 2019.

Věra Krůsová 29. listopadu 2018 v 12:40
Věra Krůsová 29. 11. 2018

Ve středu 28.11.2018 proběhla týmová fyzikální soutěž Fyziklání online pořádaná MFF UK. Z naší školy se zúčastnilo 5 družstev – 24 studentů ze tříd 8.E, 4.A, 7.E, 6.E, 2.B a 4.C, kteří v čase mezi 17. a 20. hodinou řešili stále náročnější fyzikální úlohy.  Nejlépe se umístilo družstvo 6.E „Generátor náhodných čísel“ (Eliška Pirnosová, Viktorie Valdmanová, Adam Blažek, Ondřej Baštař a Ondřej Sladký), které ve své kategorii získalo výborné 7. místo. Úplně všichni si podvečer strávený s fyzikou užili, domů odcházeli zcela vyčerpaní a patří jim velký dík za reprezentaci školy. foto

Věra Krůsová 27. listopadu 2018 v 9:24
Věra Krůsová 27. 11. 2018

V pátek 23. 11. 2018 proběhla v aule naší školy týmová matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior, jejímž pořadatelem je MFF UK. Zúčastnilo se 12 družstev z různých škol kraje. Vítězem v Plzni se stalo družstvo 4.E ve složení Tereza Voltrová, Pavel Altmann, Michal Bouda a Jakub Kopčil. Toto družstvo zároveň obsadilo výborné 17. místo mezi více než 300 týmy v celé ČR. Krásné 4. místo v Plzni pak pro naši školu získali studenti 2.C – Kateřina Ulrich, Michal Kolínek, Štěpán Lukeš a Bobur Toshtemirov. Velký dík patří nejen všem soutěžícím, ale také sponzorům, kteří umožnili ocenění úspěšných řešitelů soutěže: Plzeňský kraj, Jednota českých matematiků a fyziků pobočka Plzeň a ŠKODA ELECTRIC. foto