Petr Mazanec 14. května 2021 v 11:29
Petr Mazanec 14. 05. 2021

Na základě rozhodnutí vlády (viz příloha) od pondělí 17. 5. 2021 končí rotační výuka a začíná řádná prezenční výuka ve všech šesti třídách nižšího stupně osmiletého a šestiletého studia (1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 1.C, 2.C). Frekvence antigenního testování se pro uvedené třídy mění na 1x týdně. Nadále platí povinnost testování při prvním příchodu do školy v daném týdnu. Hromadné testování pro třídy nižšího gymnázia bude organizováno v pondělí 17.5.2021 od 8.00 v přidělené učebně podle rozvrhu. Všichni žáci se dostaví k testování přímo do přidělené učebny.

Třídy vyššího stupně osmiletého a šestiletého studia a všechny třídy čtyřletého studia v uvedeném týdnu ještě pokračují v distanční výuce.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Jitka Romová 11. května 2021 v 14:57
Jitka Romová 11. 05. 2021

V dubnu proběhla Krajská kola Fyzikální olympiády v kategoriích E až B distančním způsobem. I v letošním ročníku studenti naší školy dosáhli velice pěkných výsledků.

V kategorii E nejmladších studentů obsadil skvělé 1. místo Petr Maxa z 4.E. Mezi úspěšné řešitele se zařadili i další jeho spolužáci z 4.E: Richard Kopčil, Anna Klabochová a Dominika Hornová.

V kategorii D jsme měli velmi úspěšnou dívčí reprezentaci: 3. místo obsadila Hana Otcovská z 1. A a 4. místo Kateřina Rollingerová z 3.C.

Silně obsazená našimi studenty byla kategorie C. 1. místo vybojoval Johan Ježek z 2.B, 2. místo patřilo Tereze Voltrové z 6.E. Mezi úspěšné řešitele se zařadili i Jakub Kopčil z 6.E, Kateřina Ulrich z 4.C, Michal Bouda a Pavel Altmann – oba z 6.E.

V kategorii B obsadil skvělé 1. místo Jiří Harvalík z 3.A a 4. místo Barbora Čejková z 5.C.

Všem soutěžícím velice děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pavel Kučera 06. května 2021 v 17:58
Pavel Kučera 06. 05. 2021

V letošním ročníku krajského kola Geologické olympiády se na 1. místě umístil náš žák Jan Trnka (4. A). Dalšími úspěšnými řešiteli byli Tereza Voltrová (6. E) a Jan Bultas (6. E). Gratulujeme.

Pavel Kučera 06. května 2021 v 9:10
Pavel Kučera 06. 05. 2021

Gratulujeme našim žákům k úspěchu v krajském kole Biologické olympiády:

V kategorii D jsme obsadili 1. místo. Vítězem krajského kola je Adéla Šefrhansová.

V kategorii B jsme obsadili 1. a 3. místo. Vítězem je Ondřej Vaněk, na krásném 3. místě Zuzana Trnková.

V kategorii A (nejstarší žáci) jsme obsadili 1. a 2. místo. Vítězem je Kryštof Rais, 2. místo obsadila Eliška Pirnosová.

Tomáš Havlíček 03. května 2021 v 9:49
Tomáš Havlíček 03. 05. 2021

Úspěch našich studentů v krajském kole soutěže SOČ

Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti v krajském kole Středoškolské odborné činnosti.

V oboru Matematika a statistika obsadil 1. místo student Šimon Pekár / třída 7.E / s prací s názvem “ Numerické řešení matematického modelu srážení krve“.

V oboru Fyzika obsadil 1.místo student Karel Týr / třída 6.C / s prací s názvem “ Studium vlivu rychlých změn reaktivity na výzkumný reaktor VR-1″.

Obě práce postupují do celostátního kola soutěže.

Oběma studentům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Tomáš Havlíček, garant SOČ na škole

Petr Mazanec 28. dubna 2021 v 15:47
Petr Mazanec 28. 04. 2021

Vzhledem k aktuálně klidnější epidemiologické situaci je v některých krajích umožněn další návrat žáků do škol. Mezi vybrané kraje patří i Plzeňský, a proto dojde od pondělí 3. 5. 2021 k návratu žáků druhého stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií do škol. Je stanoven rotační způsob výuky, což prakticky znamená, že žáci nižšího stupně víceletého gymnázia budou po týdnech střídat prezenční a distanční výuku. 

 Režim bude vypadat takto:

Pokračovat ve čtení