Milan Pěchouček 03. července 2020 v 10:39
Milan Pěchouček 03. 07. 2020

(článek bude podle potřeby průběžně aktualizován)

3. 7. 2020   Další informace

V neděli 5. července odešleme maily rodičům přijatých žáků s údaji o založení účtu do školní webové aplikace, o seznamovacím kurzu pro nové žáky, o volbě cizího jazyka a s dalšími důležitými informacemi.

1. 7. 2020   Učebnice pro 1. ročník čtyřletého studia

Seznam vybraných učebnic najdete zde.

26. 6.   Zveřejněny výsledky uchazečů z náhradního termínu přijímacích zkoušek.

24. 6. 2020   Stravování
V případě zájmu o školní stravování se včas přihlaste:
– osmileté studium ve školní jídelně Masarykovy ZŠ na Jiráskově náměstí (http://masarykovazs.cz/skolni-jidelna/informace/);
– šesti- a čtyřleté studium ve školní jídelně Církevního gymnázia (https://cirkevni-gymnazium.cz/soubory/files/skolni-jidelna/informace-o-stravovani.pdf)

23. 6. 2020   Označení budoucích tříd

kód zaměření třída
79-41-K/41 matematika a přírodní vědy 1.A (čtyřleté)
79-41-K/41 všeobecné 1.B (čtyřleté)
79-41-K/61 všeobecné 1.C (šestileté)
79-41-K/81 matematika a přírodní vědy 1.E (osmileté)
Sylva Nováková 02. července 2020 v 15:16
Sylva Nováková 02. 07. 2020

Návštěva francouzských studentů je bohužel po vzájemné dohodě
znovu odložena, počítáme s náhradním termínem v jarním období 2021.

Jménem vyučujících FJ
Sylva Nováková

Vladislava Hnízdilová 30. června 2020 v 8:46
Vladislava Hnízdilová 30. 06. 2020

Středa 8:00h – 12:00 h

POZOR! Středa 5.8.2020  a 19.8.2020 DOVOLENÁ

Od 24.8.2020 sekretariát obvyklý provoz: 8:00 h – 15:00 h

Opisy ročníkových a maturitních vysvědčení

nelze v době prázdnin  vyhotovit.

Telefon: 377 183 934, e-mail: kontakt@mikulasske.cz

Sylva Nováková 26. června 2020 v 12:15
Sylva Nováková 26. 06. 2020

Pro školní rok 2020/21 nabízíme kroužek francouzštiny (cena 900 Kč pololetí/ 15 šedesátiminutových lekcí).
Přednostně je kroužek určen žákům sekundy, kteří se budou moci francouzský jazyk učit ve vyšších ročnících v rámci výuky.
Kroužek bude probíhat každé pondělí v čase 14.- 15. hod.
Zájemci se mohou obracet na vyučující PhDr. Sylvu Novákovou, PhD. sylva.novakova@mikulasske.cz

Jitka Pekárová 25. června 2020 v 16:15
Jitka Pekárová 25. 06. 2020

Ve školním roce 2020/21 nabízíme placené kroužky němčiny (cena 900 Kč za pololetí – 15 šedesátiminutových hodin) pro primu a sekundu. Kroužek pro primu bude probíhat v pondělí v čase mezi 14 a  15,45 hod (60 min, čas bude upřesněn podle rozvrhu hodin) kroužek pro sekundu v úterý mezi 14 a 15,45 hod. Případní zájemci se mohou obracet na Mgr. Janu Šustrovou – jana.sustrova@mikulasske.cz, která kroužky povede.

Věra Krůsová 08. června 2020 v 13:33
Věra Krůsová 08. 06. 2020

V neobvyklých podmínkách proběhlo letos pro zájemce krajské kolo FO kategorií B, C, D online 27.5.2020. Zadání bylo pro všechny společné a řešitelé své práce odesílali z domova k hodnocení. Za naši školu soutěžilo 16 odvážlivců, kterým děkujeme za odvahu i vzornou reprezentaci školy.

kat B: Ondřej Sladký – 4. místo, kat C: Václav Šindelář – 4. místo, Klára Hubínková – 5. místo, Jan Kotrlík – 6. místo, kat D: Tereza Voltrová – 2. místo, Jiří Jirásek – 6. místo