Milan Pěchouček 22. března 2021 v 8:32
Milan Pěchouček 22. 03. 2021

12. 4. 2021

Podle Opatření obecné povahy MŠMT ČR a Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 6. 4. 2021 (viz níže) musí každý uchazeč o střední vzdělávání před přijímací zkouškou doložit negativní výsledek neinvazivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních sedmi dnech před konáním přijímací zkoušky.

Uchazeč může testování podstoupit na základní škole, jejímž je žákem, nebo v odběrovém místě poskytovatele zdravotnických služeb. V obou případech obdrží osvědčení o výsledku testu.

Testování nemusí podstoupit uchazeč, který prodělal onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tuto skutečnost doloží uchazeč potvrzením od ošetřujícího lékaře.

Úplné znění zmiňovaných dokumentů:
Opatření obecné povahy MŠMT – dodatek k přijímacímu řízení
Mimořádné opatření MZČR – testování uchazečů

8. 4. 2021

Vzhledem k posunutému termínu přijímacích zkoušek prodlužujeme i lhůtu pro odevzdání případných diplomů z olympiád a soutěží do dne konání přijímací zkoušky.

22. 3. 2021

Na mailové adresy zákonných zástupců uvedené v přihlášce jsme odeslali informační mail. Pokud jste jej nedostali, ozvěte se na kontakt@mikulasske.cz , děkujeme.

20. 3. 2021

Došlo ke změně termínu přijímacích zkoušek. Nové termíny jsou tyto:
pro čtyřleté studium: 3. května (první termín) a 4. května (druhý termín)
pro víceleté studium: 5. května (první termín) a 6. května (druhý termín)
náhradní termíny: 2. června (první termín) a 3. června (druhý termín)

Sylva Nováková 12. dubna 2021 v 15:41
Sylva Nováková 12. 04. 2021

Minulý týden se Kateřina Velkoborská (5. E) a Martin Koskuba (5. C) zúčastnili známé konverzační soutěže – letos netradičně online, a to na úrovni kraje. Oba jmenovaní reprezentovali naši školu vskutku důstojně:
M. Koskuba obsadil v nejvyšší kategorii SŠ II 2. místo a K. Velkoborská, vítězka v kategorii SŠ I, bude vyslána do kola národního, které se uskuteční 18. června pod záštitou Francouzského institutu v Praze.
Oběma za vzornou reprezentaci školy Merci ! a Félicitation !

Josef Kubeš 30. března 2021 v 0:56
Josef Kubeš 30. 03. 2021

V týdnu 22.–26. 3. se uskutečnilo online národní kolo matematické olympiády. V kategorii P se mezi vítěze zařadil Adam Blažek a Ondřej Sladký. Úspěšným řešitelem je Dominik Farhan (všichni z 8. E). V kategorii A je úspěšným řešitelem Jiří Harvalík (3. A). Této kategorie se ještě zúčastnili Ondřej Sladký (8. E) a Jiří Jirásek (2. A). Blahopřejeme ke kvalitním výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy.

Jana Soukupová 04. března 2021 v 7:57
Jana Soukupová 04. 03. 2021

Letošní kolo krajské olympiády z matematiky v nejnáročnější kategorii A  bylo zcela v režii našich studentů. Všichni úspěšní řešitelé jsou výhradně z našeho gymnázia. Do ústředního kola postoupili Ondřej Sladký, Jiří Harvalík a Jiří Jirásek. Děkujeme všem a blahopřejeme úspěšným řešitelům.

Prohlédněte si výsledky

Hana Radová 11. února 2021 v 17:45
Hana Radová 11. 02. 2021

Technická olympiáda se konala 11. února 21 na ZČU Plzeň on line. 3 týmy se umístily v nejvyšší kategorii hodnocených prací a další 2 týmy rovněž na 2.a 3. místě.

Dezinfekční lampa do auta – 8.E (A.Blažek, D. Farhan, O. Sladký ,V. Valdmanová)

CHATBOT pro studenty – 8.E ( D. Farhan , O. Sladký)

Smart Mirror – 6.E ( P. Altmann M. Bouda , J. Bultas, Š. Duda)

Vizualizace a řešení fyzikálních příkladů – 8.E ( A. Blažek, J. Holubec, O. Baštař, V. Valdmanová)

Pavr Vep – 6.E (J. Kopčil, T. Voltrová, A. Královcová)

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.   H. Radová, V. Krůsová

Josef Šimána 08. února 2021 v 9:21
Josef Šimána 08. 02. 2021

Ve dnech 22.–24. ledna 2021 se konalo česko-slovenské finále soutěže ROZHODUJ O EVROPĚ, do kterého z listopadového regionálního kola postoupil letošní maturant, student třídy 4. B Oldřich Neumann.

V průběhu finálového klání proběhly simulace jednání Evropského parlamentu a Rady EU, kde náš student zastupoval Francii, a to tak dobře, že v konkurenci cca 25 finalistů obsadil 1. místo!

Jde opravdu o mimořádný úspěch a příkladnou reprezentaci našeho gymnázia v oblasti humanitních věd. Jmenovanému blahopřejeme, věříme, že své znalosti prokáže i u ústních maturitních zkoušek a potažmo u přijímacích zkoušek na FSV UK v Praze, kam se hlásí.

B L A H O P Ř E J E M E!

Věra Krůsová 03. února 2021 v 7:27
Věra Krůsová 03. 02. 2021

Dne 27.1. proběhlo netradičně online okresní kolo MO pro žáky 9.tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Z naší školy se zúčastnilo 12 soutěžících a 10 z nich se stalo úspěšnými řešiteli. Na děleném 1.-4. místě se umístila Marie Tonarová, Aneta Jungová a Kryštof Bláha, 5.-8. místo obsadil Jaroslav Matějovic a Richard Kopčil. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.