Sylva Nováková 18. listopadu 2018 v 21:50
Sylva Nováková 18. 11. 2018

Naše studentka Aneta Bernhardtová (7. E) se 13. 11. 2018 aktivně zúčastnila letošního ročníku soutěžní Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích pořádané Ústavem jazykové přípravy ZČU v Plzni.

Přihlásila se hned do dvou sekcí, francouzské a anglické. Ke zpracování si vybrala téma, v němž zúročila vlastní zkušenost s cestou do vzdálené země, kterou spojila s pomocí tamním obyvatelům.

Pečlivá příprava prezentace À la découverte du monde a následná diskuze o daném tématu byla ve francouzské sekci oceněna 2. místem.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a k úspěchu blahopřejeme!

Sylva Nováková

Hana Radová 17. listopadu 2018 v 12:15
Hana Radová 17. 11. 2018

Fyzikální náboj  je soutěž pro  pětičlenné týmy  ve dvou kategoriích Junioři (1.a 2. ročník) a Senioři (3. a 4. ročník). Soutěž je mezinárodní a v daný čas soutěží družstva i v  jiných evropských městech. Studenti naší školy soutěžili v Praze 16.11.2018 v obou kategoriích Junioři (Blažek, Pirnosová, Tocháčková, Sladký, Hubínková) a Senioři (Breník, Hlas, Kočandrle, Kraft, Novotný). Studenti kategorie Junior zvítězili v České republice a v mezinárodní soutěži obsadili vynikající 4. místo. Děkuji za vynikající reprezentaci školy a  a velká  GRATULACE.

Ivan Tafat 10. listopadu 2018 v 17:26
Ivan Tafat 10. 11. 2018

Vážené studentky, vážení studenti,

v pátek 16. 11. 2018 se bude o velké přestávce konat ve sborovně

2. letošní zasedání Studentského parlamentu (StuPa).

Zvu tedy touto cestou všechny, které dění ve StuPa zajímá. Zejména žádoucí je účast předsedů tříd. Na programu bude volba místopředsedy StuPa.

Budu se těšit v pátek na shledanou.

Milan Pěchouček 09. listopadu 2018 v 9:45
Milan Pěchouček 09. 11. 2018

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám budou probíhat od 11. února 2019. Rozdělení do jednotlivých dnů zveřejníme do konce listopadu.

Kurzy obsahují po 6 lekcích z českého jazyka a z matematiky a cvičný test z každého předmětu. Začátek kurzů je v 15:00 h, konec přibližně v 16:45 h. Kurzy neprobíhají o jarních prázdninách ani o Velikonocích. Pro každý termín jsme vyhradili 40 míst a účastníci budou rozděleni do menších skupin. Cena kurzu je 850,- Kč, informace k platbě vám budou po přihlášení zaslány e-mailem.

Přihlášky do kurzů začneme přijímat pouze prostřednictvím formuláře na našich webových stránkách 6. prosince v 16:00 hodin, kdy začne být funkční níže uvedený odkaz.

https://www.mikulasske.cz/pripravne-kurzy  (uzávěrka přihlášek je 15. 1. 2019 ve 23:59)

Jana Soukupová 08. listopadu 2018 v 16:06
Jana Soukupová 08. 11. 2018

V pátek 2. 11. se konalo krajské kolo Logické olympiády.
Z naší školy se účastnilo 12 studentů (z celkového počtu 94). V kategorii středních škol zvítězil Vojtěch Nováček (4.A) a na druhém místě byl Ondřej Sladký (6.E).

V kategorii základních škol a nižších tříd gymnázií obsadila Tereza Voltrová  3. místo.
Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí ve finálovém klání, které se koná v Míčovně Pražského hradu.

Aleš Adámek 26. října 2018 v 12:00
Aleš Adámek 26. 10. 2018

Projektovým dnem Tomáši Garriguu Masaryku jsme se i my v pátek 26. října připojili k oslavám 100. výročí založení Československé republiky. Blahopřání a vzkazy do dalších let existence jsme naší oslavenkyni poslali symbolicky v jejích původních hranicích (viz foto).