Jana Soukupová 15. února 2024 v 11:23
Jana Soukupová 15. 02. 2024

V lednu proběhlo krajské kolo nejnáročnější matematické soutěže kategorie A. Je velice těžké úlohy vyřešit a také správně opravit, proto jsou výsledky k dispozici až nyní – výsledková listina zde. Děkujeme a blahopřejeme všem účastníkům. Komise matematiky

Štěpánka Ježková 14. února 2024 v 21:50
Štěpánka Ježková 14. 02. 2024

I v letošním školním roce se na gymnáziu konalo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Těší nás, že účast byla ve všech kategoriích hojná a výsledky, zejména mezi studenty ve 2. kategorii (tercie-kvarty), velmi vyrovnané a na vysoké úrovni. Dalším příjemným překvapením byly solidní jazykové dovednosti již u studentů v nastupujících ročnících.

Do okresního kola nicméně mohl postoupit jen jeden či jedna v každé kategorii, a jsou to:

  1. kategorie (prima-sekunda): Agnes Dostálová (1.E)
  2. kategorie (tercie-kvarta): Stanislav Šimíček (3.E)
  3. kategorie (střední škola): Adéla Nováková (4.C)

Na také oceněných druhých a třetích pozicích se ocitli: Terezie Vyškovská (2.E) a Petr Váverka (2.E) ; Marie Hulmáková (4.E) a Matyáš Liška (4. E); a Hana Churá (1.B) a Matěj Kubalík (4. C) .

Děkujeme všem účastníkům soutěže za projevený zájem. Doufáme, že pro vás byla obohacujícím zážitkem do dalšího studia. Těšíme se na účast stávajících i nových soutěžících v příštím roce!

Vaši angličtináři

Aleš Adámek 06. února 2024 v 11:44
Aleš Adámek 06. 02. 2024

24. ledna se dva tříčlenné týmy poprvé v historii naší školy zapojily prostřednictvím online testu do projektu Mediální olympiády, uspěly a studenti z 2. B a 4. C dokonce v krajském kole zvítězili a budou nás 26. a 27. března reprezentovat v klání finálovém, tedy celorepublikovém.

Alois Glazer 05. února 2024 v 13:39
Alois Glazer 05. 02. 2024

Dne 1. února 2024 proběhlo na Gymnáziu a SOŠ v Rokycanech ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky. V letošním kole jsme měli ze všech zúčastněných škol nejvyšší počet žáků, který i více jak dvojnásobně převyšoval ostatní zapojené školy. Do ústředního kola se za naši školu probojovalo 10 studentů. Z celkových 5 míst jsme se v ústředním kole umístili na skvělém 2. (Tomáš Hrabák) a 5. (Tomáš Řeboun) místě a odnesli si tak i hodnotné ceny. Odměny pro úspěšné řešitele obdrží všichni postupující do ústředního kola + 3 nejlepší žáci z každé soutěžní kategorie (Benjamin, Kadet, Junior) i v rámci národního kola, které se konalo v listopadu na naší škole. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme vítězům.