Ivan Tafat 13. června 2019 v 10:17
Ivan Tafat 13. 06. 2019
Milé studentky, milí studenti,
přišla k nám přes Jakuba Štěpánka nabídka na účast na Campu školních parlamentů. Všechny důležité informace jsou uvedeny níže.
Camp školních parlamentů (termín: 12. – 16. srpna, věkovka: cca do 16 let, místo: Podobranský mlýn – Horažďovice, cena: 500 Kč)
Tento camp byl vytvořen s jediným cílem – předat Vám naše zkušenost z Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje. Když jsme před třemi lety začínali, nikdo jsme neměli zkušenosti s podobným uskupením. Z toho důvodu jsme dělili chyby, velké chyby, které se dějí sice neustále, ale v mnohem menší míře a s menším dopadem. Mezi asi ten největší problém, který v parlamentu bylo absence nějakého „stmelení„. Jako členové jsme na zasedání chodili, avšak nebylo tam takové ztotožnění s onou myšlenkou, aby členové byli ochotni skutečně obětovat volný čas a jít reprezentovat parlament na nějakou akci, být na stánku apod. Jak tomuto zabránit? A jak vlastně motivovat lidi v týmu? Tímto se zabývá právě problematika tzv. leadershipu. Je to velice komplexní oblast „schopností“, která má v dnešní době veliký význam. Firmy v současnosti vydávají obrovské jmění aby si najímali kouče, kteří stmelují a usměrňují kolektiv, jelikož jsou si moc dobře vědomi, že tato investice se jim mnohonásobně vrátí v budoucnosti, až jejich tým bude pracovat efektivněji a každý z členů bude mít pocit „sounáležitosti„. Vy máte nyní jedinečnou příležitost se s námi na tuto problematiku podívat. Je jedno, jestli teď přecházíte na střední školu/gymnázium a v parlamentech se již nebudete dále angažovat – leadreship a další „soft skills“ využijete v reálném životě, např. až budete pracovat, nebo fungovat v jakémkoliv týmu. To je jedna z částí na kterou se camp zaměří. Dále nás čeká i rozvoj Vás, jakožto členů společnosti. V jednom dni se totiž podíváme pod dohledem zkušených záchranářů na základy první pomoci. Za mě je toto třeba věc, které se ve škole nedává tolik prostoru, jak by mělo. Přitom je první pomoc zrovna něco, co by měl znát každý občan. Samozřejmě se neděste – čeká nás to všechno „zážitkovou metodou“, nikoliv nějakou teorií. 😀 Nu a v neposlední řadě se pak podíváme na ten Váš Městských žákovský parlament – popovídáme si o tom, co si myslíte o jeho stavu, jak si ho představujete do budoucnosti apod.
Mimo tento nabitý program nás čekají samozřejmě i ty rafty, koloběžky a pozorování noční oblohy, takže o zábavu bude postaráno. 😉 Pokud tedy máte v daném termínu čas, rozhodně budeme rádi, když se k nám přidáte – ostatně je to všechno pro Vás.
Přihlašování: Probíhá vyplněním přihlášky a generálního souhlasu, jejich naskenováním/vyfocením a posláním na emailovou adresu leblova@radovanek.cz. Z RADOVÁNKU se pak Vašim rodičům obratem ozveme s dalšími instrukcemi.
Josef Kubeš 13. června 2019 v 0:21
Josef Kubeš 13. 06. 2019

I v letošním školním roce proběhlo na FAV ZČU v Plzni slavnostní vyhlášení vítězů krajských kol matematické olympiády. Důstojnost celé akce podtrhla účast vedení univerzity v čele s rektorem doc. Dr. RNDr. Miroslavem Holečkem a vedení FAV za účasti děkanky Doc. Dr. Ing. Vlasty Radové. Ve všech kategoriích se na předních místech umístili studenti naší školy. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl student Adam Blažek, který zvítězil v kategorii A i B a reprezentoval školu v celostátním kole.  Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Přehled výsledkových listin jednotlivých kol.

Foto z předávání diplomů a cen.

Hana Radová 10. června 2019 v 20:30
Hana Radová 10. 06. 2019

Nespočet novinek a zajímavostí ze světa vědy, nových technologií a inovací – takový byl letošní již 5.ročník Veletrhu vědy Akademie věd ČR. Studenti 1.B svoje poznatky a dojmy zpracují v samostatné práci, ale už nyní je zřejmé, že akce podpořila  zájem nejen v přírodovědných předmětech.

Milena Zdráhalová 05. června 2019 v 19:19
Milena Zdráhalová 05. 06. 2019

V návaznosti na probírané učivo z jaderné chemie navštívili studenti 5.E ZČU v Plzni, kde si mohli prohlédnout výstavu o jaderné energetice a vyslechli přednášku „ Mýty a fakta o jádru +Fukušima – 8 let poté“. Dozvěděli se mnoho dalších informací o příčinách a důsledcích této jaderné havárie, o jaderných reaktorech a o zajišťování bezpečnosti. Získané informace využili v následující soutěži. Čtyři nejlepší měli možnost pracovat se soupravou Gamabeta, zkoumat záření a splnit další úkol. Nejlepší z nich obdržel od ČEZ tablet.

Jana Soukupová 04. června 2019 v 13:34
Jana Soukupová 04. 06. 2019

Návštěvníky Dronfestu lákal 1. a 2. června  náš stánek s měřícím systémem  Vernier, výrobou fyzikálních hraček a předváděním robotů Lego Mindstorms. Naši studenti dokázali velice zajímavě a poutavě prezentovat svou práci ve fyzice a v robotickém kroužku, a zaujali tím překvapivě velký počet návštěvníků uvedeného festivalu.

2. 6. předvádění robotů

 

Věra Krůsová 03. června 2019 v 8:14
Věra Krůsová 03. 06. 2019

V týdnu od 20. do 24. května proběhly na našem gymnáziu již 7. projektové dny pro žáky partnerských základních škol – ZŠ Nepomuk a Přeštice, 13. ZŠ a Benešova ZŠ Plzeň. Žáci 9. tříd podporováni studenty gymnázia s využitím systému Vernier zkoumali střídavé veličiny v elektrických obvodech, vyzkoušeli si pájení polovodičových součástek a měřili radioaktivní záření se soupravou Gamabeta a novým detektorem EDUPix. Akci podporuje Plzeňský kraj.

Fotky z akce zde.

Milan Pěchouček 30. května 2019 v 8:51
Milan Pěchouček 30. 05. 2019

Slavnostní vyřazení letošních absolventů proběhne v pátek 31. května 2019 v aule školy. Absolventi tříd 4.A a 4.B převezmou svá maturitní vysvědčení v 15:00  hod, ostatní (6.C a 8.E) v 16:30 hod. Srdečně zveme i všechny rodiče, sourozence a další zájemce.