Petr Brousek 25. května 2020 v 11:18
Petr Brousek 25. 05. 2020

Přihlašování do volitelných sportů na příští školní rok se týká studentů budoucích posledních dvou ročníků, tj. 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 6.E, 7.E, 4.C a 5.C. Informace o způsobu přihlašování a o nabídce sportů  najdete zde: Bloková výuka TV 2020 2021 informace.doc .Také budou poslány na školní mail, třídním učitelům a na třídní nástěnky v Bakalářích Komens.

Milan Pěchouček 20. května 2020 v 9:13
Milan Pěchouček 20. 05. 2020

Vzhledem k tomu, že se ještě 12 žáků ze tříd 2.A, 2.B, 4.C a 6.E nepřihlásilo ke dvouletému volitelnému předmětu pro příští školní rok, prodloužil jsem možnost volby do 27. května. Prosím, přihlaste se.

 

Milan Pěchouček 18. května 2020 v 15:17
Milan Pěchouček 18. 05. 2020

Před zkouškami…

18. 5.
Odeslali jsme pozvánky k přijímací zkoušce uchazečům, kteří naši školu  uvedli na prvním místě. Prosím opět o zpětnou vazbu – pokud přihlášku v mailu nenajdete, ozvěte se. Stejně tak v případě jakýchkoli dotazů.
Hlavní změny: prodloužení času jednotlivých testů, místo odvolání nutno požádat o nové rozhodnutí (vše najdete podrobněji v pozvánkách).

Pozvánka – 1. strana     Pozvánka – 2. strana     Pozvánka – mail
Pozvánka - 1. stranaPozvánka - 2. strana

Registrační čísla uchazečům, kteří naši školu uvedli na druhém místě, odešleme v průběhu několika dní.

21. 5.
Odeslali jsme registrační čísla uchazečům, kteří naši školu uvedli na druhém místě.

Jana Soukupová 13. května 2020 v 8:49
Jana Soukupová 13. 05. 2020

Naši studenti nezahálí ani v „koronavirové“ době. Tři skupiny se zúčastnily prestižní mezinárodní matematické soutěže PURPLE COMET! (2505 týmů z 53 zemí)

V kategorii středních škol se tým 7.E umístil na třetím a  6.E na osmém místě mezi českými skupinami ze 30 zúčastněných. (V mezinárodním pořadí šlo o 58. a 160. místo ze 665 odpovídajících středních škol.)
V kategorii základních škol byli studenti ze 2.C na místě pátém ze 26 českých a 58. ze 305 světových skupin.
Děkujeme jim touto cestou za vynikající reprezentaci školy.

Milan Pěchouček 07. května 2020 v 9:41
Milan Pěchouček 07. 05. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí uchazeči,

vzhledem k přetrvávajícím omezením v provozu škol již nevidíme možnost, jak řádně ukončit letošní přípravné kurzy. V některých skupinách proběhly 4 lekce, v některých 5 lekcí z celkových sedmi. Řada z vás využila zpřístupněných příprav a zadání našich vyučujících, kteří využívají systém Moodle. Rád  bych vás také upozornil na stránky https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/prijimacky-bez-obav, kde najdete další pomoc s přípravou k přijímacím zkouškám.

Tato situace nás velmi mrzí, část peněz samozřejmě vrátíme na příslušné účty do 12. června.