Milan Pěchouček 14. ledna 2020 v 12:30
Milan Pěchouček 14. 01. 2020

Ve školním roce 2020/21 otevřeme tyto třídy:

studium zaměření forma studia
osmileté
kód 79-41-K/81
matematika a přírodní vědy denní
šestileté
kód 79-41-K/61
všeobecné denní
čtyřleté
kód 79-41-K/41
všeobecné denní
čtyřleté
kód 79-41-K/41
matematika a přírodní vědy denní
čtyřleté
kód 79-41-K/41
všeobecné distanční

Termíny přijímacích zkoušek:

– pro čtyřleté studium: 14. a 15. 4. 2020

– pro víceleté studium: 16. a 17. 4. 2020

Lékařské potvrzení na přihlášce nevyžadujeme. Podrobné informace (vyhlášení zkoušek, kritéria hodnocení…) zveřejníme do konce ledna.

Věra Krůsová 14. února 2020 v 20:32
Věra Krůsová 14. 02. 2020

Skvělé 4. místo obsadilo v mezinárodní konkurenci ve své kategorii B ve fyzikální soutěži Fyziklání 2020 družstvo 7.E ve složení Eliška Pirnosová, Adam Blažek, Dominik Farhan, Ondřej Sladký a Ondřej Baštař. Spoustu fyzikálních úloh úspěšně vyřešilo i družstvo ve složení Klára Hubínková (6.E), Šimon Pekár (6.E), Ondřej Suchý (6.E), Jan Kotrlík (6.E) a Jiří Jirásek (1.A). Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Hana Radová 06. února 2020 v 19:34
Hana Radová 06. 02. 2020

Funkční model výtahu (P. Pojar, T. Kratschmer, P. Milt -6.C) a Smart Collar (P. Altmann, M. Bouda, J. Bultas, Š. Duda -5.E) to jsou názvy prací, které zvítězily na 7. ročníku TO v Plzni. EHBIE ( T. Voltrová, E. Baštářová, J. Kopčil – 5.E) a Vizualizace neuronové sítě (D. Farhan, O. Sladký -6.E) jsou rovněž soutěžní práce, které porota ocenila finančními poukázkami za 2. a 3. místo.

Vítězové si kromě pocitu vítězství odnesli i věcnou cenu -tablet. Děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme i nadále nadšení a elán pro technické obory.      H. Radová,  V. Krůsová

Foto zde.

Šárka Boudová 06. února 2020 v 14:34
Šárka Boudová 06. 02. 2020

Ve středu 5. února se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce na Masarykovo gymnáziu v Plzni. Ve střední kategorii získala Sára Kokošková (2.C) 4. místo a stejnou pozici i v nejvyšší kategorii Aneta Jenšíková (5.E). Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Jana Riegerová 28. ledna 2020 v 14:10
Jana Riegerová 28. 01. 2020

V minulém týdnu proběhlo okresní kolo OČJ. V I. kategorii obsadily studentky Kateřina Velkoborská (4.E) a Anna Volfová (1.C) 4. – 5. místo, v II. kategorii získala 4. místo Tereza Tocháčková (5.C) a 17. místo obsadila Anna Královcová (5.E). Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Josef Kubeš 05. ledna 2020 v 17:35
Josef Kubeš 05. 01. 2020

Poslední úterý v listopadu probíhá každoročně celostátní soutěž Internetová matematická olympiáda, které se naše škola pravidelně zúčastňuje. V letošním školním roce se družstvo pod vedením Ondřeje Sladkého umístilo na 8. místě a družstvo pod vedením Kláry Hubínkové na 30. místě z 203 účastníků. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Pokračovat ve čtení