Josef Červenec 22. června 2018 v 12:04
Josef Červenec 22. 06. 2018

Začátkem měsíce července dojde ke zrušení přihlašovacích údajů pro rodiče a žáky do systému Bakaláři (klasifikace).

Na začátku nového školního roku obdrží rodiče i žáci vlastní přístupové údaje prostřednictvím třídního učitele.

Hana Virtová 18. června 2018 v 14:32
Hana Virtová 18. 06. 2018
1. místo v krajském kole soutěže Eurorebus

Do celostátního kola zeměpisné soutěže Eurorebus se probojovaly v soutěži třídních kolektivů třídy 3.E (Altman, Pytlík, Král), 5.E (Farhan, Sladký, Eret), 6.E (Hubata, Vávra, Novák).

V soutěži jednotlivců byl nejúspěšnější Vojta Nováček (3.A), který obsadil celkově 8.místo. Do celostátního finále postoupila i Klára Hubínková (4.E).

Děkujeme za reprezentaci školy na celostátní úrovni.

Hana Bečvářová 15. června 2018 v 9:15
Hana Bečvářová 15. 06. 2018

Třídy 7. E a 4.E v rámci výuky fyziky  navštívily  jadernou elektrárnu Temelín.

Bylo nám umožněno dostat se i do střeženého prostoru JE Temelín a prohlédnout si strojovnu s parním generátorem a vysoko-výkonnostními turbínami.

Chtěli bychom poděkovat za vynikající výklad a nevšední zážitek Mgr. Janě Provodové a celému kolektivu infocentra ČEZ.

Josef Kubeš 13. června 2018 v 8:37
Josef Kubeš 13. 06. 2018

Tradiční vyhodnocení krajských kol matematické olympiády a s tím spojené předání diplomů proběhlo v pondělí 11.6. v prostorách děkanátu FAV ZČU v Plzni. Pro naši školu byl 67. ročník velmi úspěšný, neboť v kategoriích A,B i C jsme získali první místo. V nejvyšší kategorii dokonce prvních šest míst. Jmenovitě blahopřejeme Adamu Blažkovi z 5.E, Martinu Hubatovi z 6.E a Vojtěchu Breníkovi ze 7.E. Zvláštní poděkování patří absolventům Radku Wágnerovi a Jakubu Dobrému nejen za přední umístění v letošním školním roce, ale hlavně za pravidelnou úspěšnou účast v řadě matematických soutěžích během celého studia. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Milan Pěchouček 11. června 2018 v 8:16
Milan Pěchouček 11. 06. 2018

Značení tříd 1. ročníku v novém školním roce 2018/19:

1.A – čtyřleté studium, matematika a přírodní vědy
1.B – čtyřleté studium, všeobecné
1.C – šestileté studium
1.E – osmileté studium

Učebnice pro 1. ročník čtyřletého studia

Seznam učebnic najdete zde.

Stravování

Přihlášku ke stravování je možno podat (nejlépe do 28.6.2018):

čtyřleté studium (1.A a 1.B) a šestileté studium (1.C) – zde
osmileté studium (1.E) – zde

Výběr druhého cizího jazyka

Ve čtyřletém i šestiletém studiu bude podle zájmu uchazečů otevřena výuka německého a francouzského jazyka. Zájemcům o ruštinu (celkem tři v obou typech studia) vyhovíme v jejich náhradní volbě.

Věra Krůsová 04. června 2018 v 10:40
Věra Krůsová 04. 06. 2018

V rámci udržitelnosti projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“ proběhly na našem gymnáziu v polovině května další Projektové dny pro žáky partnerských základních škol. Pokračovat ve čtení