Josef Červenec 12. září 2016 v 9:46
Josef Červenec 12. 09. 2016

Informace o nastavení a připojení ke školní WiFi naleznete zde.

Petr Mazanec 23. září 2020 v 14:41
Petr Mazanec 23. 09. 2020

Ř   E   D   I   T   E   L   S   K   É       V   O   L   N   O
Z důvodu uzavření školních jídelen na Církevním gymnáziu i na Masarykově základní škole vyhlašuji v pátek 25. září 2020 pro všechny třídy Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 ředitelské volno.
Děkuji všem za pochopení.
Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Hana Radová 22. září 2020 v 20:13
Hana Radová 22. 09. 2020

Turnaj mladých fyziků je týmová soutěž a studenti řeší náročné fyzikální úlohy. Mohou využít i externích konzultantů, v případě studentů současné 8.E to byli vědečtí pracovníci ZČU Plzeň. Studenti obhajují práce před svými soupeři. Do republikového kola postoupily 4 týmy a závěrečná prezentace probíhala už on line a práce se musely odevzdat v anglickém jazyce. Studenti 8.E obsadili vynikající 3. místo. Složení týmu Ondřej Baštář, Adam Blažek, Ondřej Sladký, Dominik Farhan a Viktorie Valdmanová. Děkuji za vzornou reprezentaci a blahopřeji .

Petr Mazanec 18. září 2020 v 0:58
Petr Mazanec 18. 09. 2020

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví (viz příloha) je od 18. 9. 2020  v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení vysokých škol – nově tedy i v učebnách (s výjimkami uvedenými  v příloze). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Děkuji všem za respektování tohoto nařízení.
PŘÍLOHA

Petr Mazanec 16. září 2020 v 11:59
Petr Mazanec 16. 09. 2020

Ředitel Masarykovy ZŠ z preventivních a provozních důvodů rozhodl o prodloužení zrušení stravování žáků a zaměstnanců Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 ve školní jídelně na Jiráskově náměstí do pátku 18. 9. 2020 . Od pondělí 21.9.2020 bude stravování opět obnoveno. Obědy všech strávníků budou ve čtvrtek a v pátek  automaticky odhlášeny.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Petr Mazanec 15. září 2020 v 10:12
Petr Mazanec 15. 09. 2020

Od 14. 9. do 19. 9. 2020 je třída 7.E v karanténě, protože jeden žák této třídy byl pozitivně testován na COVID 19. Výuka v této třídě probíhá distančním způsobem a provoz školy není omezen. Žádáme všechny, kdo se pohybují ve školní budově, o důsledné dodržování hygienických opatření.

Petr Mazanec 14. září 2020 v 15:36
Petr Mazanec 14. 09. 2020

Ředitel Masarykovy ZŠ z preventivních důvodů rozhodl o zrušení stravování žáků a zaměstnanců Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 v úterý 15. 9. a ve středu 16. 9. 2020  ve školní jídelně na Jiráskově náměstí. Ve středu bude oznámeno ukončení nebo případné prodloužení tohoto opatření. Obědy všech strávníků budou automaticky odhlášeny.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy