Milan Pěchouček 22. března 2021 v 8:32
Milan Pěchouček 22. 03. 2021

15. 4. 2021

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zveřejnilo Průvodce přípravou na konání jednotné přijímací zkoušky 2021, který naleznete zde.

14. 4. 2021

Odeslali jsme pozvánky k přijímací zkoušce.

Pokud číslo učebny, ve které budete test konat, začíná číslicí „1“, nachází se učebna v přízemí, počáteční číslice „2“ značí 1. patro a počáteční číslice „3“ znamená druhé patro budovy.

12. 4. 2021

Podle Opatření obecné povahy MŠMT ČR a Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 6. 4. 2021 (viz níže) musí každý uchazeč o střední vzdělávání před přijímací zkouškou doložit negativní výsledek neinvazivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného v posledních sedmi dnech před konáním přijímací zkoušky.

Uchazeč může testování podstoupit na základní škole, jejímž je žákem, nebo v odběrovém místě poskytovatele zdravotnických služeb. V obou případech obdrží osvědčení o výsledku testu.

Testování nemusí podstoupit uchazeč, který prodělal onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Tuto skutečnost doloží uchazeč potvrzením od ošetřujícího lékaře.

Úplné znění zmiňovaných dokumentů:
Opatření obecné povahy MŠMT – dodatek k přijímacímu řízení
Mimořádné opatření MZČR – testování uchazečů

8. 4. 2021

Vzhledem k posunutému termínu přijímacích zkoušek prodlužujeme i lhůtu pro odevzdání případných diplomů z olympiád a soutěží do dne konání přijímací zkoušky.

22. 3. 2021

Na mailové adresy zákonných zástupců uvedené v přihlášce jsme odeslali informační mail. Pokud jste jej nedostali, ozvěte se na kontakt@mikulasske.cz , děkujeme.

20. 3. 2021

Došlo ke změně termínu přijímacích zkoušek. Nové termíny jsou tyto:
pro čtyřleté studium: 3. května (první termín) a 4. května (druhý termín)
pro víceleté studium: 5. května (první termín) a 6. května (druhý termín)
náhradní termíny: 2. června (první termín) a 3. června (druhý termín)

Sylva Nováková 12. dubna 2021 v 15:41
Sylva Nováková 12. 04. 2021

Minulý týden se Kateřina Velkoborská (5. E) a Martin Koskuba (5. C) zúčastnili známé konverzační soutěže – letos netradičně online, a to na úrovni kraje. Oba jmenovaní reprezentovali naši školu vskutku důstojně:
M. Koskuba obsadil v nejvyšší kategorii SŠ II 2. místo a K. Velkoborská, vítězka v kategorii SŠ I, bude vyslána do kola národního, které se uskuteční 18. června pod záštitou Francouzského institutu v Praze.
Oběma za vzornou reprezentaci školy Merci ! a Félicitation !

Josef Kubeš 30. března 2021 v 0:56
Josef Kubeš 30. 03. 2021

V týdnu 22.–26. 3. se uskutečnilo online národní kolo matematické olympiády. V kategorii P se mezi vítěze zařadil Adam Blažek a Ondřej Sladký. Úspěšným řešitelem je Dominik Farhan (všichni z 8. E). V kategorii A je úspěšným řešitelem Jiří Harvalík (3. A). Této kategorie se ještě zúčastnili Ondřej Sladký (8. E) a Jiří Jirásek (2. A). Blahopřejeme ke kvalitním výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy.

Jana Soukupová 04. března 2021 v 7:57
Jana Soukupová 04. 03. 2021

Letošní kolo krajské olympiády z matematiky v nejnáročnější kategorii A  bylo zcela v režii našich studentů. Všichni úspěšní řešitelé jsou výhradně z našeho gymnázia. Do ústředního kola postoupili Ondřej Sladký, Jiří Harvalík a Jiří Jirásek. Děkujeme všem a blahopřejeme úspěšným řešitelům.

Prohlédněte si výsledky

Hana Radová 11. února 2021 v 17:45
Hana Radová 11. 02. 2021

Technická olympiáda se konala 11. února 21 na ZČU Plzeň on line. 3 týmy se umístily v nejvyšší kategorii hodnocených prací a další 2 týmy rovněž na 2.a 3. místě.

Dezinfekční lampa do auta – 8.E (A.Blažek, D. Farhan, O. Sladký ,V. Valdmanová)

CHATBOT pro studenty – 8.E ( D. Farhan , O. Sladký)

Smart Mirror – 6.E ( P. Altmann M. Bouda , J. Bultas, Š. Duda)

Vizualizace a řešení fyzikálních příkladů – 8.E ( A. Blažek, J. Holubec, O. Baštař, V. Valdmanová)

Pavr Vep – 6.E (J. Kopčil, T. Voltrová, A. Královcová)

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.   H. Radová, V. Krůsová

Josef Šimána 08. února 2021 v 9:21
Josef Šimána 08. 02. 2021

Ve dnech 22.–24. ledna 2021 se konalo česko-slovenské finále soutěže ROZHODUJ O EVROPĚ, do kterého z listopadového regionálního kola postoupil letošní maturant, student třídy 4. B Oldřich Neumann.

V průběhu finálového klání proběhly simulace jednání Evropského parlamentu a Rady EU, kde náš student zastupoval Francii, a to tak dobře, že v konkurenci cca 25 finalistů obsadil 1. místo!

Jde opravdu o mimořádný úspěch a příkladnou reprezentaci našeho gymnázia v oblasti humanitních věd. Jmenovanému blahopřejeme, věříme, že své znalosti prokáže i u ústních maturitních zkoušek a potažmo u přijímacích zkoušek na FSV UK v Praze, kam se hlásí.

B L A H O P Ř E J E M E!

Věra Krůsová 03. února 2021 v 7:27
Věra Krůsová 03. 02. 2021

Dne 27.1. proběhlo netradičně online okresní kolo MO pro žáky 9.tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Z naší školy se zúčastnilo 12 soutěžících a 10 z nich se stalo úspěšnými řešiteli. Na děleném 1.-4. místě se umístila Marie Tonarová, Aneta Jungová a Kryštof Bláha, 5.-8. místo obsadil Jaroslav Matějovic a Richard Kopčil. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.