Petr Mazanec 23. října 2020 v 17:06
Petr Mazanec 23. 10. 2020

 

Vážení rodiče a milí žáci,

na základě rozhodnutí MŠMT  nebude od pondělí 26.10. 2020 do pátku 30.10.2020 probíhat distanční výuka. O případném prodloužení této výuky a o dalších aktuálních změnách a opatřeních v době od 2.11.2020 Vás budeme informovat během příštího týdne.

Odpočiňte si a opatrujte se ve zdraví.

 

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

 

 

 

Milan Pěchouček 13. října 2020 v 10:17
Milan Pěchouček 13. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR přechází naše škola od 14. října na distanční způsob výuky ve všech třídách.
Školní jídelny nebudou po dobu uzavření škol v provozu.
Úřední hodiny na sekretariátu budou v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin.

Petr Mazanec 01. října 2020 v 14:26
Petr Mazanec 01. 10. 2020

Na základě včerejších usnesení Vlády ČR a Nařízení KHS Plzeňského kraje č. 6/2020 (viz přílohy) bude od pondělí 5. 10. 2020 až do odvolání probíhat výuka následujícím způsobem:

1) Nižší stupeň gymnázia (1.C, 2.C, 1.E, 2.E, 3.E, 4.E)

Bude probíhat řádná prezenční výuka v budově školy podle stávajícího rozvrhu včetně suplování.

2) Vyšší stupeň gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 3.C, 4.C, 5.C, 6.C, 5.E, 6.E, 7.E, 8.E)

Bude probíhat distanční výuka podle již dříve schválených pravidel, tedy veškeré akce (on-line přenos, zadání práce v MS Teams,test v Moodle …) budou učitelé žákům předem oznamovat prostřednictvím bakalářské aplikace Komens. On-line forma distanční výuky bude probíhat pouze v hodinách daných stávajícím rozvrhem.

3) Školní stravování

Bude zajištěno pouze pro žáky tříd nižšího stupně gymnázia.

Děkuji všem za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 958-krizové opatření platné od 5.10.2020 do 18.10.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 957-nouzový stav-platné od 5.10.2020 na dobu 30 dnů
Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňskoho kraje se sídlem v Plzni č.6 2020

Hana Radová 22. září 2020 v 20:13
Hana Radová 22. 09. 2020

Turnaj mladých fyziků je týmová soutěž a studenti řeší náročné fyzikální úlohy. Mohou využít i externích konzultantů, v případě studentů současné 8.E to byli vědečtí pracovníci ZČU Plzeň. Studenti obhajují práce před svými soupeři. Do republikového kola postoupily 4 týmy a závěrečná prezentace probíhala už on line a práce se musely odevzdat v anglickém jazyce. Studenti 8.E obsadili vynikající 3. místo. Složení týmu Ondřej Baštář, Adam Blažek, Ondřej Sladký, Dominik Farhan a Viktorie Valdmanová. Děkuji za vzornou reprezentaci a blahopřeji .

Petr Mazanec 18. září 2020 v 0:58
Petr Mazanec 18. 09. 2020

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví (viz příloha) je od 18. 9. 2020  v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení vysokých škol – nově tedy i v učebnách (s výjimkami uvedenými  v příloze). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Děkuji všem za respektování tohoto nařízení.
PŘÍLOHA