Josef Červenec 06. března 2020 v 14:14
Josef Červenec 06. 03. 2020

Vzhledem k vývoji situace šíření nákazy koronavirem byla během jarních prázdnin provedena ve škole následující opatření:
1) Během jarního úklidu byla provedena důkladná dezinfekce lavic, židlí a toalet.
2) Toalety jsou vybaveny antibakteriálním dezinfekčním mýdlem.
3) Vedení školy doporučuje všem zaměstnancům a žákům, kteří během jarních prázdnin pobývali na území se zvýšeným výskytem nákazy koronavirem, aby se řídili společně se svými zákonnými zástupci pokyny Krajské hygienické stanice v Plzni (www.khsplzen.cz) a konzultovali se svým praktickým lékařem nástup do školy po jarních prázdninách.
4) Žáci, kteří se zúčastní od 9.3. do 13.3.2020 projektového týdne v Bahratalu v Německu, resp. jejich zákonní zástupci, budou před odjezdem vyzváni k podpisu čestného prohlášení, že se nepohybovali v žádné z rizikových oblastí zasažených koronavirem.

Bližší informace mohou i během tohoto víkendu zákonní zástupci získat od Mgr. Hany Chodounské , která bude od žáků v pondělí 9.3.2020 při srazu účastníků školní akce vybírat podepsaná čestná prohlášení. Podle vývoje situace mohou být provedena další nutná opatření.

Děkuji všem zaměstnancům, žákům a jejich zákonným zástupcům za
pochopení.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Aleš Adámek 26. února 2020 v 11:31
Aleš Adámek 26. 02. 2020

Vítězně při obnovené premiéře našeho gymnázia v účasti na recitačních soutěžích vstoupili do klání na 17. základní škole pod vedením Katky Fládrové studenti Adam Zábran (1. E) a Anička Volfová (2. místo).

Hana Radová 23. února 2020 v 17:00
Hana Radová 23. 02. 2020

To jsou dvě exkurze,které obohatily výuku fyziky studentům 7.E a 5 .C. Studenti 7.E navštívili nejen infocentrum JE, ale splnili přísné bezpečnostní podmínky pro vstup do areálu JE. Chladící věže, ale i strojovna a místo pro řešení případné havarijní situace jsou jen některé podněty pro zpracování samostatné práce. Laboratoř vysokého napětí a akustiky je zase téma, které se objeví v projektu studentů 5.C.

Děkuji za zájem studentů a příkladnou reprezentaci školy.    H. Radová

Ivan Tafat 21. února 2020 v 11:11
Ivan Tafat 21. 02. 2020

Zveme studenty a další zájemce na zahraniční exkurzi, která proběhne ve dnech 7. 6. – 11. 6. 2020.

Účastníci exkurze zažijí prohlídku hl. Města Ukrajiny – Kyjeva, navštíví JE Černobyl, kde proběhla jaderná havárie v roce 1986, prohlédnou si město duchů Pripjať či vilu ukrajinského exprezidenta Viktora Janukovyče. Také se projedou typickým dopravním prostředkem východní Evropy, maršrutkou.

Podrobný popis exkurze, plakát k ní náležící a závaznou přihlášku naleznete v odkazech níže. Vaše dotazy můžete směřovat na e-mail  gymik.chernobyl@gmail.com, či na vašeho učitele fyziky. Přihlaste se co nejdříve, kapacita exkurze je velmi omezena. Účastníkům musí být kde dni 9. 6. 2020 alespoň 18 let.

Program exkurze: Černobyl propozice

Plakát k exkurzi:

Závazná přihláška: https://forms.gle/TPccRCYJkT6qMmQx6

Věra Krůsová 14. února 2020 v 20:32
Věra Krůsová 14. 02. 2020

Skvělé 4. místo obsadilo v mezinárodní konkurenci ve své kategorii B ve fyzikální soutěži Fyziklání 2020 družstvo 7.E ve složení Eliška Pirnosová, Adam Blažek, Dominik Farhan, Ondřej Sladký a Ondřej Baštař. Spoustu fyzikálních úloh úspěšně vyřešilo i družstvo ve složení Klára Hubínková (6.E), Šimon Pekár (6.E), Ondřej Suchý (6.E), Jan Kotrlík (6.E) a Jiří Jirásek (1.A). Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Hana Radová 06. února 2020 v 19:34
Hana Radová 06. 02. 2020

Funkční model výtahu (P. Pojar, T. Kratschmer, P. Milt -6.C) a Smart Collar (P. Altmann, M. Bouda, J. Bultas, Š. Duda -5.E) to jsou názvy prací, které zvítězily na 7. ročníku TO v Plzni. EHBIE ( T. Voltrová, E. Baštářová, J. Kopčil – 5.E) a Vizualizace neuronové sítě (D. Farhan, O. Sladký -6.E) jsou rovněž soutěžní práce, které porota ocenila finančními poukázkami za 2. a 3. místo.

Vítězové si kromě pocitu vítězství odnesli i věcnou cenu -tablet. Děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme i nadále nadšení a elán pro technické obory.      H. Radová,  V. Krůsová

Foto zde.

Šárka Boudová 06. února 2020 v 14:34
Šárka Boudová 06. 02. 2020

Ve středu 5. února se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce na Masarykovo gymnáziu v Plzni. Ve střední kategorii získala Sára Kokošková (2.C) 4. místo a stejnou pozici i v nejvyšší kategorii Aneta Jenšíková (5.E). Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.