Jana Soukupová 02. května 2024 v 9:44
Jana Soukupová 02. 05. 2024

V březnu a dubnu proběhla krajská kola matematických soutěží kategorie devátých tříd, prváků a druháků středních škol. Studenti řešili 4 hodiny čtveřici náročných úloh. Opravy těchto úloh se synchronizovaly s výsledky v celé republice, proto jsou výsledkové listiny k dispozici až nyní – výsledková listina Z9 zde, výsledková listina kat. C, výsledková listina kat. B.

Děkujeme a blahopřejeme všem účastníkům. Komise matematiky

Milan Pěchouček 26. dubna 2024 v 12:38
Milan Pěchouček 26. 04. 2024

Ředitel školy vyhlásil ředitelské volno pro žáky školy takto:

V pondělí 20. května bude ředitelské volno pro žáky vyššího stupně gymnázia (třídy 1.AB, 3.C, 5.E, 2.AB, 4.C, 6.E, 3.AB, 5.C, 7.E).

V úterý 21. května bude ředitelské volno pro nižší stupeň gymnázia (třídy 1.CE, 2.CE, 3.EF, 4.E).

Jana Soukupová 26. dubna 2024 v 11:18
Jana Soukupová 26. 04. 2024

V pátek 19. 4. se v Praze v Karlínském fóru konala prestižní celorepubliková soutěž nejlepších matematiků. Nás zastupovali „Junioři“ ve složení Jakub Toupal, Jan Dubišár, Mikuláš Ungr, Lukáš Vítek a Daniel Nejezchleba a „Senioři“ Pavla Sankotová, Eva Málková, Vitek Tran, Tomáš Řeboun a Šimon Housar. Mladší tým se umístil na vynikajícím 8. místě (ze 145) a starší na místě 41. (ze 146). Blahopřejeme a děkujeme!

Veronika Rybová 19. dubna 2024 v 12:59
Veronika Rybová 19. 04. 2024

Na začátku dubna navštívili naši školu žáci partnerského gymnázia C. F. Gauße ve Schwandorfu.

Průběh výměnného pobytu za všechny okomentovala Veronika Navrátilová ze 6.E:

„Po skončení jsem se sama sebe ptala na dvě otázky: „Byl to skutečně jen týden, který jsme společně strávili?“ a „Opravdu už máme za sebou celý týden?“ Vidět a navštívit jsme toho totiž stihli skutečně mnoho, a přesto to, zejména díky úžasné atmosféře, jež ve skupině panovala, uběhlo neskutečně rychle. Jsem ráda, že jsme se mohli aktivně podílet na programu, ať už v případě vymýšlení plánů pro volná odpoledne s Němci, nebo třeba během výletu do Prahy, kdy jsme si připravovali krátká povídání. Navíc jsme měli možnost i za ten relativně krátký čas navázat nová přátelství, a když jsme v pátek doprovázeli naše německé kamarády zpět na nádraží, nebyl mezi námi nikdo, komu by nebylo alespoň trošku smutno z toho, že týden končí.“

Děkujeme našim žákům, že své německé kolegy přijali ve svých rodinách, starali se o ně, doprovázeli je na dílčích akcích i výletech a připravili pro ně takto příjemné setkání.

Jsme rádi, že se plzeňská polovina výměnného pobytu vydařila a už nyní se těšíme do Schwandorfu!

Pavel Kučera 19. dubna 2024 v 10:09
Pavel Kučera 19. 04. 2024

Dne 8. dubna 2024 proběhlo v Západočeském muzeu v Plzni krajské kolo Geologické olympiády. Jde o předmětovou soutěž jednotlivců. Letošním tématem byly nerostné suroviny ČR (nerudní, rudní a energetické suroviny a s nimi spojená problematika).

Umístění našich geologických olympioniků: Kat. A – Veronika Vodrážková 2. místo, postupuje do ústředního kola. Kat. B – Eliška Smolová 5. místo a Ondřej Přinda 14. místo.

Blahopřejeme našim geologickým olympionikům k umístění a Veronice Vodrážkové hodně zdaru v ústředním kole.

Jaroslav Sejpka

Pavel Kučera 18. dubna 2024 v 9:45
Pavel Kučera 18. 04. 2024

V krajském kole Biologické olympiády reprezentovali naši školu v letošním školním roce 3 žáci. V kat. B se na 3. místě umístila Viktorie Matalová (2. A). V kat. A se na 12. místě umístila Anna Hraničková (4. A) a na 14. místě Petr Měsíček (8. E). Gratulujeme všem účastníkům.

Filip Hložek 17. dubna 2024 v 7:37
Filip Hložek 17. 04. 2024

V matematické soutěži Pangea se do finálového kola probojovala hned dvě děvčata z našeho gymnázia. Obě se ve svých kategoriích umístila na prvním místě v Plzeňském kraji.
Agnes Dostálová z 1.E se v kategorii šestých ročníků umístila na 115. místě ze všech 13 751 účastníků napříč Českou republikou. Natali Fairová ze 3.E se mezi osmými ročníky umístila dokonce na 20. místě ze 14 156 soutěžících.
Všem účastníkům gratulujeme k jejich umístění a děvčatům přejeme mnoho štěstí ve finálovém kole.