Petr Mazanec 09. září 2020 v 22:43
Petr Mazanec 09. 09. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 9. 9. 2020 (viz příloha) zavádí s platností od čtvrtka 10. 9. 2020 povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy. Společnými prostorami jsou všechny chodby ve škole, šatny a toalety. Rouška se může sejmout pouze v učebnách. Ve školních jídelnách na Církevním gymnáziu a v Masarykově ZŠ je možné odložit roušku pouze po zasednutí ke stolu a konzumaci jídla. Každý žák po sejmutí roušky je povinen ji odložit do sáčku ve své tašce, aby nedocházelo k případné kontaminaci jeho okolí použitou rouškou. Je dobré mít k dispozici i roušku náhradní. Abychom co nejlépe a nejdéle udrželi normální provoz školy, tak je potřeba důsledně dodržovat pravidlo 3R:

  1. RUCE – umýt si je a vydezinfikovat kdykoliv je to z hygienického hlediska potřebné, zejména ihned po ranním příchodu do školy
  2. ROZESTUP – udržovat rozumný rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob
  3. ROUŠKA – používat roušku ve společných prostorách a dbát pravidel správné manipulace s ní

Děkuji všem za respektování tohoto nařízení.
Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy
příloha

Josef Červenec 09. září 2020 v 13:08
Josef Červenec 09. 09. 2020

Plzeňské městské dopravní podniky vyžadují potvrzení o studiu jen u studentů, kteří dovrší 18 let.

Proto není nutné vystavovat potvrzení o studiu pro studenty mladší 18 let, tito studenti mají zlevněné předplatné pro cestování v MHD nastavené automaticky.

Tomáš Havlíček 03. září 2020 v 10:56
Tomáš Havlíček 03. 09. 2020

V loňském školním roce 2019/2020 reprezentovaly naši školu v krajském kole soutěže SOČ v oboru Zdravotnictví studentky Tereza Tocháčková/6.C/ a Eliška Pirnosová/8.E/ s prací s názvem-Rekonstrukce patologicky pozměněných cév jako základ pro potřeby personalizované medicíny v oblasti kardiovaskulárních onemocnění.

S touto prací obsadily studentky výborné druhé místo.

Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Tomáš Havlíček
garant SOČ

Josef Červenec 31. srpna 2020 v 11:20
Josef Červenec 31. 08. 2020

Od nového školního roku byla zavedena ve webovém prostředí Bakalářů funkce zapomenuté heslo. Pro získání uživatelského jména a hesla stačí do políčka zadat e-mailovou adresu vedenou v systému Bakaláři.

Studenti a učitelé mají adresu ve tvaru „login@mikulasske.cz“. U rodičů se jedná o jejich vlastní e-mail, který byl předán škole pro komunikaci.
 
Nově tedy nedochází k předávání uživatelského jména a hesla na lístečku. Každý nový žák si o jméno a heslo požádá prostřednictvím funkce zapomenuté heslo.
Ivan Tafat 25. srpna 2020 v 10:35
Ivan Tafat 25. 08. 2020

Milé studentky, milí studenti,

jak je již pěkným zvykem, i letos v září se bude konat školní burza učebnic.

Organizátorem je třída 6.C (učebna č. 218) a pan učitel Ivan Tafat (kabinet č. 208, za učebnou č. 207 – třída 4.A). Burza bude probíhat ve třech fázích, a to zpravidla před vyučováním (7:35-7:55) a o velké přestávce (9:35-9:55).

  • Příjem učebnic: 2. – 4. 9.
  • Prodej učebnic: 7. – 11. 9. (v pátek bude prodej pouze před vyučováním)
  • Výdej peněz a neprodaných učebnic: 14. – 21. 9. (od pondělní velké přestávky)

INFORMACE PRO STUDENTY PRODÁVAJÍCÍ UČEBNICE:

V případě zájmu o umístění učebnic na burze musíte vyplnit stažený formulář.

formulář ke stažení zde: Burza 2020 formulář

Vyplňte všechna políčka označená hvězdou (*). Následně do tabulky vypište učebnice, které chcete vložit do burzy a sami si u nich určete cenu. Pamatujte, že v případě prodeje z uvedené ceny dostanete 95 % (5 % z ceny prodaných knih jde na provozní výdaje, případně na zcizené, nebo poničené učebnice).

Formulář vytiskněte a přineste ho spolu s učebnicemi na pokladnu burzy. Organizátoři s Vámi potvrdí převzetí učebnic a provedou kontrolu knih.

Učebnice vkládané do burzy musí mít na zadní stránce napsané propiskou:

Příjmení Jméno, Třída (případně „Maturant“), Školní rok prodeje, Cena

(Příklad: Novák Jan, Maturant, 2017/2018, 210 Kč)

POZNÁMKA: Pojmem „Maturant“ se rozumí student, který odmaturoval v roce 2019/20, nikoliv ten, který bude maturovat v letošním roce 2020/21.

V PŘÍPADĚ NÁKUPU UČEBNIC DOPORUČUJEME VZÍT SI S SEBOU I MENŠÍ OBNOS V DROBNÝCH MINCÍCH!

Milan Pěchouček 03. července 2020 v 10:39
Milan Pěchouček 03. 07. 2020

(článek bude podle potřeby průběžně aktualizován)

3. 7. 2020   Další informace

V neděli 5. července odešleme maily rodičům přijatých žáků s údaji o založení účtu do školní webové aplikace, o seznamovacím kurzu pro nové žáky, o volbě cizího jazyka a s dalšími důležitými informacemi.

1. 7. 2020   Učebnice pro 1. ročník čtyřletého studia

Seznam vybraných učebnic najdete zde.

26. 6.   Zveřejněny výsledky uchazečů z náhradního termínu přijímacích zkoušek.

24. 6. 2020   Stravování
V případě zájmu o školní stravování se včas přihlaste:
– osmileté studium ve školní jídelně Masarykovy ZŠ na Jiráskově náměstí (http://masarykovazs.cz/skolni-jidelna/informace/);
– šesti- a čtyřleté studium ve školní jídelně Církevního gymnázia (https://cirkevni-gymnazium.cz/soubory/files/skolni-jidelna/informace-o-stravovani.pdf)

23. 6. 2020   Označení budoucích tříd

kód zaměření třída
79-41-K/41 matematika a přírodní vědy 1.A (čtyřleté)
79-41-K/41 všeobecné 1.B (čtyřleté)
79-41-K/61 všeobecné 1.C (šestileté)
79-41-K/81 matematika a přírodní vědy 1.E (osmileté)
Sylva Nováková 02. července 2020 v 15:16
Sylva Nováková 02. 07. 2020

Návštěva francouzských studentů je bohužel po vzájemné dohodě
znovu odložena, počítáme s náhradním termínem v jarním období 2021.

Jménem vyučujících FJ
Sylva Nováková