Pavel Taraba 21. června 2022 v 8:42
Pavel Taraba 21. 06. 2022

V pondělí 20.6. se někteří naši chrabří studenti ze tříd 3E, 4E, 6E, 3C a 3A zúčastnili závodů dračích lodí na Borské přehradě. Do bojů jsme vyslali dvě lodě a v tvrdých kláních jsme vybojovali velmi slušná umístění v celkem tvrdé konkurenci mnohdy zkušenějších posádek lodí. Mladší posádka (růžoví „Cukříci“) si dojeli pro zlaté a stříbrné ocenění na tratích 200m a 500m. Starší studenti („Titanic“) se umístili na čtvrtých místech na tratích 200m a 1000m. 

video: „Titanic v akci“

Kateřina Fládrová 20. června 2022 v 15:07
Kateřina Fládrová 20. 06. 2022

Připomínáme, že zítra (21. 6. 2022) bude 3. a 4. vyučovací hodinu probíhat setkání autorského čtení. Zdá se, že nám počasí přeje, a proto se akce uskuteční na zahradě školy. Kdyby nás snad počasí zaskočilo, bude akce přesunuta do učebny 404.

Těšíme se na vás.

Věra Krůsová 20. června 2022 v 7:48
Věra Krůsová 20. 06. 2022

Během exkurze byli studenti seznámeni s možnostmi studia na Fakultě elektrotechnické i s jejími aktivitami. Navštívili akustickou laboratoř, kde si ověřili některé své fyzikální znalosti v praxi, a seznámili se s vyšívanou elektronikou, jejím vývojem, testováním i využitím. Protože fakulta se zabývá i řízením procesů a systémovým inženýrstvím, vyzkoušeli si některé skupinové aktivity, svoji zručnost i kreativitu.

Fotky naleznete zde.

Josef Kubeš 14. června 2022 v 11:23
Josef Kubeš 14. 06. 2022

Každoročně předseda senátu Miloš Vystrčil přijímá studenty, kteří vypracovali rozšiřující maturitní zkoušku z matematiky (tzv. M plus) na plný počet bodů.

Mezi jedenáct takových studentů z celé republiky se zařadil i náš absolvent Jiří Harvalík ze třídy 4.A.

Za přítomnosti pracovníků Cermatu, rodičů a dalších hostů převzal diplom z rukou předsedy senátu. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Pavel Kučera 13. června 2022 v 12:57
Pavel Kučera 13. 06. 2022

Gratulujeme Anetě Schwarzové (3. A), Lukáši Tocháčkovi (3. A) a Ondřeji Vaňkovi (2. A), kteří se umístili na 1. místě (z celkového počtu 16 družstev) v národním kole Ekologické olympiády.

Jitka Pekárová 06. června 2022 v 18:48
Jitka Pekárová 06. 06. 2022

Ve školním roce 2022/23 opět nabízíme kroužky němčiny pro Primu a Sekundu vždy ve středu od 14,15 do 15 hod. Kroužek v Primě povede pí Mgr. Jana Šustrová (jana.sustrova@mikulasske.cz), v Sekundě bude pokračovat pí Mgr. Marie Janečková (marie.janeckova@mikulasske.cz). Žáci si hravou formou osvojí základy německého jazyka a v Tercii z nich bude vytvořena pokročilejší skupina. Kroužky jsou nabízeny zdarma (hrazeny z projektu). Případní zájemci se mohou hlásit mailem výše zmíněným pedagogům.

Jana Soukupová 06. června 2022 v 8:44
Jana Soukupová 06. 06. 2022

Ve středu 1. června proběhlo na ZČU slavnostní předání ocenění nejúspěšnějším řešitelům matematické olympiády. Děkan FAV doc. Ing. Miloš Železný Ph.D., prorektorka RNDr. Blanka Šedivá Ph.D., všichni proděkani FAV a za Plzeňský kraj Mgr. Irena Kroftová MBA ocenili také studenty z naší školy: Jiřího Harvalíka, Pavlu Sankotovou, Bobura Toshtemirova,  Petra Hladíka, Hanku Otcovskou, Martina Pioreckého, Jakuba Kopčila, Jana Nevečeřala a Karla Altmana.