Petr Mazanec 30. srpna 2021 v 8:27
Petr Mazanec 30. 08. 2021

Ministerstva školství a zdravotnictví ve vzájemné součinnosti připravila v souvislosti s návratem žáků po prázdninách do škol řadu preventivních kroků, které byly ošetřeny v mimořádném opatření MZ ze dne 20. srpna 2021. Na základě instrukcí v něm obsažených proběhne také na naší škole ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 screeningové testování samoodběrovými antigenními testy (RAT) prováděnými výtěrem z přední části nosu. Poprvé budeme testovat již 1. září 2021 v 8:00 hodin. Školní rok tak letos začne jinak, než jsme zvyklí. 

Smyslem opatření je zjistit stav výskytu nemoci COVID 19 v populaci dětí a mládeže a na základě získaných dat kvalifikovaně rozhodnout o nastavení pravidel pobytu ve škole v období po 10. září. Počítá se s účastí všech žáků školy s výjimkou těch, kteří se mohou prokázat certifikátem v rámci systému O-N-T (14 dnů po dokončení očkování nebo prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny nebo prokázání se testem provedeným v odběrovém místě – více možností). Věřím, že vstřícný postoj rodičů i žáků školy ke screeningovému testovaní podpoří bezpečný a trvalý návrat žáků do školy po prázdninách, a že umožní zachování výuky v její prezenční formě.  

Pro pobyt ve škole platí od 1. 9. 2021 stejně jako před prázdninami pravidlo používání roušek nebo respirátorů při pohybu ve společných prostorách školy. V lavici při výuce nebo při konzumací jídla či nápojů (jídelna, učebna) nemusí být ochrana úst a nosu nasazena. Pro žáky starší 15 let je touto ochranou respirátor, pro ty, kteří této věkové hranice dosud nedosáhli, zdravotnická rouška. 

Žáci, kteří se neprokáží jednou z možných variant O-N-T a nezúčastní se ani školního antigenního testování, jsou povinní nosit ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou času konzumace jídla nebo nápoje).

Podrobnější informace jsou k dispozici v níže přiložených souborech:

  • Manuál MŠMT k provozu škol a podrobnému testování
  • Úplné znění Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 20. 8. 2021
  • Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách

Mnoho dalších užitečných informací k tématu je k dispozici také na speciálním webu MŠMT.

Všem děkuji za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Milena Zdráhalová 29. června 2021 v 8:45
Milena Zdráhalová 29. 06. 2021

Chemická olympiáda v letošním školním roce probíhala celá on-line. V nejvyšší kategorii A postoupila do krajského kola Eliška Pirnosová ze 8. E a odtud z 1. místa postoupila do národního kola. Tam obsadila výborné 11. místo.

Děkujeme a blahopřejeme k tomuto úspěchu.

Celkový přehled najdete v přiložené tabulce.

Úkoly pro příští ročník kategorie A najdete již na webu CHO. Úkoly pro další kategorie budou postupně zadané později.

Pokračovat ve čtení
Aleš Adámek 25. června 2021 v 13:58
Aleš Adámek 25. 06. 2021

V pátek 25. června založilo dvanáct studentů a studentek z nižšího i vyššího gymnázia novou tradici autorského čtení na půdě, respektive v podkrovní učebně č. 404 našeho gymnázia – tedy „plán děsu“. Ze svých rozmanitých příspěvků, rozprostřených napříč literárními druhy a žánry, od poezie přes povídky, novely až k ukázkám z rozsáhleji komponovaných příběhů a ság, ještě sestaví sborník v podobě e-knihy.
Děkujeme a těšíme se na další setkání. K. Fládrová, A. Adámek.

Věra Krůsová 23. června 2021 v 10:37
Věra Krůsová 23. 06. 2021

V soutěži „Vím proč“ pořádané společností ČEZ se na 1. místě v kategorii středních škol umístilo video s pokusem „Plazma s příchutí vína“ a do TOP10 se zařadila i práce „Rotace tenisové rakety“. Autory obou projektů, které se prosadily v konkurenci více než 150 přihlášených prací, jsou studenti Pavel Altmann, Michal Bouda, Jan Bultas a Šimon Duda. Moc děkujeme za vzornou reprezentaci školy, pro kterou vítězná práce znamená i finanční odměnu určenou na pořízení pomůcek pro výuku fyziky. Obě práce můžete zhlédnout na níže uvedených odkazech, určitě se podívejte!!!

https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc/video/2541
https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc/video/2553

Petr Brousek 23. června 2021 v 9:37
Petr Brousek 23. 06. 2021

Fantastického úspěchu v podobě druhého místa dosáhlo družstvo 6.E v letošním celostátním finále vědomostní soutěže Eurorebus. Tým ve složení Michal Bouda, Pavel Altmann a Marek Pytlík zaostal za vítězi o pouhý jeden bod a přiblížil se historickým vítězstvím našeho gymnázia, která jsou již cca 15 let stará! Klobouk dolů a gratulujeme:-)!!!

Milan Pěchouček 22. června 2021 v 12:33
Milan Pěchouček 22. 06. 2021

Další informace

Registrace do školního informačního systému, přihláška cizího jazyka, příp. předmětu estetické výchovy, přihláška k adaptačnímu kurzu Zero, souhlasy GDPR, třídní schůzky v září… těchto témat se bude týkat mail, který na adresu zákonného zástupce uvedenou v přihlášce ke studiu odešleme na začátku července. Důvodem odkladu je přechod na nový počítačový server. Děkujeme za pochopení.

 

Učebnice pro čtyřleté studium

Seznam učebnic najdete zde.

Seznam není úplný, o dalších učebnicích budou žáci informováni na začátku září svými vyučujícími. V případě zájmu můžete s nákupem učebnic počkat na každoroční burzu, kdy žáci vyšších ročníků prodávají učebnice svým mladším spolužákům. Burza probíhá zpravidla ve druhém týdnu měsíce září.

Stravování

Pokud budete mít zájem o stravování, přihlaste své dítě (co nejdříve) v příslušné školní jídelně. Žáci osmiletého studia se budou stravovat v jídelně Masarykovy základní školy na Jiráskově náměstí (http://masarykovazs.cz/skolni-jidelna/informace/), žáci čtyř- a šestiletého studia se budou stravovat v jídelně Církevního gymnázia (https://www.cirkevni-gymnazium.cz/pro-studenty-a-rodice/školní-jídelna.html).