Marie Vaňková 08. června 2020 v 12:10
Marie Vaňková 08. 06. 2020

Plánovaná exkurze do Říma v září 2020 se vzhledem ke stávající situaci neuskuteční  a je domluven náhradní termín  na rok 2021. Pracovníci CK usilují o přeložení termínu a zajištění programu .O výsledcích budou účastníci exkurze informováni .Prosím,aby žáci sdělili tuto zprávu i ve svých rodinách.

Děkuji

Petr Brousek 25. května 2020 v 11:18
Petr Brousek 25. 05. 2020

Přihlašování do volitelných sportů na příští školní rok se týká studentů budoucích posledních dvou ročníků, tj. 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 6.E, 7.E, 4.C a 5.C. Informace o způsobu přihlašování a o nabídce sportů  najdete zde: Bloková výuka TV 2020 2021 informace.doc .Také budou poslány na školní mail, třídním učitelům a na třídní nástěnky v Bakalářích Komens.

Milan Pěchouček 20. května 2020 v 9:13
Milan Pěchouček 20. 05. 2020

Vzhledem k tomu, že se ještě 12 žáků ze tříd 2.A, 2.B, 4.C a 6.E nepřihlásilo ke dvouletému volitelnému předmětu pro příští školní rok, prodloužil jsem možnost volby do 27. května. Prosím, přihlaste se.

Milan Pěchouček 18. května 2020 v 15:17
Milan Pěchouček 18. 05. 2020

Před zkouškami…

18. 5.
Odeslali jsme pozvánky k přijímací zkoušce uchazečům, kteří naši školu  uvedli na prvním místě. Prosím opět o zpětnou vazbu – pokud přihlášku v mailu nenajdete, ozvěte se. Stejně tak v případě jakýchkoli dotazů.
Hlavní změny: prodloužení času jednotlivých testů, místo odvolání nutno požádat o nové rozhodnutí (vše najdete podrobněji v pozvánkách).

Pozvánka – 1. strana     Pozvánka – 2. strana     Pozvánka – mail
Pozvánka - 1. stranaPozvánka - 2. strana

Registrační čísla uchazečům, kteří naši školu uvedli na druhém místě, odešleme v průběhu několika dní.

21. 5.
Odeslali jsme registrační čísla uchazečům, kteří naši školu uvedli na druhém místě.

1. 6.

Umístění učeben

Abychom umožnili plynulejší příchod uchazečů do učeben a zabránili tak shlukování velkého počtu osob u vchodu do budovy školy, uvádím popis umístění jednotlivých učeben. Číslo učebny najdete v pozvánce k přijímací zkoušce.

Na dveřích každé učebny bude seznam uchazečů, kde si můžete ověřit, že jste našli tu správnou.

Na každé chodbě budou k dispozici učitelé, kteří vám rádi poradí.

číslo učebny popis

přízemí

105 projděte chodbu v přízemí, učebna je za prvními prosklenými dveřmi proti druhému schodišti
106 projděte chodbu v přízemí, učebna je za druhými prosklenými dveřmi po levé straně
111 projděte chodbu v přízemí, projděte dvěma prosklenými dveřmi a za nimi se dejte vpravo
117, 118, 119, 120 učebny jsou na chodbě v přízemí, po pravé straně

1. patro

205 vyjděte po schodech do 1. patra, dejte se doprava… učebna je za prvními prosklenými dveřmi naproti druhému schodišti
206, 207 vyjděte po schodech do 1. patra, dejte se doprava, projděte rovně dvěma prosklenými dveřmi… za nimi je učebna po levé straně
211 vyjděte po schodech do 1. patra, dejte se doprava, projděte rovně dvěma prosklenými dveřmi a za druhými se dejte doprava
217, 218, 219, 220 vyjděte po schodech do 1. patra, učebna je na chodbě vpravo

2. patro

306 vyjděte po schodech do 2. patra, dejte se doprava, projděte rovně dvěma prosklenými dveřmi… za nimi je učebna po levé straně
317, 318, 319, 320 vyjděte po schodech do 2. patra, učebna je na chodbě vpravo

5. 6.
Předpokládaný konec přijímacích testů je ve 12:20 h, v případě uchazečů s přiznaným uzpůsobením podmínek ve 13:05 h.

Jana Soukupová 13. května 2020 v 8:49
Jana Soukupová 13. 05. 2020

Naši studenti nezahálí ani v „koronavirové“ době. Tři skupiny se zúčastnily prestižní mezinárodní matematické soutěže PURPLE COMET! (2505 týmů z 53 zemí)

V kategorii středních škol se tým 7.E umístil na třetím a  6.E na osmém místě mezi českými skupinami ze 30 zúčastněných. (V mezinárodním pořadí šlo o 58. a 160. místo ze 665 odpovídajících středních škol.)
V kategorii základních škol byli studenti ze 2.C na místě pátém ze 26 českých a 58. ze 305 světových skupin.
Děkujeme jim touto cestou za vynikající reprezentaci školy.