Milan Pěchouček - zástupce ředitele 13. října 2020 v 10:17
Milan Pěchouček - zástupce ředitele 13. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR přechází naše škola od 14. října na distanční způsob výuky ve všech třídách.
Školní jídelny nebudou po dobu uzavření škol v provozu.
Úřední hodiny na sekretariátu budou v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin.

Petr Mazanec - ředitel školy 01. října 2020 v 14:26
Petr Mazanec - ředitel školy 01. 10. 2020

Na základě včerejších usnesení Vlády ČR a Nařízení KHS Plzeňského kraje č. 6/2020 (viz přílohy) bude od pondělí 5. 10. 2020 až do odvolání probíhat výuka následujícím způsobem:

1) Nižší stupeň gymnázia (1.C, 2.C, 1.E, 2.E, 3.E, 4.E)

Bude probíhat řádná prezenční výuka v budově školy podle stávajícího rozvrhu včetně suplování.

2) Vyšší stupeň gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B, 3.C, 4.C, 5.C, 6.C, 5.E, 6.E, 7.E, 8.E)

Bude probíhat distanční výuka podle již dříve schválených pravidel, tedy veškeré akce (on-line přenos, zadání práce v MS Teams,test v Moodle …) budou učitelé žákům předem oznamovat prostřednictvím bakalářské aplikace Komens. On-line forma distanční výuky bude probíhat pouze v hodinách daných stávajícím rozvrhem.

3) Školní stravování

Bude zajištěno pouze pro žáky tříd nižšího stupně gymnázia.

Děkuji všem za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 958-krizové opatření platné od 5.10.2020 do 18.10.2020
Usnesení vlády ČR ze dne 30.9.2020 č. 957-nouzový stav-platné od 5.10.2020 na dobu 30 dnů
Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňskoho kraje se sídlem v Plzni č.6 2020

Hana Radová 22. září 2020 v 20:13
Hana Radová 22. 09. 2020

Turnaj mladých fyziků je týmová soutěž a studenti řeší náročné fyzikální úlohy. Mohou využít i externích konzultantů, v případě studentů současné 8.E to byli vědečtí pracovníci ZČU Plzeň. Studenti obhajují práce před svými soupeři. Do republikového kola postoupily 4 týmy a závěrečná prezentace probíhala už on line a práce se musely odevzdat v anglickém jazyce. Studenti 8.E obsadili vynikající 3. místo. Složení týmu Ondřej Baštář, Adam Blažek, Ondřej Sladký, Dominik Farhan a Viktorie Valdmanová. Děkuji za vzornou reprezentaci a blahopřeji .

Petr Mazanec - ředitel školy 18. září 2020 v 0:58
Petr Mazanec - ředitel školy 18. 09. 2020

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví (viz příloha) je od 18. 9. 2020  v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení vysokých škol – nově tedy i v učebnách (s výjimkami uvedenými  v příloze). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Děkuji všem za respektování tohoto nařízení.
PŘÍLOHA

Petr Mazanec - ředitel školy 09. září 2020 v 22:43
Petr Mazanec - ředitel školy 09. 09. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 9. 9. 2020 (viz příloha) zavádí s platností od čtvrtka 10. 9. 2020 povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy. Společnými prostorami jsou všechny chodby ve škole, šatny a toalety. Rouška se může sejmout pouze v učebnách. Ve školních jídelnách na Církevním gymnáziu a v Masarykově ZŠ je možné odložit roušku pouze po zasednutí ke stolu a konzumaci jídla. Každý žák po sejmutí roušky je povinen ji odložit do sáčku ve své tašce, aby nedocházelo k případné kontaminaci jeho okolí použitou rouškou. Je dobré mít k dispozici i roušku náhradní. Abychom co nejlépe a nejdéle udrželi normální provoz školy, tak je potřeba důsledně dodržovat pravidlo 3R:

  1. RUCE – umýt si je a vydezinfikovat kdykoliv je to z hygienického hlediska potřebné, zejména ihned po ranním příchodu do školy
  2. ROZESTUP – udržovat rozumný rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob
  3. ROUŠKA – používat roušku ve společných prostorách a dbát pravidel správné manipulace s ní

Děkuji všem za respektování tohoto nařízení.
Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy
příloha