Jitka Romová 07. listopadu 2021 v 12:31
Jitka Romová 07. 11. 2021

V úterý 2. 11. 2021 se žáci 3. E zúčastnili akce Tma a život, kterou pořádalo Středisko volného času Radovánek. V rámci této příležitosti se děti i dospělí mohli seznámit s tím, co obnáší život se zrakovým postižením. Součástí akce byla soutěž, ve které naši třídu zdárně zastupoval šestičlenný tým. Ten vybojoval velmi pěkné druhé místo a k tomu i sladkou odměnu. Soutěžící i diváci velice ocenili také ukázku práce asistenčního psa Charlieho, kterého představili zástupci organizace Pomocné tlapky. Zavítala mezi nás také vzácná návštěva, sjezdová lyžařka a paralympijská medailistka Anička Pěšková – Kulíšková, která žije a sportuje se závažnou zrakovou vadou, tzv. trubicovým viděním.

Soutěžní tým s výhrou.

Petr Mazanec 26. října 2021 v 20:15
Petr Mazanec 26. 10. 2021

V rámci projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ se ve dnech 22. a 23. října 2021 na Gymnáziu Františka Procházky v Sušici uskutečnila soutěž „Hackathon otevřených dat Plzeňského kraje“. Naše gymnázium reprezentovaly 2 týmy. V konkurenci 21 týmů středních škol z celého Plzeňského kraje se tým „Božkovská flotila“ (Šimon Pekár, Radek Kaupe a Jan Kotrlík z 8.E a Petr Štěpáník ze 4.A) umístil celkově na medailovém třetím místě a tým „Wren“ (Jan Bultas, Pavel Altmann a Jakub Kopčil ze 7.E) na místě pátém. Členům obou družstev gratulujeme k výbornému výsledku a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Milan Pěchouček 26. října 2021 v 10:28
Milan Pěchouček 26. 10. 2021

Do školské rady našeho gymnázia byli 25. 10. 2021 zvoleni:

RNDr. Jana Soukupová a Mgr. Ivan Tafat za pedagogické pracovníky

a

doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D. a MUDr. Petr Choc za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků.

Věra Krůsová 26. října 2021 v 7:33
Věra Krůsová 26. 10. 2021

proběhne pro přihlášené studenty 9.11.2021 během 6. a 7. vyučovací hodiny v učebně 509 (bude upřesněno rozpisem). Přihlásit se můžete u vyučujícího fyziky nebo přímo u pí uč. Krůsové (osobně nebo mailem) do 4.11.2021. Další info na fyzikální nástěnce.

Milan Pěchouček 20. října 2021 v 11:41
Milan Pěchouček 20. 10. 2021

Vzhledem k nejisté epidemiologické situaci posouváme Den otevřených dveří na 29. leden 2022. Ostatní údaje zůstávají v platnosti. (15. 11. 2021)

Zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče na Den otevřených dveří, který proběhne 4. prosince 2021 od 9,00 do 15,00 hodin.

Jsou pro vás připraveny informace o studiu a přijímacím řízení, ukázky učebnic i moderních metod výuky, prohlídky učeben, soutěže…

Těšíme se na vaši návštěvu.

Věra Krůsová 13. října 2021 v 7:49
Věra Krůsová 13. 10. 2021

Soutěž proběhla 12.10.2021 a úkolem zúčastněných týmů bylo s využitím stavebnic Merkur a Boffin sestavit „Hledač světla“. Naše družstvo ve složení Pavel Altmann, Michal Bouda, Jan Bultas a Šimon Duda (všichni 7.E) přišlo s originální konstrukcí a zaslouženě získalo v kategorii gymnázií 1. místo. Gratulujeme!

Pokračovat ve čtení
Petr Mazanec 11. října 2021 v 18:47
Petr Mazanec 11. 10. 2021

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků, vážení zletilí žáci, vážené kolegyně a vážení kolegové,

v příloze uveřejňuji dvě kandidátní listiny pro volby členů školské rady za pedagogické pracovníky školy a pro volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky . Pedagogičtí pracovníci i zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci budou volit 2 zástupce ze 4 kandidátů. Volební místo pro volbu členů školské rady z řad pedagogických pracovníků bude pro všechny pedagogické pracovníky gymnázia v sekretariátu školy v době od 7 do 17 hodin. Volební místo pro volbu členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků bude pro všechny zákonné zástupce nezletilých žáků a všechny zletilé žáky ve vestibulu školy u vrátnice a v kanceláři ekonomického oddělení také v době od 7 do 17 hodin. Volič je povinen před volbou prokázat svou totožnost. Každý volič hlasuje osobně. Na hlasovacím lístku označí zakroužkováním pořadového čísla kandidáty, které volí. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Lístky, na kterých je označeno více kandidátů, než je volený počet, jsou neplatné. Upravený hlasovací lístek volič vloží do volební schránky. Organizaci voleb a sčítání hlasů po skončení voleb bude zajišťovat přípravný výbor v tomto složení:

Předseda: Mgr. Milan Pěchouček

Členové: Jitka Vyorálková, Bc. Vladislava Hnízdilová, Anna Hodinová

První ustavující zasedání nově zvolené školské rady proběhne v úterý 26. října 2021 od 16.30 hodin ve sborovně školy.

Mgr. Petr Mazanec – ředitel školy