Josef Kubeš 24. března 2019 v 18:09
Josef Kubeš 24. 03. 2019

V pátek 22.3. proběhla mezinárodní matematická soutěž Náboj, které se naše škola pravidelně zúčastňuje. Družstvo juniorů ve složení Adam Blažek, Klára Hubínková, Eliška Pirnosová, Ondřej Sladký a Tereza Tocháčková se umístilo na prvním místě v rámci České republiky.  Výborného výsledku dosáhlo také družstvo seniorů ve složení Josef Hladil, Martin Hubata, Erik Kočandrle, Ondřej Komora a Vojtěch Nováček, které v rámci České republiky obsadilo osmé místo. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci. Více na www.naboj.org .

Milan Pěchouček 20. března 2019 v 10:25
Milan Pěchouček 20. 03. 2019

Před zkouškami…

E-maily s pozvánkami k přijímacím zkouškám byly odeslány prostřednictvím systému Certis Centra pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. Pokud jste ještě pozvánku nedostali, překontrolujte i složku pro spam nebo se ozvěte na telefon 377 183 932 nebo 377 183 934.

Ivan Tafat 18. března 2019 v 12:03
Ivan Tafat 18. 03. 2019

Milé studentky, milí studenti,

jménem p. uč. Sejpky bych vás chtěl upozornit na projekt Čistá řeka, který organizuje Pražské humanitní gymnázium a týká se snížení spotřeby plastů, a tím i zlepšením životního prostředí, mj. v blízkém okolí našich, mezi vodáky oblíbených, řek.

Více o projektu na www.cistareka.eu.

Vladislava Hnízdilová 12. března 2019 v 9:06
Vladislava Hnízdilová 12. 03. 2019

Termíny ředitelského volna v období přijímacích a maturitních zkoušek:

úterý 16.4.2019 – ředitelské volno pro nižší stupeň (tj. 1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 1.C, 2.C). Ostatní třídy mají Memoriál V. Kdýra v kopané.

středa 17.4.2019 – ředitelské volno pro vyšší stupeň. Třídy nižšího stupně mají Memoriál V. Kdýra v kopané.

pondělí 20.5.2019 – ředitelské volno všechny třídy (zahájení maturitních zkoušek)

pátek 24.5.2019 – ředitelské volno všechny třídy (první den voleb do Evropského parlamentu)

Milena Zdráhalová 10. března 2019 v 18:14
Milena Zdráhalová 10. 03. 2019

Do školního kola CHO kategorie D se zapojilo 18 studentů ze tříd 1.C, 2.C, 3.E a 4.E. Do okresního kola postoupili dva. Jan Bultas ze 4.E obsadil 4. místo a Jan Hřebenář ze 2.C 8. místo.

Blahopřejeme a děkujeme.

Jan Drahota 05. března 2019 v 15:45
Jan Drahota 05. 03. 2019

V pondělí 4. 3. 2019 zavítal přírodovědný kroužek v rámci exkurze na Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, kde proběhl program Po stopách zločinu. Žáci si mohli vyzkoušet v roli mladých detektivů získávání důkazů v podobě otisků prstů, izolace DNA a zjistili mnoho zajímavých informací o práci kriminální policie.