Petr Mazanec 25. listopadu 2020 v 13:52
Petr Mazanec 25. 11. 2020

Vzhledem k nastaveným pravidlům MŠMT pro provoz škol a školských zařízení (viz příloha) bude od pondělí  30.11.2020 zahájena rotační výuka ve třídách nižšího stupně víceletého gymnázia podle aktuálního platného rozvrhu. Při rotační výuce bude mít polovina tříd v lichých týdnech prezenční výuku ve škole a v sudých týdnech distanční výuku doma a druhá polovina tříd naopak v sudých týdnech prezenční výuku ve škole a v lichých týdnech distanční výuku doma.

Organizace rotační výuky

  1. týden (30. 11. – 4. 12. 2020) a všechny další liché týdny

Prezenční výuka        1. E, 1. C a 2. C

Distanční výuka         2. E, 3. E a 4. E

  1. týden (7. 12. – 11. 12. 2020) a všechny další sudé týdny

Prezenční výuka        2. E, 3. E a 4. E

Distanční výuka         1. E, 1. C a 2. C

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole nebo ve školní jídelně. Každý bude mít k dispozici alespoň dvě roušky nebo dva respirátory pro pravidelnou výměnu a sáček na odložení roušky či respirátoru. Sejmout roušku je možné jenom při konzumaci jídla nebo pití nápojů.
Jíst a pít je povoleno pouze v učebně o přestávce a při obědě ve školní jídelně.
Pohyb na chodbách je omezen na přesuny mezi učebnami, návštěvu toalety a příchod a odchod ze školy. Vždy je nezbytně nutné důsledně dodržovat minimální rozestupy od ostatních osob a všechna ostatní nařízená hygienická a protiepidemická opatření.

Organizace školního stravování

Pouze v týdnech prezenční výuky jsou automaticky přihlášeny obědy všem žákům, kteří se stravují ve školní jídelně Církevního gymnázia (1. C, 2. C, 3. E, 4. E)   i ve školní jídelně Masarykovy ZŠ na Jiráskově náměstí (1. E, 2. E). Individuálně je možné si standardním způsobem obědy odhlásit.

Žákům 1. E a 2. E bude oběd ve školní jídelně na Jiráskově náměstí vydáván z provozních důvodů každý den až od 14.10 hodin. Po skončení výuky ve 13.15 hodin budou žáci 1. E nebo 2. E, kteří půjdou na oběd,  ve své kmenové učebně s učitelem, který má dohled ve školní jídelně na Jiráskově náměstí. Společně s ním půjdou ve 13.55 hodin ze školy do školní jídelny.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Provoz škol od 30.11.2020

Milan Pěchouček 25. listopadu 2020 v 8:02
Milan Pěchouček 25. 11. 2020

Vážení rodiče, milí uchazeči,

každý rok touto dobou už míváme jasnou představu o přijímacím řízení pro další školní rok. Letos – vzhledem k současné situaci – tomu tak není. Odložili jsme Den otevřených dveří, původně plánovaný na konec listopadu, a doufáme, že bude moci proběhnout v lednu. Stejně tak panuje nejistota ohledně konání přípravných kurzů.

Zatím vám můžeme nabídnout přehled tříd otvíraných v příštím školním roce a dobrá zpráva je, že můžeme na rozdíl od předchozích let otevřít dvě třídy osmiletého studia: Pokračovat ve čtení

Petr Mazanec 24. listopadu 2020 v 16:42
Petr Mazanec 24. 11. 2020

Vzhledem k nastaveným pravidlům MŠMT pro provoz škol a školských zařízení (viz příloha) bohužel nelze prezenčně vyučovat volitelné předměty, matematiku a druhé cizí jazyky ve skupinách, tvořených žáky z více tříd jednoho ročníku (tzv. nehomogenní skupiny).

Aby škola dodržela podmínku prezenční výuky pouze v homogenních skupinách, tvořených pouze žáky jedné třídy, bude výuka maturitních tříd od 25.11.2020 probíhat takto:

  • Volitelné předměty v nehomogenních skupinách budou vyučovány distančním způsobem.
  • Matematika v nehomogenních skupinách bude vyučována distančním způsobem.
  • Výuka druhého cizího jazyka (Nj a Fj) v nehomogenních skupinách, tvořených žáky dvou tříd, bude realizována střídavě po jednotlivých hodinách pouze pro žáky jedné třídy.
  • Ve volných hodinách mezi prezenční výukou mohou žáci maturitních ročníků opustit školu. Pokud ve škole zůstanou, tak mají k samostudiu určenou pouze svou kmenovou učebnu.

Je nezbytně nutné pravidelně sledovat aktuální rozvrh hodin a suplování na následující den.

Děkuji všem za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Provoz škol od 25.11.2020

Petr Mazanec 23. listopadu 2020 v 16:55
Petr Mazanec 23. 11. 2020

Maturitní třídy 4.A, 4.B, 6.C a 8.E začnou od středy 25.11.2020 prezenční výuku podle aktuálního platného rozvrhu. Výuka tělesné výchovy bude zrušena.

Školní jídelna Církevního gymnázia bude v provozu také od 25.11.2020.
Od tohoto data jsou obědy automaticky přihlášeny všem žákům maturitních tříd, kteří se v jídelně stravují. Individuálně je možné se standardním způsobem odhlásit u hospodářky školní jídelny paní Jírovcové. S ohledem na počet strávníků se bude v prvních dnech prezenční výuky připravovat jeden pokrm, později dva různé pokrmy.

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve společných
prostorách školy i školní jídelny. Každý bude mít k dispozici alespoň dvě roušky nebo dva respirátory pro pravidelnou výměnu a sáček na odložení roušky či respirátoru.
Sejmout roušku je možné jenom při konzumaci jídla nebo pití nápojů.
Jíst a pít je povoleno pouze v učebně o přestávce a při obědě ve školní jídelně. Pohyb na chodbách je omezen na přesuny mezi učebnami, návštěvu toalety a příchod a odchod ze školy.  Vždy je nezbytně nutné důsledně dodržovat minimální rozestupy od ostatních osob a všechna ostatní nařízená hygienická a protiepidemická opatření.

Všem předem děkuji za plnění těchto povinností.

Mgr. Petr Mazanec
ředitel školy

Miroslav Radotínský 13. listopadu 2020 v 15:40
Miroslav Radotínský 13. 11. 2020

Žáci maturitních tříd mají v Bakalářích v sekci Komens v oddíle Nástěnka umístěny na nástěnce své třídy souhrnné informační materiály k maturitní zkoušce MZ 2021.

Věra Krůsová 05. listopadu 2020 v 9:27
Věra Krůsová 05. 11. 2020

Během podzimních prázdnin žáci 1.E experimentovali s barvami za využití vzlínání vody. Výsledky jejich pokusů – míchání barev a ubrouskové květiny – určitě stojí za prohlídku.

Foto zde.

Milan Pěchouček 13. října 2020 v 10:17
Milan Pěchouček 13. 10. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR přechází naše škola od 14. října na distanční způsob výuky ve všech třídách.
Školní jídelny nebudou po dobu uzavření škol v provozu.
Úřední hodiny na sekretariátu budou v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin.