Šárka Boudová 06. února 2020 v 14:34
Šárka Boudová 06. 02. 2020

Ve středu 5. února se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce na Masarykovo gymnáziu v Plzni. Ve střední kategorii získala Sára Kokošková (2.C) 4. místo a stejnou pozici i v nejvyšší kategorii Aneta Jenšíková (5.E). Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Jana Riegerová 28. ledna 2020 v 14:10
Jana Riegerová 28. 01. 2020

V minulém týdnu proběhlo okresní kolo OČJ. V I. kategorii obsadily studentky Kateřina Velkoborská (4.E) a Anna Volfová (1.C) 4. – 5. místo, v II. kategorii získala 4. místo Tereza Tocháčková (5.C) a 17. místo obsadila Anna Královcová (5.E). Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Milan Pěchouček 14. ledna 2020 v 12:30
Milan Pěchouček 14. 01. 2020

Ve školním roce 2020/21 otevřeme tyto třídy:

studium zaměření forma studia
osmileté
kód 79-41-K/81
matematika a přírodní vědy denní
šestileté
kód 79-41-K/61
všeobecné denní
čtyřleté
kód 79-41-K/41
všeobecné denní
čtyřleté
kód 79-41-K/41
matematika a přírodní vědy denní
čtyřleté
kód 79-41-K/41
všeobecné distanční

Termíny přijímacích zkoušek:

– pro čtyřleté studium: 14. a 15. 4. 2020

– pro víceleté studium: 16. a 17. 4. 2020

Lékařské potvrzení na přihlášce nevyžadujeme. Podrobné informace (vyhlášení zkoušek, kritéria hodnocení…) zveřejníme do konce ledna.

Josef Kubeš 05. ledna 2020 v 17:35
Josef Kubeš 05. 01. 2020

Poslední úterý v listopadu probíhá každoročně celostátní soutěž Internetová matematická olympiáda, které se naše škola pravidelně zúčastňuje. V letošním školním roce se družstvo pod vedením Ondřeje Sladkého umístilo na 8. místě a družstvo pod vedením Kláry Hubínkové na 30. místě z 203 účastníků. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Pokračovat ve čtení

Věra Krůsová 18. prosince 2019 v 19:51
Věra Krůsová 18. 12. 2019

Předvánoční středu absolvovali studenti 4.E a 5.E dvouhodinový program v Planetáriu Praha. Dozvěděli se, jak se dělá kometa, jaké objekty mohou pozorovat na aktuální noční obloze i o cestě kosmických sond Voyager k hranicím Sluneční soustavy. Pokračovat ve čtení

Jana Soukupová 18. prosince 2019 v 13:19
Jana Soukupová 18. 12. 2019

10. 12. proběhlo na našem gymnáziu školní kolo nejprestižnější matematické soutěže. Ze sedmnácti zúčastněných postupuje do krajského kola dvanáct studentů. Blahopřejeme všem a děkujeme za účast.

výsledky MO A