Sylva Nováková 07. dubna 2023 v 19:24
Sylva Nováková 07. 04. 2023

Krajské kolo této tradiční soutěže se letos konalo 3. dubna v prostorách KCVJŠ Plzeň. Naši školu úspěšně reprezentovalo ve čtyřech vypsaných kategoriích 6 studentek a studentů. S potěšením lze konstatovat, že ve své kategorii podali pěkný výkon úplně všichni, polovina účastníků si dokonce vysoutěžila ocenění: tři 2. místa (J. Dubišár ze 4. E, H. Otcovská ze 3. A a T. Janouchová ze 2. C) a jedno 3. místo pro V. Štichovou ze 3. B. Blahopřejeme těm, kdo se umístili, a všem přejeme do dalšího studia francouzštiny mnoho úspěchů i radosti!

Eva Polanová 27. března 2023 v 11:33
Eva Polanová 27. 03. 2023

Žáci Vít Vilímek, Jiří Les, Viktor Černý a Miriam Černá svědomitě reprezentovali naši školu na krajském kole šachového turnaje dne 24. 3. 2023, kde se umístili na 2. místě a postoupili do celorepublikového kola, které se uskuteční v měsíci červnu ve Zlíně. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci gymnázia.

Josef Červenec 20. března 2023 v 17:03
Josef Červenec 20. 03. 2023

Minulý týden se naše škola zapojila do unikátního projektu. Jednalo se o testování fyzické zdatnosti po 100 letech u studentů našeho gymnázia. Zúčastnily se třídy (1.E, 2.E, 3.E, 4.E, 5.E, 6.E, 3.A, 8.E). Jedinečnost tohoto projektu byla v tom, že stejné testování proběhlo na naší škole i v roce 1923, tedy přesně před 100 lety. Naši studenti tedy mají možnost porovnat svoje výkony s výkony svých předků.

Na celkové výsledky si vzhledem k počtu přihlášených škol budeme muset ještě chvíli počkat. Nicméně myslím, že si to všichni zúčastnění užili, atmosféra byla úžasná, výkony skvělé. Všichni si zaslouží obrovskou pochvalu a uznání. 

Asi půlhodinové video, které natočila TV Nova najdete na webových stránkách TN.CZ.

Děkujeme všem, kteří se na tomto projektu podíleli (sportovcům, organizátorům, pomocníkům, učitelům).

Martina Špetová 20. března 2023 v 17:02
Martina Špetová 20. 03. 2023

Již 21. ročník Memoriálu Vráti Kdýra proběhne v pátek 14.  dubna (starší studenti) a v pondělí 17. dubna (mladší studenti).  Bližší informace naleznete zde: Memoriál VK 2023 info přihláška

Součástí letošního turnaje bude sbírka pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně, které se mohou zúčastnit všichni studenti. Informace naleznete ve výše přiloženém souboru.

Josef Červenec 13. března 2023 v 19:06
Josef Červenec 13. 03. 2023

23. 3. 2023
V pozvánce k přijímací zkoušce najdete uvedené číslo učebny, ve které testy proběhnou. Abychom Vám usnadnili orientaci v budově a urychlili nalezení správné místnosti, vězte, že

  • v přízemí se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 1;
  • v 1. patře se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 2;
  • ve 2. patře se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 3.

A navíc po vstupu do školní budovy najdete hned za vchodem abecední seznam všech uchazečů, ve kterém můžete vyhledat své jméno a informace o učebně, do které patříte.

Přestávku mezi oběma přijímacími testy mohou uchazeči strávit v přidělené učebně nebo na chodbě před ní. Pedagogický dozor bude zajištěn.

Přijímací testy skončí přibližně v 12:05 h, pro uchazeče s navýšeným časovým limitem ve 12:20 h, příp. 12:50 h.

16. 3. 2023
Na e-mailové adresy zákonných zástupců jsme prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání odeslali pozvánky k přijímací zkoušce.

13. 3. 2023
Na e-mailové adresy zákonných zástupců uvedené v přihlášce jsme odeslali informační e-mail.
Pokud jste jej nedostali, ozvěte se na kontakt@mikulasske.cz, děkujeme.

Věra Krůsová 12. března 2023 v 18:05
Věra Krůsová 12. 03. 2023

V Chebu se v termínu od 6. do 9. března konalo ústřední kolo FO, na němž mělo naše gymnázium trojnásobné zastoupení. Všichni naši studenti se stali úspěšnými řešiteli: Tereza Voltrová (8.E) – 18. místo, Johan Ježek (4.B) – 20. místo, Jakub Kopčil (8.E) – 24. místo. Tereza se navíc stala nejúspěšnější dívkou soutěže. 🙂 Všem děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho nejen fyzikálních úspěchů v dalším studiu na vysoké škole.