Irena Hrdinová 09. května 2024 v 11:33
Irena Hrdinová 09. 05. 2024

Příspěvek o besedě s rodinami veteránů doplňujeme o postřehy studentů, které za sextu E shrnula Veronika Navrátilová.

Potomci válečných veteránů, kteří se besedy zprostředkované Českým rozhlasem Plzeň zúčastnili, pocházejí ze Spojených států amerických a Belgie. Většina z nich dojíždí na Slavnosti svobody do Plzně pravidelně, někteří však byli v České republice poprvé.

Všichni jsme seděli v kruhu, byť ve více řadách, aby se ukázalo, že naše účast na besedě je stejně důležitá. Navzdory těžkým tématům tak v místnosti panovala přátelská atmosféra. Setkání působilo neformálním dojmem a konverzace proudila vesměs přirozeně; moderátor do ní téměř nezasahoval.

Především z Američanů (ale i z Belgičanů, byť jich bylo méně a ke slovu se nedostávali tak často) byla cítit touha se s námi o vzpomínky svých příbuzných podělit. Věřili, že bychom o tom, co se dělo za druhé světové války, měli vědět co nejvíce, abychom chyby z minulosti v budoucnu neopakovali. V historii už se to stalo mnohokrát, v současnosti se to děje například na Ukrajině. Na tuto válku byla ke konci přenosu rovněž zavedena řeč. Vyjádřili se k ní i studenti, přestože jinak mluvili především zahraniční hosté.

Ti se navíc nezdráhali s námi zůstat a hovořit i po skončení oficiální části, takže jsme měli možnost si procvičit angličtinu, někteří z nás i francouzštinu.

Celé setkání nám zase o kus přiblížilo moderní dějiny, dalo v povědomí současnou spolupráci Česka s USA a Belgií a poskytlo silný emoční zážitek. Jsme moc rádi, že jsme se jej mohli zúčastnit.

Irena Hrdinová 07. května 2024 v 14:48
Irena Hrdinová 07. 05. 2024

V pondělí 6. května se třída 6E zúčastnila besedy s rodinami veteránů – osvoboditelů města Plzně. V rámci Slavností svobody pořádal besedu Magistrát města Plzně a Český rozhlas Plzeň. Vysílána bude 8. května v 18 hodin na plzeňské stanici Českého rozhlasu.

Zprávu doplníme.

Václav Krušina 06. května 2024 v 10:00
Václav Krušina 06. 05. 2024

Ve středu 24. dubna se v parku Homolka na Slovanech konalo krajské kolo v orientačním běhu, kterého se zúčastnilo celkem 24 studentů našeho gymnázia. Nejlepším z nich se podařilo dosáhnout na stupně vítězů a svými výkony tak skvěle reprezentovali naši školu. 

V kategorii mladších dívek (D III.) se umístila Zuzana Dvořáková (1.E) na skvělém 2. místě. 

Kategorii mladších chlapců (H III.) svým výkonem naprosto ovládl Viktor Černý ze třídy 3.E, kterému se podařilo zvítězit.

Žofie Kadlecová ze třídy 2.C se ve své kategorii (D IV.) umístila na krásném 3. místě. 

Všem zúčastněným gratulujeme, děkujeme za předvedené výkony a za skvělou sportovní reprezentaci našeho gymnázia.

Václav Krušina 06. května 2024 v 9:45
Václav Krušina 06. 05. 2024

V pondělí 15. a v úterý 16. dubna se na našem gymnáziu uskutečnil již 22. ročník Memoriálu Vráti Kdýra. Tento turnaj v sálové kopané se konal ve sportovní hale Lokomotiva Plzeň.


Stupně vítězů letos obsadily tyto třídy:
Turnaj starších dívek: 1. místo – 8.E, 2.  místo – 7.E, 3. místo – 5.C
Turnaj starších chlapců: 1. místo – 8.E, 2. místo – 4.A, 3. místo – 5.C

Turnaj mladších dívek: 1. místo – 3.E, 2. místo – 2.C, 3. místo – 1.E/2.E
Turnaj mladších chlapců: 1. místo – 3.F, 2. místo – 3.E, 3. místo – 4.E

Výtěžek z turnaje ve výši 8 590,- bude věnován na konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně.
Všem letošním účastníkům děkujeme a gratulujeme k předvedeným výkonům.

Jaroslav Pytlík 06. května 2024 v 9:30
Jaroslav Pytlík 06. 05. 2024

V dubnu proběhla krajská kola Fyzikální olympiády kategorií B, C, D, E. Studenti naší školy zde zaznamenali významných úspěchů ve všech kategoriích. V kategorii C zvítězil David Prusík z 2.A, stejné umístění získal v kategorii E Ivan Raděj ze 4.E a v kategorii D obsadil dělené 1. až 3. místo s plným počtem 40 bodů Mikuláš Ungr z 5.E. V kategorii B dále obsadil výborné 2. místo Petr Maxa ze 7.E.

Kromě těchto vítězů získali z naší školy pěkné umístění a budou oceněni Krajskou komisí fyzikální olympiády Lukáš Vítek z 5.E (4. místo v kategorii D) a Jan Dubišár z 5.E (5. místo v kategorii D) a Veronika Vodrážková ze 4.E (4. místo v kategorii E). Kromě toho měla naše škola další úspěšné řešitele, další dva v kategorii C, a šest v kategorii E. Úspěšným účastníkům krajského kola blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Jana Soukupová 02. května 2024 v 9:44
Jana Soukupová 02. 05. 2024

V březnu a dubnu proběhla krajská kola matematických soutěží kategorie devátých tříd, prváků a druháků středních škol. Studenti řešili 4 hodiny čtveřici náročných úloh. Opravy těchto úloh se synchronizovaly s výsledky v celé republice, proto jsou výsledkové listiny k dispozici až nyní – výsledková listina Z9 zde, výsledková listina kat. C, výsledková listina kat. B.

Děkujeme a blahopřejeme všem účastníkům. Komise matematiky