Věra Krůsová 29. listopadu 2018 v 12:40
Věra Krůsová 29. 11. 2018

Ve středu 28.11.2018 proběhla týmová fyzikální soutěž Fyziklání online pořádaná MFF UK. Z naší školy se zúčastnilo 5 družstev – 24 studentů ze tříd 8.E, 4.A, 7.E, 6.E, 2.B a 4.C, kteří v čase mezi 17. a 20. hodinou řešili stále náročnější fyzikální úlohy.  Nejlépe se umístilo družstvo 6.E „Generátor náhodných čísel“ (Eliška Pirnosová, Viktorie Valdmanová, Adam Blažek, Ondřej Baštař a Ondřej Sladký), které ve své kategorii získalo výborné 7. místo. Úplně všichni si podvečer strávený s fyzikou užili, domů odcházeli zcela vyčerpaní a patří jim velký dík za reprezentaci školy. foto

Věra Krůsová 27. listopadu 2018 v 9:24
Věra Krůsová 27. 11. 2018

V pátek 23. 11. 2018 proběhla v aule naší školy týmová matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior, jejímž pořadatelem je MFF UK. Zúčastnilo se 12 družstev z různých škol kraje. Vítězem v Plzni se stalo družstvo 4.E ve složení Tereza Voltrová, Pavel Altmann, Michal Bouda a Jakub Kopčil. Toto družstvo zároveň obsadilo výborné 17. místo mezi více než 300 týmy v celé ČR. Krásné 4. místo v Plzni pak pro naši školu získali studenti 2.C – Kateřina Ulrich, Michal Kolínek, Štěpán Lukeš a Bobur Toshtemirov. Velký dík patří nejen všem soutěžícím, ale také sponzorům, kteří umožnili ocenění úspěšných řešitelů soutěže: Plzeňský kraj, Jednota českých matematiků a fyziků pobočka Plzeň a ŠKODA ELECTRIC. foto

Sylva Nováková 18. listopadu 2018 v 21:50
Sylva Nováková 18. 11. 2018

Naše studentka Aneta Bernhardtová (7. E) se 13. 11. 2018 aktivně zúčastnila letošního ročníku soutěžní Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích pořádané Ústavem jazykové přípravy ZČU v Plzni.

Přihlásila se hned do dvou sekcí, francouzské a anglické. Ke zpracování si vybrala téma, v němž zúročila vlastní zkušenost s cestou do vzdálené země, kterou spojila s pomocí tamním obyvatelům.

Pečlivá příprava prezentace À la découverte du monde a následná diskuze o daném tématu byla ve francouzské sekci oceněna 2. místem.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a k úspěchu blahopřejeme!

Sylva Nováková

Hana Radová 17. listopadu 2018 v 12:15
Hana Radová 17. 11. 2018

Fyzikální náboj  je soutěž pro  pětičlenné týmy  ve dvou kategoriích Junioři (1.a 2. ročník) a Senioři (3. a 4. ročník). Soutěž je mezinárodní a v daný čas soutěží družstva i v  jiných evropských městech. Studenti naší školy soutěžili v Praze 16.11.2018 v obou kategoriích Junioři (Blažek, Pirnosová, Tocháčková, Sladký, Hubínková) a Senioři (Breník, Hlas, Kočandrle, Kraft, Novotný). Studenti kategorie Junior zvítězili v České republice a v mezinárodní soutěži obsadili vynikající 4. místo. Děkuji za vynikající reprezentaci školy a  a velká  GRATULACE.

Aleš Adámek 26. října 2018 v 12:00
Aleš Adámek 26. 10. 2018

Projektovým dnem Tomáši Garriguu Masaryku jsme se i my v pátek 26. října připojili k oslavám 100. výročí založení Československé republiky. Blahopřání a vzkazy do dalších let existence jsme naší oslavenkyni poslali symbolicky v jejích původních hranicích (viz foto).

Ivana Šafránková 24. října 2018 v 15:44
Ivana Šafránková 24. 10. 2018

Dne 9. 10. 2018 se žáci 5. C Tomáš Kratschmer a Petr Pojar společně  s dalšími dvěma žáky partnerské Benešovy základní školy zúčastnili soutěže Technika má zlaté dno. Jejich úkolem zde bylo sestavit ze stavebnice Merkur a dalších komponent funkční model pásového vozidla, které lze ovládat přes Wi-Fi mobilním telefonem, přičemž museli práci dokončit v časovém limitu čtyř hodin. Chlapci se však s tímto zadáním zdatně popasovali a nakonec v konkurenci týmů z různých škol Plzeňského kraje vybojovali druhé místo. Blahopřejeme a děkujeme panu učiteli Šimánkovi a jeho svěřencům za pomoc!