Hana Radová 22. září 2020 v 20:13
Hana Radová 22. 09. 2020

Turnaj mladých fyziků je týmová soutěž a studenti řeší náročné fyzikální úlohy. Mohou využít i externích konzultantů, v případě studentů současné 8.E to byli vědečtí pracovníci ZČU Plzeň. Studenti obhajují práce před svými soupeři. Do republikového kola postoupily 4 týmy a závěrečná prezentace probíhala už on line a práce se musely odevzdat v anglickém jazyce. Studenti 8.E obsadili vynikající 3. místo. Složení týmu Ondřej Baštář, Adam Blažek, Ondřej Sladký, Dominik Farhan a Viktorie Valdmanová. Děkuji za vzornou reprezentaci a blahopřeji .

Petr Mazanec 18. září 2020 v 0:58
Petr Mazanec 18. 09. 2020

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví (viz příloha) je od 18. 9. 2020  v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a školských zařízení vysokých škol – nově tedy i v učebnách (s výjimkami uvedenými  v příloze). Ochrana dýchacích cest u žáků, studentů a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).

Děkuji všem za respektování tohoto nařízení.
PŘÍLOHA

Petr Mazanec 16. září 2020 v 11:59
Petr Mazanec 16. 09. 2020

Ředitel Masarykovy ZŠ z preventivních a provozních důvodů rozhodl o prodloužení zrušení stravování žáků a zaměstnanců Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 ve školní jídelně na Jiráskově náměstí do pátku 18. 9. 2020 . Od pondělí 21.9.2020 bude stravování opět obnoveno. Obědy všech strávníků budou ve čtvrtek a v pátek  automaticky odhlášeny.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Petr Mazanec 14. září 2020 v 15:36
Petr Mazanec 14. 09. 2020

Ředitel Masarykovy ZŠ z preventivních důvodů rozhodl o zrušení stravování žáků a zaměstnanců Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23 v úterý 15. 9. a ve středu 16. 9. 2020  ve školní jídelně na Jiráskově náměstí. Ve středu bude oznámeno ukončení nebo případné prodloužení tohoto opatření. Obědy všech strávníků budou automaticky odhlášeny.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Petr Mazanec 09. září 2020 v 22:43
Petr Mazanec 09. 09. 2020

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 9. 9. 2020 (viz příloha) zavádí s platností od čtvrtka 10. 9. 2020 povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy. Společnými prostorami jsou všechny chodby ve škole, šatny a toalety. Rouška se může sejmout pouze v učebnách. Ve školních jídelnách na Církevním gymnáziu a v Masarykově ZŠ je možné odložit roušku pouze po zasednutí ke stolu a konzumaci jídla. Každý žák po sejmutí roušky je povinen ji odložit do sáčku ve své tašce, aby nedocházelo k případné kontaminaci jeho okolí použitou rouškou. Je dobré mít k dispozici i roušku náhradní. Abychom co nejlépe a nejdéle udrželi normální provoz školy, tak je potřeba důsledně dodržovat pravidlo 3R:

  1. RUCE – umýt si je a vydezinfikovat kdykoliv je to z hygienického hlediska potřebné, zejména ihned po ranním příchodu do školy
  2. ROZESTUP – udržovat rozumný rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob
  3. ROUŠKA – používat roušku ve společných prostorách a dbát pravidel správné manipulace s ní

Děkuji všem za respektování tohoto nařízení.
Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy
příloha

Tomáš Havlíček 03. září 2020 v 10:56
Tomáš Havlíček 03. 09. 2020

V loňském školním roce 2019/2020 reprezentovaly naši školu v krajském kole soutěže SOČ v oboru Zdravotnictví studentky Tereza Tocháčková/6.C/ a Eliška Pirnosová/8.E/ s prací s názvem-Rekonstrukce patologicky pozměněných cév jako základ pro potřeby personalizované medicíny v oblasti kardiovaskulárních onemocnění.

S touto prací obsadily studentky výborné druhé místo.

Gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy.

Tomáš Havlíček
garant SOČ