Věra Krůsová 16. října 2018 v 8:20
Věra Krůsová 16. 10. 2018

Dne 15.10. v odpoledních hodinách vyjel Fyzikální kroužek do Stříbra na exkurzi do Hornického skanzenu a Královské dědičné štoly Prokop. V podzemních důlních chodbách jsme strávili skoro 2 hodiny a od průvodce se dozvěděli spoustu informací z historie i současnosti hornictví, prohlédli si vzorky vystavených minerálů i používaného nářadí, dozvěděli se o historii technického vybavení, podmínkách i nebezpečích práce v podzemí. foto Další setkání fyzikálního kroužku (Kroužek deskových her) – 5.11.2018.

Kristýna Turková 31. srpna 2018 v 12:32
Kristýna Turková 31. 08. 2018

Pro nově příchozí studenty 1. E a 1.C bude hned v prvním týdnu nového školního roku pořádán adaptační program, který bude pro naši školu realizován lektorkami z P-centra, s kterými jsme dlouhodobě v úzké spolupráci. Na programu se budou zároveň podílet i třídní učitelé.

Celkem se jedná o 3 setkání, která se uskuteční v budově školy, popřípadě v parku nebo blízkém okolí.

  1. setkání = 4.9.                                3. – 5. vyučovací hodina
  2. setkání = 5.9.                                3. – 5. vyučovací hodina
  3. setkání = 9.10.                              3. – 5. vyučovací hodina

Cílem adaptačního programu je nejen seznámení, ale především navození pozitivního klimatu ve třídě.

Naší snahou je, aby příchod vašich dětí na naši školu byl co nejpříjemnější.

Hana Virtová 18. června 2018 v 14:32
Hana Virtová 18. 06. 2018
1. místo v krajském kole soutěže Eurorebus

Do celostátního kola zeměpisné soutěže Eurorebus se probojovaly v soutěži třídních kolektivů třídy 3.E (Altman, Pytlík, Král), 5.E (Farhan, Sladký, Eret), 6.E (Hubata, Vávra, Novák).

V soutěži jednotlivců byl nejúspěšnější Vojta Nováček (3.A), který obsadil celkově 8.místo. Do celostátního finále postoupila i Klára Hubínková (4.E).

Děkujeme za reprezentaci školy na celostátní úrovni.

Věra Krůsová 04. června 2018 v 10:40
Věra Krůsová 04. 06. 2018

V rámci udržitelnosti projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“ proběhly na našem gymnáziu v polovině května další Projektové dny pro žáky partnerských základních škol. Pokračovat ve čtení

Klára Hubínková 31. května 2018 v 17:40
Klára Hubínková 31. 05. 2018

V sobotu 26. května jsem pozvala účastníky matematické soutěže Pikomat k nám do školy.

Již několik let se studenti naší školy umisťují na předních místech uvedené soutěže a v pořadí škol jsme nejlepší.

Ve fotogalerii najdete fotky z akce. Pokračovat ve čtení

Věra Krůsová 28. května 2018 v 12:15
Věra Krůsová 28. 05. 2018

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 proběhl Den s fyzikou, na kterém byli odměněni nejlepší z řešitelů krajských kol FO a AO. Ocenění obdrželi od pořadatelů soutěží, zástupců krajského úřadu, ZČU a sponzorů diplom, finanční poukázku a další odměny. Za vzornou reprezentaci děkujeme úspěšným řešitelům naší školy: Přemysl Čechura, Erik Kočandrle, Josef Hladil, Kateřina Sůsová, Petr Pojar, Adam Blažek, Jan Kotrlík a Šimon Pekár.