Jitka Simočková 31. ledna 2019 v 15:25
Jitka Simočková 31. 01. 2019

Studenti 6.E Dominik Farhan a Jan Kubát úspěšně reprezentovali naši školu v pětidenním studentském vzdělávacím projektu „Evropský parlament Mladých diplomatů“ v Praze. Měli možnost diskutovat o budoucí podobě Evropské unie a také si vyzkoušeli, jaké to je zasednout k jednacímu stolu některého z výborů Evropského parlamentu a prosazovat národní zájmy. Účastníci projektu se učí i to, jak realizovat projekt včetně nutné administrativy, mediální propagace, fundraisingu či jednání se sponzory a vzácnými hosty.

Lenka Dlauhá 20. prosince 2018 v 13:26
Lenka Dlauhá 20. 12. 2018

Pro studenty vyššího gymnázia nabízíme týdenní zájezd do jižní Anglie. Uskuteční se od 22. do 28. dubna 2019, odjíždíme v pondělí velikonoční odpoledne. Cena zájezdu je 9 200 korun, je v ní zahrnuta doprava, pojištění, ubytování v rodinách a strava. Cena nezahrnuje vstupy do památek .

Z nabízeného programu: 2 celé dny v Londýně (Westminster, the City), Stonehenge, Salisbury, Bath, Bournemouth, Wells, Stourhead, přírodní zajímavosti Jurského pobřeží.

Studenti se mohou hlásit na stránkách cestovní kanceláře PRO TRAVEL, podrobné informace jsou ve vitríně v přízemí školy.

Jana Soukupová 20. prosince 2018 v 11:29
Jana Soukupová 20. 12. 2018

Studentům našeho gymnázia byly předány odměny za krajské a ústřední kolo Logické olympiády. V ústředním kole byl Vojta Nováček druhý a Ondřej Sladký desátý. Blahopřejeme a děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Věra Krůsová 11. prosince 2018 v 13:41
Věra Krůsová 11. 12. 2018

V pondělí 10.12. připravil ing. Jiří Navrátil  z FEL ZČU a RICE pro 7.E a členy Fyzikálního kroužku program na téma Bav se vědou. Studenti se dozvěděli o nových trendech v elektrotechnice – tištěná elektronika, smart textilie, internet věcí a proběhla také praktická ukázka vzorků a světově jedinečného hasičského obleku. Na fyzikálním kroužku si žáci složili a součástkami doplnili papírovou smart vlaštovku, která nejen letí, ale také svítí. foto

Věra Krůsová 29. listopadu 2018 v 12:40
Věra Krůsová 29. 11. 2018

Ve středu 28.11.2018 proběhla týmová fyzikální soutěž Fyziklání online pořádaná MFF UK. Z naší školy se zúčastnilo 5 družstev – 24 studentů ze tříd 8.E, 4.A, 7.E, 6.E, 2.B a 4.C, kteří v čase mezi 17. a 20. hodinou řešili stále náročnější fyzikální úlohy.  Nejlépe se umístilo družstvo 6.E „Generátor náhodných čísel“ (Eliška Pirnosová, Viktorie Valdmanová, Adam Blažek, Ondřej Baštař a Ondřej Sladký), které ve své kategorii získalo výborné 7. místo. Úplně všichni si podvečer strávený s fyzikou užili, domů odcházeli zcela vyčerpaní a patří jim velký dík za reprezentaci školy. foto

Věra Krůsová 27. listopadu 2018 v 9:24
Věra Krůsová 27. 11. 2018

V pátek 23. 11. 2018 proběhla v aule naší školy týmová matematicko-fyzikální soutěž Náboj Junior, jejímž pořadatelem je MFF UK. Zúčastnilo se 12 družstev z různých škol kraje. Vítězem v Plzni se stalo družstvo 4.E ve složení Tereza Voltrová, Pavel Altmann, Michal Bouda a Jakub Kopčil. Toto družstvo zároveň obsadilo výborné 17. místo mezi více než 300 týmy v celé ČR. Krásné 4. místo v Plzni pak pro naši školu získali studenti 2.C – Kateřina Ulrich, Michal Kolínek, Štěpán Lukeš a Bobur Toshtemirov. Velký dík patří nejen všem soutěžícím, ale také sponzorům, kteří umožnili ocenění úspěšných řešitelů soutěže: Plzeňský kraj, Jednota českých matematiků a fyziků pobočka Plzeň a ŠKODA ELECTRIC. foto