Tomáš Havlíček 17. června 2021 v 10:17
Tomáš Havlíček 17. 06. 2021

Student Karel Týr / třída 6.C / obsadil 8. místo v celostátním kole soutěže SOČ v oboru Fyzika.

Název práce: Studium vlivu rychlých změn reaktivity na výzkumný reaktor VR-1.

Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Tomáš Havlíček, garant SOČ na škole

Jana Soukupová 17. června 2021 v 6:29
Jana Soukupová 17. 06. 2021

Šimon Pekár ze třídy 7.E obsadil v celonárodním kole SOČ čtvrté místo.
Jeho práci s názvem „Numerické řešení matematického modelu srážení krve“ můžete zhlédnout na youtube.
Šimonovi blahopřejeme a přejeme úspěch při účasti v zahraniční soutěži.

Pavel Kučera 24. května 2021 v 12:28
Pavel Kučera 24. 05. 2021

Gratulujeme našim žákům Elišce Pirnosové (8.E), Kryštofu Raisovi (4.A) a Janu Trnkovi (4.A) k 1. místu v krajském kole Ekologické olympiády.

Petr Mazanec 19. května 2021 v 12:53
Petr Mazanec 19. 05. 2021

Od pondělí 24. 5. 2021 se vrací také všechny třídy vyššího stupně víceletého gymnázia (5.E, 6.E, 7.E, 3.C, 4.C, 5.C) a všechny třídy čtyřletého gymnázia (1.A, 2.A, 3.A, 1.B, 2.B, 3.B) k řádné prezenční výuce bez rotace. Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna negativním výsledkem testu (nebo jeho povolenou náhradou – viz níže). Nadále platí povinnost testování při prvním příchodu do školy v daném týdnu. Hromadné testování pro všechny třídy vyššího gymnázia bude organizováno v pondělí 24. 5. 2021 od 8.00 v přidělené učebně podle rozvrhu. Všichni žáci se dostaví k testování včas přímo do přidělené učebny. Vlastní testování proběhne na začátku první vyučovací hodiny a bude organizováno pedagogy, kteří tuto hodinu ve třídě vyučují. Doba provedení testu je přibližně 25 minut. 

Povinností žáka, který přijde do školy až po pondělním hromadném testování je nahlásit paní vrátné, že ještě nebyl testován. Tento test si pak provede  dodatečně. Frekvence antigenního testování je pro všechny žáky stanovena na 1x týdně. K testování budou v týdnu od 24. 5. 2021 použity samoodběrové testy Sejoy s odběrem vzorku z přední části nosu (videonávod https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo). Postup je stejný jako u testů Singclean, které byly dodávány dosud pro žáky nižšího stupně víceletého gymnázia.

 Nahradit test je možné:

  • dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není starší než 72 hodin, a který byly proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů
  • dokladem o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší než 7 dnů, a který byly proveden poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Po celou dobu pobytu ve škole musí žáci dle aktuálně platných MO MZČR používat zakrytí úst a nosu, dodržovat hygienu rukou a nezbytný odstup (alespoň 1,5 m). Výjimku tvoří pouze doba konzumace svačiny nebo oběda. Předepsaným prostředkem k zakrytí dýchacích cest je v případě žáků nižšího stupně gymnázia chirurgická rouška nebo rouška splňující obdobné parametry. U žáků vyššího stupně gymnázia je prostředkem k zakrytí úst a nosu respirátor třídy FFP2 nebo obdobný prostředek s minimálně stejnými parametry ochrany. Roušky nebo respirátory v  dostatečném množství si žáci přinesou s sebou. V případě nouzové situace jsou náhradní roušky a respirátory k dispozici v sekretariátu školy. 

Organizace školního stravování

Od 24. 5. 2021 budou automaticky přihlášeny obědy všem žákům vyššího stupně gymnázia, kteří se stravují ve školní jídelně Církevního gymnázia.  Obědy lze standardním způsobem odhlásit.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Jitka Romová 11. května 2021 v 14:57
Jitka Romová 11. 05. 2021

V dubnu proběhla Krajská kola Fyzikální olympiády v kategoriích E až B distančním způsobem. I v letošním ročníku studenti naší školy dosáhli velice pěkných výsledků.

V kategorii E nejmladších studentů obsadil skvělé 1. místo Petr Maxa z 4.E. Mezi úspěšné řešitele se zařadili i další jeho spolužáci z 4.E: Richard Kopčil, Anna Klabochová a Dominika Hornová.

V kategorii D jsme měli velmi úspěšnou dívčí reprezentaci: 3. místo obsadila Hana Otcovská z 1. A a 4. místo Kateřina Rollingerová z 3.C.

Silně obsazená našimi studenty byla kategorie C. 1. místo vybojoval Johan Ježek z 2.B, 2. místo patřilo Tereze Voltrové z 6.E. Mezi úspěšné řešitele se zařadili i Jakub Kopčil z 6.E, Kateřina Ulrich z 4.C, Michal Bouda a Pavel Altmann – oba z 6.E.

V kategorii B obsadil skvělé 1. místo Jiří Harvalík z 3.A a 4. místo Barbora Čejková z 5.C.

Všem soutěžícím velice děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pavel Kučera 06. května 2021 v 17:58
Pavel Kučera 06. 05. 2021

V letošním ročníku krajského kola Geologické olympiády se na 1. místě umístil náš žák Jan Trnka (4. A). Dalšími úspěšnými řešiteli byli Tereza Voltrová (6. E) a Jan Bultas (6. E). Gratulujeme.