Jana Soukupová 26. listopadu 2021 v 6:47
Jana Soukupová 26. 11. 2021

V robotické soutěži Plzeňského kraje reprezentovali naši školu studenti ze 6.E, 4.C, 2.A, 3.E a 1.C. Robot musel projet po klikaté černé čáře, sbírat různé předměty a nakonec je roztřídit. Tomáš Engeltháler, Tomáš Hrabák, Jakub Anděl a Matěj Bárta téměř bezchybnou jízdou obsadili skvělé druhé místo. Družstvo ze 4.C bylo na 6. místě. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Věra Krůsová 22. listopadu 2021 v 16:35
Věra Krůsová 22. 11. 2021

Tradiční M-Fy soutěž proběhla v pátek 19. 11. 2021 online. Naši školu reprezentovala dvě čtyřčlenná družstva ze 4.E a jeden tým z 2.C. V celorepublikové konkurenci se na výborném 23. místě umístil tým ve složení Karel Altman, Jan Nevečeřal, Jakub Roštík a Václav Tolar. Všem 12 soutěžícím, kteří dohromady vyřešili celkem 75 úloh, děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Pavel Taraba 22. listopadu 2021 v 13:58
Pavel Taraba 22. 11. 2021

Vážené studentky, vážení studenti,

StuPa pořádá

Soutěž o nejlepší logo StuPa

Vítězné logo se stane oficiálním znakem StuPa a bude používáno na všech dokumentech.

Přihlášené logo musí obsahovat samotný návrh, logotyp a souvislosti vzniku (tzn. co návrh představuje).

Povolené parametry:      1. Povolená barvy jsou modrá, zelená, bílá, černá.

                                      2. Na logu by měla být patrná návaznost na naší školu.

                                      3. Součástí loga by měl být i název StuPa, oficiální název je Studentský parlament Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, stačí však použít jen zkratku StuPa.

Návrhy se budou prezentovat na zasedání StuPa v pátek dne 17. 12. 2021.

Své návrhy na logo parlamentu můžete posílat na mail stupa.gymik@gmail.com do 16. 12. 2021.

Každého přihlášeného čeká odměna a vítěz obdrží zvláštní cenu!

Vaše

Stupa

Jana Soukupová 14. listopadu 2021 v 18:41
Jana Soukupová 14. 11. 2021

14 studentů školy postoupilo ze základního kola LO do kola krajského. V kraji se nejlépe umístil student 4.E Karel Altman a bude školu zastupovat v celostátním klání. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci a Karlovi přejeme co nejlepší umístění v republikové konkurenci.

Věra Krůsová 13. listopadu 2021 v 18:15
Věra Krůsová 13. 11. 2021

proběhlo 9. 11. 2021 a zúčastnilo se ho 22 soutěžících napříč všemi kategoriemi. Všichni splnili bodový limit pro postup do dalšího kola, které pro kategorii AB začíná v listopadu a pro ostatní v lednu.

Věra Krůsová 11. listopadu 2021 v 19:56
Věra Krůsová 11. 11. 2021

4. místo ve finálovém celostátním kole obsadilo družstvo studentů 7.E ve složení Pavel Altmann, Michal Bouda a Jan Bultas. Svojí profesionálně zpracovanou prezentací navrhované aplikace Powerly navíc zaujali generálního partnera soutěže ČEPS a získali 3D tiskárny od firmy ENDER. Soutěžní video si můžete prohlédnout na https://youtu.be/IWc0cMUyf2I.

Děkujeme všem zúčastněným za nasazení při přípravě projektu i za vzornou reprezentaci školy.

Jitka Romová 07. listopadu 2021 v 12:31
Jitka Romová 07. 11. 2021

V úterý 2. 11. 2021 se žáci 3. E zúčastnili akce Tma a život, kterou pořádalo Středisko volného času Radovánek. V rámci této příležitosti se děti i dospělí mohli seznámit s tím, co obnáší život se zrakovým postižením. Součástí akce byla soutěž, ve které naši třídu zdárně zastupoval šestičlenný tým. Ten vybojoval velmi pěkné druhé místo a k tomu i sladkou odměnu. Soutěžící i diváci velice ocenili také ukázku práce asistenčního psa Charlieho, kterého představili zástupci organizace Pomocné tlapky. Zavítala mezi nás také vzácná návštěva, sjezdová lyžařka a paralympijská medailistka Anička Pěšková – Kulíšková, která žije a sportuje se závažnou zrakovou vadou, tzv. trubicovým viděním.

Soutěžní tým s výhrou.