Věra Krůsová 14. prosince 2020 v 7:51
Věra Krůsová 14. 12. 2020

Soutěž proběhla online 9.12. a naše družstvo ve složení Pavel Altmann,  Michal Bouda, Jan Bultas a Šimon Duda (všichni 6.E) zvítězilo nejen ve své kategorii gymnázií, ale získalo i speciální cenu za prezentaci a technická vylepšení povinného projektu. Gratulujeme! Pokračovat ve čtení

Věra Krůsová 10. prosince 2020 v 13:01
Věra Krůsová 10. 12. 2020

Dne 5.11. se náš tým Eniac ve složení: Pavel Altmann, Michal Bouda, Jan Bultas, Šimon Duda, Aneta Jenšíková a Jakub Kopčil, zúčastnil soutěže, která byla pořádána organizací Junior Achievement ve spolupráci s firmou SAP Concur. Pokračovat ve čtení

Petr Mazanec 09. prosince 2020 v 15:06
Petr Mazanec 09. 12. 2020

Lyžařské kurzy plánované v lednu 2021 jsou z důvodu pandemie COVID-19 oficiálně zrušeny. Uhrazené zálohy budou vráceny studentům.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Petr Mazanec 02. prosince 2020 v 12:33
Petr Mazanec 02. 12. 2020

Vzhledem k nastaveným pravidlům MŠMT pro provoz škol a školských zařízení (PES) bude od pondělí  7.12.2020 zahájena rotační výuka v nematuritních třídách vyššího stupně víceletého gymnázia a čtyřletého gymnázia podle aktuálního platného rozvrhu. Při rotační výuce bude mít polovina tříd v lichých týdnech prezenční výuku ve škole a v sudých týdnech distanční výuku doma a druhá polovina tříd naopak v sudých týdnech prezenční výuku ve škole a v lichých týdnech distanční výuku doma. Tělesná výchova nebude vyučována a hudební výchova bude částečně vyučována bez aktivního zpěvu.

Organizace rotační výuky nematuritních tříd

  1. týden (7. 12. – 11. 12. 2020) a všechny ostatní sudé týdny

Prezenční  výuka        1. A, 1. B, 3. C, 5. E, 2. A, 2. B

Distanční  výuka         4. C, 6. E, 3. A, 3. B, 5. C, 7. E

  1. týden (14. 12. – 18. 12. 2020) a všechny ostatní liché týdny

Prezenční  výuka        4. C, 6. E, 3. A, 3. B, 5. C, 7. E

Distanční  výuka         1. A, 1. B, 3. C, 5. E, 2. A, 2. B

Vzhledem k přesunu školství od pondělí  7. 12. 2020 do třetího stupně PES bude již umožněna prezenční výuka žáků vyššího stupně víceletého gymnázia a čtyřletého gymnázia i v nehomogenních skupinách (výuka Nj a Fj ve všech ročnících vyššího gymnázia  a výuka matematiky a volitelných předmětů v předmaturitním a maturitním ročníku).

Žáci mají stále povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole nebo ve školní jídelně. Každý bude mít k dispozici alespoň dvě roušky nebo dva respirátory pro pravidelnou výměnu a sáček na odložení roušky či respirátoru. Sejmout roušku je možné jenom při konzumaci jídla nebo pití nápojů.
Jíst a pít je povoleno pouze v učebně o přestávce a při obědě ve školní jídelně.
Pohyb na chodbách je omezen na přesuny mezi učebnami, návštěvu toalety a příchod a odchod ze školy. Vždy je nezbytně nutné důsledně dodržovat minimální rozestupy od ostatních osob a všechna ostatní nařízená hygienická a protiepidemická opatření.

Organizace školního stravování

Pouze v týdnech prezenční výuky jsou automaticky přihlášeny obědy všem žákům, kteří se stravují ve školní jídelně Církevního gymnázia.  Individuálně je možné si standardním způsobem obědy odhlásit.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Petr Mazanec 25. listopadu 2020 v 13:52
Petr Mazanec 25. 11. 2020

Vzhledem k nastaveným pravidlům MŠMT pro provoz škol a školských zařízení (viz příloha) bude od pondělí  30.11.2020 zahájena rotační výuka ve třídách nižšího stupně víceletého gymnázia podle aktuálního platného rozvrhu. Při rotační výuce bude mít polovina tříd v lichých týdnech prezenční výuku ve škole a v sudých týdnech distanční výuku doma a druhá polovina tříd naopak v sudých týdnech prezenční výuku ve škole a v lichých týdnech distanční výuku doma.

Organizace rotační výuky

  1. týden (30. 11. – 4. 12. 2020) a všechny další liché týdny

Prezenční výuka        1. E, 1. C a 2. C

Distanční výuka         2. E, 3. E a 4. E

  1. týden (7. 12. – 11. 12. 2020) a všechny další sudé týdny

Prezenční výuka        2. E, 3. E a 4. E

Distanční výuka         1. E, 1. C a 2. C

Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole nebo ve školní jídelně. Každý bude mít k dispozici alespoň dvě roušky nebo dva respirátory pro pravidelnou výměnu a sáček na odložení roušky či respirátoru. Sejmout roušku je možné jenom při konzumaci jídla nebo pití nápojů.
Jíst a pít je povoleno pouze v učebně o přestávce a při obědě ve školní jídelně.
Pohyb na chodbách je omezen na přesuny mezi učebnami, návštěvu toalety a příchod a odchod ze školy. Vždy je nezbytně nutné důsledně dodržovat minimální rozestupy od ostatních osob a všechna ostatní nařízená hygienická a protiepidemická opatření.

Organizace školního stravování

Pouze v týdnech prezenční výuky jsou automaticky přihlášeny obědy všem žákům, kteří se stravují ve školní jídelně Církevního gymnázia (1. C, 2. C, 3. E, 4. E)   i ve školní jídelně Masarykovy ZŠ na Jiráskově náměstí (1. E, 2. E). Individuálně je možné si standardním způsobem obědy odhlásit.

Žákům 1. E a 2. E bude oběd ve školní jídelně na Jiráskově náměstí vydáván z provozních důvodů každý den až od 14.10 hodin. Po skončení výuky ve 13.15 hodin budou žáci 1. E nebo 2. E, kteří půjdou na oběd,  ve své kmenové učebně s učitelem, který má dohled ve školní jídelně na Jiráskově náměstí. Společně s ním půjdou ve 13.55 hodin ze školy do školní jídelny.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Provoz škol od 30.11.2020

Petr Mazanec 24. listopadu 2020 v 16:42
Petr Mazanec 24. 11. 2020

Vzhledem k nastaveným pravidlům MŠMT pro provoz škol a školských zařízení (viz příloha) bohužel nelze prezenčně vyučovat volitelné předměty, matematiku a druhé cizí jazyky ve skupinách, tvořených žáky z více tříd jednoho ročníku (tzv. nehomogenní skupiny).

Aby škola dodržela podmínku prezenční výuky pouze v homogenních skupinách, tvořených pouze žáky jedné třídy, bude výuka maturitních tříd od 25.11.2020 probíhat takto:

  • Volitelné předměty v nehomogenních skupinách budou vyučovány distančním způsobem.
  • Matematika v nehomogenních skupinách bude vyučována distančním způsobem.
  • Výuka druhého cizího jazyka (Nj a Fj) v nehomogenních skupinách, tvořených žáky dvou tříd, bude realizována střídavě po jednotlivých hodinách pouze pro žáky jedné třídy.
  • Ve volných hodinách mezi prezenční výukou mohou žáci maturitních ročníků opustit školu. Pokud ve škole zůstanou, tak mají k samostudiu určenou pouze svou kmenovou učebnu.

Je nezbytně nutné pravidelně sledovat aktuální rozvrh hodin a suplování na následující den.

Děkuji všem za pochopení.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

Provoz škol od 25.11.2020