Sylva Nováková 18. listopadu 2018 v 21:50
Sylva Nováková 18. 11. 2018

Naše studentka Aneta Bernhardtová (7. E) se 13. 11. 2018 aktivně zúčastnila letošního ročníku soutěžní Konference studentských odborných prezentací v cizích jazycích pořádané Ústavem jazykové přípravy ZČU v Plzni.

Přihlásila se hned do dvou sekcí, francouzské a anglické. Ke zpracování si vybrala téma, v němž zúročila vlastní zkušenost s cestou do vzdálené země, kterou spojila s pomocí tamním obyvatelům.

Pečlivá příprava prezentace À la découverte du monde a následná diskuze o daném tématu byla ve francouzské sekci oceněna 2. místem.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a k úspěchu blahopřejeme!

Sylva Nováková

Hana Radová 17. listopadu 2018 v 12:15
Hana Radová 17. 11. 2018

Fyzikální náboj  je soutěž pro  pětičlenné týmy  ve dvou kategoriích Junioři (1.a 2. ročník) a Senioři (3. a 4. ročník). Soutěž je mezinárodní a v daný čas soutěží družstva i v  jiných evropských městech. Studenti naší školy soutěžili v Praze 16.11.2018 v obou kategoriích Junioři (Blažek, Pirnosová, Tocháčková, Sladký, Hubínková) a Senioři (Breník, Hlas, Kočandrle, Kraft, Novotný). Studenti kategorie Junior zvítězili v České republice a v mezinárodní soutěži obsadili vynikající 4. místo. Děkuji za vynikající reprezentaci školy a  a velká  GRATULACE.

Aleš Adámek 26. října 2018 v 12:00
Aleš Adámek 26. 10. 2018

Projektovým dnem Tomáši Garriguu Masaryku jsme se i my v pátek 26. října připojili k oslavám 100. výročí založení Československé republiky. Blahopřání a vzkazy do dalších let existence jsme naší oslavenkyni poslali symbolicky v jejích původních hranicích (viz foto).

Ivana Šafránková 24. října 2018 v 15:44
Ivana Šafránková 24. 10. 2018

Dne 9. 10. 2018 se žáci 5. C Tomáš Kratschmer a Petr Pojar společně  s dalšími dvěma žáky partnerské Benešovy základní školy zúčastnili soutěže Technika má zlaté dno. Jejich úkolem zde bylo sestavit ze stavebnice Merkur a dalších komponent funkční model pásového vozidla, které lze ovládat přes Wi-Fi mobilním telefonem, přičemž museli práci dokončit v časovém limitu čtyř hodin. Chlapci se však s tímto zadáním zdatně popasovali a nakonec v konkurenci týmů z různých škol Plzeňského kraje vybojovali druhé místo. Blahopřejeme a děkujeme panu učiteli Šimánkovi a jeho svěřencům za pomoc!

Věra Krůsová 16. října 2018 v 8:20
Věra Krůsová 16. 10. 2018

Dne 15.10. v odpoledních hodinách vyjel Fyzikální kroužek do Stříbra na exkurzi do Hornického skanzenu a Královské dědičné štoly Prokop. V podzemních důlních chodbách jsme strávili skoro 2 hodiny a od průvodce se dozvěděli spoustu informací z historie i současnosti hornictví, prohlédli si vzorky vystavených minerálů i používaného nářadí, dozvěděli se o historii technického vybavení, podmínkách i nebezpečích práce v podzemí. foto Další setkání fyzikálního kroužku (Kroužek deskových her) – 5.11.2018.

Kristýna Turková 31. srpna 2018 v 12:32
Kristýna Turková 31. 08. 2018

Pro nově příchozí studenty 1. E a 1.C bude hned v prvním týdnu nového školního roku pořádán adaptační program, který bude pro naši školu realizován lektorkami z P-centra, s kterými jsme dlouhodobě v úzké spolupráci. Na programu se budou zároveň podílet i třídní učitelé.

Celkem se jedná o 3 setkání, která se uskuteční v budově školy, popřípadě v parku nebo blízkém okolí.

  1. setkání = 4.9.                                3. – 5. vyučovací hodina
  2. setkání = 5.9.                                3. – 5. vyučovací hodina
  3. setkání = 9.10.                              3. – 5. vyučovací hodina

Cílem adaptačního programu je nejen seznámení, ale především navození pozitivního klimatu ve třídě.

Naší snahou je, aby příchod vašich dětí na naši školu byl co nejpříjemnější.