Jitka Pekárová 25. června 2020 v 16:15
Jitka Pekárová 25. 06. 2020

Ve školním roce 2020/21 nabízíme placené kroužky němčiny (cena 900 Kč za pololetí – 15 šedesátiminutových hodin) pro primu a sekundu. Kroužek pro primu bude probíhat v pondělí v čase mezi 14 a  15,45 hod (60 min, čas bude upřesněn podle rozvrhu hodin) kroužek pro sekundu v úterý mezi 14 a 15,45 hod. Případní zájemci se mohou obracet na Mgr. Janu Šustrovou – jana.sustrova@mikulasske.cz, která kroužky povede.

Věra Krůsová 08. června 2020 v 13:33
Věra Krůsová 08. 06. 2020

V neobvyklých podmínkách proběhlo letos pro zájemce krajské kolo FO kategorií B, C, D online 27.5.2020. Zadání bylo pro všechny společné a řešitelé své práce odesílali z domova k hodnocení. Za naši školu soutěžilo 16 odvážlivců, kterým děkujeme za odvahu i vzornou reprezentaci školy.

kat B: Ondřej Sladký – 4. místo, kat C: Václav Šindelář – 4. místo, Klára Hubínková – 5. místo, Jan Kotrlík – 6. místo, kat D: Tereza Voltrová – 2. místo, Jiří Jirásek – 6. místo

Josef Šimána 16. dubna 2020 v 8:31
Josef Šimána 16. 04. 2020

Plánovaná exkurze do Švýcarska (Lausanne, Ženeva) počátkem května 2020 se z pochopitelných důvodů neuskuteční.

Pracovníci CK usilují o přeložení termínu a zajištění plného programu v období září – říjen 2020.

O výsledcích budou účastníci exkurze informováni.

Petr Brousek 16. března 2020 v 10:51
Petr Brousek 16. 03. 2020

Exkurze do Anglie od 1.4. do 6.4.2020 je z pochopitelných důvodů zrušena. V současné době jednáme s vedením cestovní kanceláře o přesunu akce na podzim 2020.  O dalším vývoji vás budeme informovat.

Alice Zadražilová 12. března 2020 v 13:52
Alice Zadražilová 12. 03. 2020

Zájezd do Irska se zatím nadále připravuje a předpokládáme, že se uskuteční. S cestovní kanceláří škola průběžně jedná.
Informace k aktuální situaci naleznete v modrém rámečku na úvodní webové stránce CK ProTravel.

Aleš Adámek 26. února 2020 v 11:31
Aleš Adámek 26. 02. 2020

Vítězně při obnovené premiéře našeho gymnázia v účasti na recitačních soutěžích vstoupili do klání na 17. základní škole pod vedením Katky Fládrové studenti Adam Zábran (1. E) a Anička Volfová (2. místo).

Hana Radová 23. února 2020 v 17:00
Hana Radová 23. 02. 2020

To jsou dvě exkurze,které obohatily výuku fyziky studentům 7.E a 5 .C. Studenti 7.E navštívili nejen infocentrum JE, ale splnili přísné bezpečnostní podmínky pro vstup do areálu JE. Chladící věže, ale i strojovna a místo pro řešení případné havarijní situace jsou jen některé podněty pro zpracování samostatné práce. Laboratoř vysokého napětí a akustiky je zase téma, které se objeví v projektu studentů 5.C.

Děkuji za zájem studentů a příkladnou reprezentaci školy.    H. Radová