Pavel Kučera 13. června 2022 v 12:57
Pavel Kučera 13. 06. 2022

Gratulujeme Anetě Schwarzové (3. A), Lukáši Tocháčkovi (3. A) a Ondřeji Vaňkovi (2. A), kteří se umístili na 1. místě (z celkového počtu 16 družstev) v národním kole Ekologické olympiády.

Jitka Pekárová 06. června 2022 v 18:48
Jitka Pekárová 06. 06. 2022

Ve školním roce 2022/23 opět nabízíme kroužky němčiny pro Primu a Sekundu vždy ve středu od 14,15 do 15 hod. Kroužek v Primě povede pí Mgr. Jana Šustrová (jana.sustrova@mikulasske.cz), v Sekundě bude pokračovat pí Mgr. Marie Janečková (marie.janeckova@mikulasske.cz). Žáci si hravou formou osvojí základy německého jazyka a v Tercii z nich bude vytvořena pokročilejší skupina. Kroužky jsou nabízeny zdarma (hrazeny z projektu). Případní zájemci se mohou hlásit mailem výše zmíněným pedagogům.

Jana Soukupová 06. června 2022 v 8:44
Jana Soukupová 06. 06. 2022

Ve středu 1. června proběhlo na ZČU slavnostní předání ocenění nejúspěšnějším řešitelům matematické olympiády. Děkan FAV doc. Ing. Miloš Železný Ph.D., prorektorka RNDr. Blanka Šedivá Ph.D., všichni proděkani FAV a za Plzeňský kraj Mgr. Irena Kroftová MBA ocenili také studenty z naší školy: Jiřího Harvalíka, Pavlu Sankotovou, Bobura Toshtemirova,  Petra Hladíka, Hanku Otcovskou, Martina Pioreckého, Jakuba Kopčila, Jana Nevečeřala a Karla Altmana.

Věra Krůsová 19. května 2022 v 14:09
Věra Krůsová 19. 05. 2022

I v letošním školním roce vybojovali naši studenti medailová umístění ve FO a další se stali úspěšnými řešiteli. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

kategorie B: 2. místo Tereza Voltrová (7.E), 4. Johan Ježek (3.B), 5. Jakub Kopčil (7.E)

kategorie C: 1. místo Hana Otcovská (2.A), 2. Kateřina Rollingerová (4.C)

kategorie D: 3. místo Petr Maxa(5.E), 4. Jan Harvalík(1.A), 5. Martin Piorecký(1.A), 6. Anna Klabochová (5.E)

kategorie E: 2. místo Matěj Hromada, 3. Jan Nevečeřal, 4. Karel Altman, 6. David Kraus (všichni 4.E)

Archimediáda: 1. místo Barbora Bíklová, Veronika Vodrážková, Vít Gregor (družstvo 2.E)

Kateřina Fládrová 16. května 2022 v 12:52
Kateřina Fládrová 16. 05. 2022

Milé studentky, milí studenti,

blíží se opět příležitost, kdy se budete moci podělit o své vlastní texty, které jistě ležely celý rok v šuplíku. Těšíme se na společné setkání dne 21. 6. po velké přestávce. Podle počasí se akce uskuteční buď v učebně 404, nebo venku na školní zahradě. Místo bude včas upřesněno. Kromě samotných autorů jsou samozřejmě zváni všichni příznivci autorské tvorby.

Zájemci, kteří by měli chuť představit své vlastní texty, ať se hlásí u pana učitele Adámka či u paní učitelky Fládrové, případně u vyučujících českého jazyka.

Josef Červenec 12. května 2022 v 8:17
Josef Červenec 12. 05. 2022

Jako fakultní škola Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy jsme se 11.5. podíleli na organizaci Matematické soutěže „MaSo“, jejíž součástí je kromě řešení příkladů i zajímavá taktická hra. Naši studenti obstáli na výbornou.

Pohled na výsledky:  https://maso.mff.cuni.cz/2022_jaro/

Fotky z akce v Plzni.