Věra Krůsová 19. září 2022 v 11:52
Věra Krůsová 19. 09. 2022

O prázdninách se tým z 8.E zúčastnil Evropského finále soutěže Solve for Tomorrow. Do finále studenti postoupili po úspěchu v národním kole. Členové týmu Pavel Altmann, Michal Bouda a Jan Bultas odprezentovali svoji aplikaci a vizi pro ideální správu měst. Zároveň měli možnost se seznámit s ostatními projekty a získat zpětnou vazbu od odborníků.

Sylva Nováková 31. srpna 2022 v 8:20
Sylva Nováková 31. 08. 2022

Pro školní rok 2022/23 opět nabízíme kroužek francouzštiny. Přednostně je určen žákům sekundy, kteří se budou moci francouzský jazyk učit ve vyšších ročnících v rámci výuky 2. cizího jazyka. Kroužek bude probíhat každou středu v čase 14:15-15:00 od října do května. Cena: 700 Kč za pololetí.
Zájemci se mohou obracet na garanta kroužku PhDr. Sylvu Novákovou, PhD.

Jitka Pekárová 29. června 2022 v 20:25
Jitka Pekárová 29. 06. 2022

27. června 2022 se v kulturním domě Egerland-Kulturhaus v Marktredwitzu konala oslava 25 let trvání Bavorsko-českého výměnného školního roku. V jeho rámci jsou žákům českých gymnázií poskytována stipendia na bavorských gymnáziích. Za dobu trvání tohoto výměnného školního roku takto v Bavorsku pobývalo okolo 650 českých žáků. Pravidelně se tohoto školního roku účastní i žáci našeho gymnázia. V letošním školním roce pobývali na gymnáziích v Amberku a Weidenu žáci 7.E: Ondřej Žídek, Tomáš Král a Eva Frančová. Co jim tento školní rok dal, si můžete přečíst v následujícím příspěvku.

Pro příspěvek klikněte zde.

Jana Soukupová 28. června 2022 v 9:28
Jana Soukupová 28. 06. 2022

Od neděle 19.6. do úterý 21.6. probíhal na Otavě vodácký výcvik. 55 účastníků a instruktoři nejen z řad bývalých studentů zvládli plavbu ze Sušice do Strakonic, poradili si se zrádným počasím (vedro i kroupy) a naučili se základním vodáckým návykům. Děkujeme všem za příkladné chováním, slušnost a disciplinovanost. Zvládnout takovouto akci v počtu 81 lidí je obdivuhodné.

Podívejte se na fotky zde.

Aleš Adámek 25. června 2022 v 18:00
Aleš Adámek 25. 06. 2022

Úterní dopoledne v alpinu se odehrávalo ve znamení spiklenců autorského čtení, a to za hojné účasti jak samotných tvůrců–interpretů (11), tak i jejich pozorných posluchačů, obdivovatelů a kritiků zároveň. Zastoupeny byly žánrově pestré hlasy z oblasti básnické tvorby, včetně anglickojazyčné, ale i stylisticky vyzrálé tvary prozaické. Antologie příspěvků pro zájemce ke stažení zde.

Všem zúčastněným děkujeme za nevšední zážitky a už se nemůžeme dočkat dalšího ročníku.

Kateřina Fládrová 20. června 2022 v 15:07
Kateřina Fládrová 20. 06. 2022

Připomínáme, že zítra (21. 6. 2022) bude 3. a 4. vyučovací hodinu probíhat setkání autorského čtení. Zdá se, že nám počasí přeje, a proto se akce uskuteční na zahradě školy. Kdyby nás snad počasí zaskočilo, bude akce přesunuta do učebny 404.

Těšíme se na vás.

Věra Krůsová 20. června 2022 v 7:48
Věra Krůsová 20. 06. 2022

Během exkurze byli studenti seznámeni s možnostmi studia na Fakultě elektrotechnické i s jejími aktivitami. Navštívili akustickou laboratoř, kde si ověřili některé své fyzikální znalosti v praxi, a seznámili se s vyšívanou elektronikou, jejím vývojem, testováním i využitím. Protože fakulta se zabývá i řízením procesů a systémovým inženýrstvím, vyzkoušeli si některé skupinové aktivity, svoji zručnost i kreativitu.

Fotky naleznete zde.