Josef Kubeš 14. června 2022 v 11:23
Josef Kubeš 14. 06. 2022

Každoročně předseda senátu Miloš Vystrčil přijímá studenty, kteří vypracovali rozšiřující maturitní zkoušku z matematiky (tzv. M plus) na plný počet bodů.

Mezi jedenáct takových studentů z celé republiky se zařadil i náš absolvent Jiří Harvalík ze třídy 4.A.

Za přítomnosti pracovníků Cermatu, rodičů a dalších hostů převzal diplom z rukou předsedy senátu. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Pavel Kučera 13. června 2022 v 12:57
Pavel Kučera 13. 06. 2022

Gratulujeme Anetě Schwarzové (3. A), Lukáši Tocháčkovi (3. A) a Ondřeji Vaňkovi (2. A), kteří se umístili na 1. místě (z celkového počtu 16 družstev) v národním kole Ekologické olympiády.

Jitka Pekárová 06. června 2022 v 18:48
Jitka Pekárová 06. 06. 2022

Ve školním roce 2022/23 opět nabízíme kroužky němčiny pro Primu a Sekundu vždy ve středu od 14,15 do 15 hod. Kroužek v Primě povede pí Mgr. Jana Šustrová (jana.sustrova@mikulasske.cz), v Sekundě bude pokračovat pí Mgr. Marie Janečková (marie.janeckova@mikulasske.cz). Žáci si hravou formou osvojí základy německého jazyka a v Tercii z nich bude vytvořena pokročilejší skupina. Kroužky jsou nabízeny zdarma (hrazeny z projektu). Případní zájemci se mohou hlásit mailem výše zmíněným pedagogům.

Jana Soukupová 06. června 2022 v 8:44
Jana Soukupová 06. 06. 2022

Ve středu 1. června proběhlo na ZČU slavnostní předání ocenění nejúspěšnějším řešitelům matematické olympiády. Děkan FAV doc. Ing. Miloš Železný Ph.D., prorektorka RNDr. Blanka Šedivá Ph.D., všichni proděkani FAV a za Plzeňský kraj Mgr. Irena Kroftová MBA ocenili také studenty z naší školy: Jiřího Harvalíka, Pavlu Sankotovou, Bobura Toshtemirova,  Petra Hladíka, Hanku Otcovskou, Martina Pioreckého, Jakuba Kopčila, Jana Nevečeřala a Karla Altmana.

Šárka Boudová 02. června 2022 v 11:26
Šárka Boudová 02. 06. 2022

Ve dnech 27.-31.5. se uskutečnila školní exkurze do Švýcarska a Francie.

První den jsme navštívili město Chamonix, středisko leží na úpatí nejvyšší hory Evropy Mont Blanc (4808 m). Vyjeli jsme lanovkou na Aiguille du Midi (3842 m), odkud se otevřel nezapomenutelný výhled na fascinující panorama největšího evropského masivu. Druhý den jsme zamířili do mezinárodní metropole Ženevy s dominantní obří fontánou na stejnojmenném jezeře. Prohlédli jsme si katedrálu sv. Petra a Památník reformace. Poté jsme přejeli podél břehu Ženevského jezera do Lausanne, kde nás čekalo Olympijské muzeum s přilehlým parkem, ve kterém je umístěna také socha Emila Zátopka. Následovala zastávka na břehu Ženevského jezera v lázeňském městě Montreux, kde jsme obdivovali sochu Freddieho Mercuryho. Navečer jsme dorazili  do malebné vesničky Yvoire, ležící přímo na břehu Ženevského jezera. Poslední den jsme věnovali návštěvě nejstarší čokoládovny ve Švýcarsku-Cailler-Nestlé. Prohlídka ukazovala celý vývoj výroby čokolády od nejstarších dob až do dneška včetně ochutnávky. Odpoledne jsme završili na lodičkách u Rýnských vodopádů  a návštěvou středověkého městečka Stein am Rhein s nádhernými domy zdobenými freskami.

Věra Krůsová 19. května 2022 v 14:09
Věra Krůsová 19. 05. 2022

I v letošním školním roce vybojovali naši studenti medailová umístění ve FO a další se stali úspěšnými řešiteli. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

kategorie B: 2. místo Tereza Voltrová (7.E), 4. Johan Ježek (3.B), 5. Jakub Kopčil (7.E)

kategorie C: 1. místo Hana Otcovská (2.A), 2. Kateřina Rollingerová (4.C)

kategorie D: 3. místo Petr Maxa(5.E), 4. Jan Harvalík(1.A), 5. Martin Piorecký(1.A), 6. Anna Klabochová (5.E)

kategorie E: 2. místo Matěj Hromada, 3. Jan Nevečeřal, 4. Karel Altman, 6. David Kraus (všichni 4.E)

Archimediáda: 1. místo Barbora Bíklová, Veronika Vodrážková, Vít Gregor (družstvo 2.E)

Kateřina Fládrová 16. května 2022 v 12:52
Kateřina Fládrová 16. 05. 2022

Milé studentky, milí studenti,

blíží se opět příležitost, kdy se budete moci podělit o své vlastní texty, které jistě ležely celý rok v šuplíku. Těšíme se na společné setkání dne 21. 6. po velké přestávce. Podle počasí se akce uskuteční buď v učebně 404, nebo venku na školní zahradě. Místo bude včas upřesněno. Kromě samotných autorů jsou samozřejmě zváni všichni příznivci autorské tvorby.

Zájemci, kteří by měli chuť představit své vlastní texty, ať se hlásí u pana učitele Adámka či u paní učitelky Fládrové, případně u vyučujících českého jazyka.