Věra Krůsová 16. října 2018 v 8:20
Věra Krůsová 16. 10. 2018

Dne 15.10. v odpoledních hodinách vyjel Fyzikální kroužek do Stříbra na exkurzi do Hornického skanzenu a Královské dědičné štoly Prokop. V podzemních důlních chodbách jsme strávili skoro 2 hodiny a od průvodce se dozvěděli spoustu informací z historie i současnosti hornictví, prohlédli si vzorky vystavených minerálů i používaného nářadí, dozvěděli se o historii technického vybavení, podmínkách i nebezpečích práce v podzemí. foto Další setkání fyzikálního kroužku (Kroužek deskových her) – 5.11.2018.

Věra Krůsová 04. června 2018 v 10:40
Věra Krůsová 04. 06. 2018

V rámci udržitelnosti projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“ proběhly na našem gymnáziu v polovině května další Projektové dny pro žáky partnerských základních škol. Pokračovat ve čtení

Věra Krůsová 28. května 2018 v 12:15
Věra Krůsová 28. 05. 2018

Ve čtvrtek 24. 5. 2018 proběhl Den s fyzikou, na kterém byli odměněni nejlepší z řešitelů krajských kol FO a AO. Ocenění obdrželi od pořadatelů soutěží, zástupců krajského úřadu, ZČU a sponzorů diplom, finanční poukázku a další odměny. Za vzornou reprezentaci děkujeme úspěšným řešitelům naší školy: Přemysl Čechura, Erik Kočandrle, Josef Hladil, Kateřina Sůsová, Petr Pojar, Adam Blažek, Jan Kotrlík a Šimon Pekár.

Věra Krůsová 21. května 2018 v 8:42
Věra Krůsová 21. 05. 2018

V minulém týdnu proběhlo poslední setkání fyzikálního kroužku v tomto školním roce. Navštívili jsme Centrum robotiky, dozvěděli jsme se mnoho informací o dronech, jejich konstrukci a využití a na závěr si mohli účastníci zkusit s dronem v aréně i zalétat. Poděkování patří panu Radku Voltrovi, fyzikálnímu nadšenci a pilotovi létajících strojů, který pro nás akci zajistil. foto

Tomáš Grundmann 22. dubna 2018 v 19:14
Tomáš Grundmann 22. 04. 2018

V kategorii A   zvítězila  Jana Bártová (4.A), Josef Hladil (3.A) obsadil 6.místo (úspěšný řešitel) a Martin Gregor byl na 16.místě.

V kategorii B   zvítězil Petr Pojar (4.C), 2. místo obsadila Eliška Pirnosová (5.C) a Anna Dolejšová (5.C) byla na 6. místě (úspěšná řešitelka)

Všem jmenovaným blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Tomáš Grundmann 19. dubna 2018 v 9:18
Tomáš Grundmann 19. 04. 2018

18.ročník Memoriálu Vráti Kdýra se uskutečnil 12. a 17.dubna za aktivní účasti cca 200 studentů našeho gymnázia. Výtěžek z turnaje ve výši 4870,-Kč bude poslán na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně.

Kompletní výsledky naleznete zde: Memoriál VK 2018 výsledky

Věra Krůsová 16. dubna 2018 v 6:46
Věra Krůsová 16. 04. 2018

Dne 10.4.2018 se pro třídy 6.E a 4.C uskutečnila exkurze na meteorologickou observatoř. Po fyzicky náročném výstupu na Milešovku RNDr. Petr Zacharov, Ph.D. seznámil studenty s historií observatoře na Milešovce, která patří k nejstarším stanicím s kontinuálním měřením v Evropě, s meteorologickými veličinami a přístroji, které slouží k jejich měření, popsal práci meteorologického pozorovatele i síť meteorologických stanic v ČR. Přednáška byla doplněna prohlídkou stanice i malého muzea meteorologie na Milešovce. Díky krásnému počasí, které na stanici vůbec není samozřejmostí, se studenti mohli pokochat výhledem z věže a získat zajímavé místopisné informace. Svým obsahem exkurze vhodně doplnila výuku fyziky ve 2. ročníku. foto