Kroužky němčiny ve školním roce 22/23

Jitka Pekárová 06. června 2022 v 18:48
Jitka Pekárová 06. 06. 2022

Ve školním roce 2022/23 opět nabízíme kroužky němčiny pro Primu a Sekundu vždy ve středu od 14,15 do 15 hod. Kroužek v Primě povede pí Mgr. Jana Šustrová (jana.sustrova@mikulasske.cz), v Sekundě bude pokračovat pí Mgr. Marie Janečková (marie.janeckova@mikulasske.cz). Žáci si hravou formou osvojí základy německého jazyka a v Tercii z nich bude vytvořena pokročilejší skupina. Kroužky jsou nabízeny zdarma (hrazeny z projektu). Případní zájemci se mohou hlásit mailem výše zmíněným pedagogům.