Ocenění nejlepších studentů v MO

Jana Soukupová 06. června 2022 v 8:44
Jana Soukupová 06. 06. 2022

Ve středu 1. června proběhlo na ZČU slavnostní předání ocenění nejúspěšnějším řešitelům matematické olympiády. Děkan FAV doc. Ing. Miloš Železný Ph.D., prorektorka RNDr. Blanka Šedivá Ph.D., všichni proděkani FAV a za Plzeňský kraj Mgr. Irena Kroftová MBA ocenili také studenty z naší školy: Jiřího Harvalíka, Pavlu Sankotovou, Bobura Toshtemirova,  Petra Hladíka, Hanku Otcovskou, Martina Pioreckého, Jakuba Kopčila, Jana Nevečeřala a Karla Altmana.