Dny otevřených dveří - prosinec 2015

Zveme všechny zájemce o studium a jejich rodiče na Dny otevřených dveří. V rámci prohlídky školy budou k dispozici informace o studiu a přijímacích zkouškách od vedení gymnázia, výchovné poradkyně i vyučujících jednotlivých předmětů. Zároveň již bude možné se přihlásit do přípravných kurzů k přijímacím zkouškám, které začnou v únoru 2016.

 

Závody v plavání 20.11.2015

Dne 20. listopadu 2015 se studentky naší školy zúčastnily krajského kola v Plavání a obhájily své prvenství z minulého roku. Členkami družstva byly: Kristýna Horníková z 5.C, Monika Suchá z 5.E, Natálie Skálová z 1.A, Natálie Bartoňová a Lucie Bártíková z 2.A a Pavlína Soukupová z 3.C. Závody se konaly na plaveckém bazénu Radbúza v Plzni.

Studentkám děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů v dalších závodech.

Foto zde.

Vítězství v soutěži Junior Náboj a další matematické a fyzikální týmové soutěže

 

V pátek 20.11.2015 se družstvo žáků ze třídy 4.E zúčastnilo matematicko-fyzikální soutěže Junior Náboj v Praze. Náš tým ve složení Daniela Holubová, Petra Plachá, Martin Hubata a Vojtěch Pšenák obsadil 1.místo v místě konání na Gymnáziu Voděradská a v celkovém pořadí vybojoval výborné 8. místo mezi více než 400 týmy v rámci vyhodnocení soutěže v celé České a Slovenské republice. Gratulujeme!

 

V pondělí 9.11.2015 se družstvo ve složení Jan Kotrlík (2.E), Tomáš Fink (2.E), Petra Plachá (4.E) a Martin Hubata (4.E) utkalo s více než 80 týmy z České republiky v matematické soutěži MASO a obsadilo krásné 11.místo. Blahopřejeme!

V pátek 13.11.2015 proběhla mezinárodní soutěž Fyzikální Náboj a naše dvě družstva obsadila v kategorii juniorů 34.místo z 58 týmů a v kategorii seniorů 18.místo ze 44 zúčastněných družstev. Junioři: Lukáš Vlček, Veronika Blovská, Jakub Dobrý, Vítek Vališ, Jan Koloros. Senioři: Veronika Hladíková, Lukáš Winkler, Jakub Novák, Jan Čada, Zdeněk Pavlátka. Všem studentům děkujeme za reprezentaci školy.

Školní kolo lingvistické olympiády

V pondělí 23. listopadu 3. a 4. vyučovací hodinu proběhne školní kolo lingvistické olympiády v učebnách 317 a 318.

Přihlašování k maturitní zkoušce 2016

Přihlašováním k maturitní zkoušce 2016 se zabývá Maturitní zpravodaj č.34/2015. Doporučujeme všem maturantům seznámit se s jeho obsahem. V tomto čísle jsou obsaženy všechny důležité informace a termíny týkající se jak společné, tak i profilové části maturitní zkoušky 2016.

2. zasedání StuPa

Vážené studentky, vážení studenti,

v pátek 13. 11. 2015 se bude od 7:10 konat v aule druhé letošní zasedání studentského parlamentu. Zvu tedy touto cestou všechny, které dění ve Studentském parlamentu (StuPa) zajímá. Zejména vhodná je účast předsedů tříd.

Budu se těšit v pátek nashledanou

Ivan Tafat, koordinátor činnosti StuPa 

Změna rozvrhu od 9. listopadu 2015

Milí žáci a vážení rodiče,

po projednání ve Školské radě a dohodě s vedením Církevního gymnázia bude změněn časový harmonogram rozvrhu hodin a rozvrh hodin od 9. listopadu, aby i dojíždějící žáci končili osmou hodinu ve 14:40 hodin a stíhali vlaková a autobusová spojení.

Byly provedeny následující změny:

1) Obědové pauzy byly posunuty na 6. a 7. vyučovací hodinu, aby žáci tříd 1.E, 2.E, 3.E a 1.C mohli odcházet na oběd do jídelny Masarykovy ZŠ na Jiráskově náměstí až po skončení vyučování, tedy 7. hodinu v době od 13:15 do 14:00.

Třídy 1.E a 2.E nebudou mít žádné odpolední vyučování. Budou každý den končit ve 13:15 a pak půjdou na oběd na Jiráskovo náměstí.

Třída 1.C nebude mít odpolední vyučování v úterý, ve středu a v pátek.

Třída 3.E nebude mít odpolední vyučování ve středu, ve čtvrtek a v pátek.

2) Třída 1.C bude mít odpolední vyučování v pondělí a ve čtvrtek a třída 3.E v pondělí a v úterý. Dohlížející učitelé, kteří doprovází v těchto dnech třídy 6. hodinu na oběd, zajistí, aby se žáci v klidu najedli. Sedmá hodina začne až po jejich normálním příchodu z Jiráskova náměstí. Vyučující sedmých hodin s tím budou počítat.

Církevní gymnázium má od září požádáno o navýšení kapacity školní jídelny. Ministerstvo školství by mělo rozhodnout o tomto navýšení pravděpodobně od 1. ledna 2016. Po této změně je s vedením Církevního gymnázia domluven přechod tříd 1.C a 3.E ke stravování v jeho jídelně.

Tím odpadne problém těchto dvou tříd s krátkým časem na oběd v případě odpoledního vyučování a zároveň i problém dojíždějících žáků se stíháním vlakových a autobusových spojů.

Třídní učitelé seznámili dnes žáky s novými rozvrhy a jsou již zveřejněny na webu školy.

Děkuji Vám za pochopení.

                                                                                              Mgr. Petr Mazanec

                                                                                                 ředitel školy

 

Časový harmonogram rozvrhu hodin platný od 9. listopadu 2015

Hodina

Začátek

Konec

1.

8:00

8:45

2.

8:50

9:35

3.

9:55

10:40

4.

10:45

11:30

5.

11:40

12:25

6.

12:30

13:15

7.

13:05

13:50

8.

13:55

14:40

9.

14:50

15:35

10.

15:40

16:25

 

 

Zápis z 3. zasedání Školské rady

Zápis z 3. zasedání Školské rady Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23, konaného dne 22. 10. 2015 je ke stažení zde.