Jana Soukupová 11. února 2016 v 22:12
Jana Soukupová 11. 02. 2016

25. ledna jsme v rámci výuky deskriptivní geometrie navštívili výstavy ateliérových prací na Fakultě architektury a na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Jsou zde vidět semestrální práce od jednodušších (studentů prvního ročníku) po  velké složité urbanistické celky studentů posledních ročníků.
Navštívili jsme také dílny na Fakultě elektrotechnické, kde se od základů konstruují pro letošní rok dvě závodní formule. Jedna musí splňovat evropské normy a druhá se účastní závodů v Americe, kde jsou pravidla nastavena odlišně. Prohlédněte si fotky ve fotogalerii.

Ivan Tafat 09. února 2016 v 12:15
Ivan Tafat 09. 02. 2016

Vážení studenti,

oznamuje se tímto, že v pátek 19. února se bude v aule konat od 7:10 hodin 3. letošní schůze Studentského parlamentu (StuPa).

Žádám tímto všechny předsedy jednotlivých tříd o účast. Zúčastnit se však může kdokoliv, koho zajímá dění ve StuPa a chtěl by se na jeho činnosti podílet.

Olga Vrbíková 27. ledna 2016 v 20:27
Olga Vrbíková 27. 01. 2016

Všichni o ní víme, ale umíme ji správně poskytnout?

Ano, jde o PRVNÍ POMOC.

V úterý 26. ledna se studenti 3.A, 3.B, 5.C a 7.E zúčastnili poučné besedy s MUDr. Vlastou Wolfovou, lékařkou záchranné služby.

Všichni jsme si mohli vyzkoušet masáž srdce na modelech, víme, jak postupovat při zlomeninách, jak pomoci utonulému, jak si poradit při zástavě krvácení.

Paní doktorka nás také seznámila s prací na „záchrance“, upozornila na úskalí nebezpečné jízdy autem, ale i používání návykových látek.

Svou poutavou přednáškou a úžasným přístupem, bohatými zkušenostmi i příkladem v práci nás přesvědčila, že život je to nejcennější a je třeba pro jeho záchranu udělat maximum.

admin 07. ledna 2016 v 12:43
admin 07. 01. 2016

V souladu s §60 školského zákona vyhlašuje ředitel gymnázia 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/17.

Podrobnosti najdete zde.

Úřední hodiny pro příjem přihlášek:   Přihlášky ke studiu lze odevzdat osobně na sekretariátu školy (1. patro) kterýkoli pracovní den mezi 8. a 14. hodinou.

admin 02. prosince 2015 v 13:16
admin 02. 12. 2015

Stejně jako v minulých letech uspořádáme i v tomto školním roce přípravné kurzy ke studiu na naší škole. Podrobnosti o těchto kurzech najdete na přihlášce v sekci Ke stažení.

admin 24. září 2015 v 13:14
admin 24. 09. 2015

Ředitel školy stanovuje dle zákona 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů dle § 79 odst. 3 pro školní rok 2015/16 skladbu maturitních zkoušek dle následujícího rozpisu:

Maturitní zkouška šk. rok 2015/16