Konzert für Schwandorf

Záznam koncertu konaného 14.4.2015 v aule školy, autor Jakub Frank (4C).
https://www.youtube.com/watch?v=5p5LU8KMmuk&feature=youtu.be

Bloková výuka tělesné výchovy ve školním roce 2015/2016 - zahájení zápisu

Přihlašování do volitelných sportovních bloků v příštím školním roce, které se týká současných 2.a 3.ročníků, 4.C, 5.C, 6.E a 7.E, bude zahájeno na školním MOODLU ve středu 13.května ve 14.00.
Podrobné informace včetně rozdělení tříd do skupin a dní a nabídky letních i zimních sportů naleznete zde.
Heslo do kurzu Bloková výuka TV 2015/2016 studentům sdělí třídní učitelé nebo tělocvikáři.

Přehled akcí uskutečněných ve školním roce 2014/2015 ve spolupráci s C-F-Gauß Gymnasium Schwandorf:

15.12. – 17.12. 2014 seminář „Gesunde Lebens-Energie“ („Zdravá energie pro život“) v německém Waldmünchenu. Akce se zúčastnilo 30 žáků našeho gymnázia a 20 žáků partnerského gymnázia ze Schwandorfu.

23.2. 2015 „Aktionstag“ v Plzni. Účastníci kurzu ve Waldmünchenu zpracovávali téma „Alkohol“ z nejrůznějších hledisek, výstupy měly mediální podobu (filmy, ankety, prezentace). Smíšené česko-německé týmy prezentovaly výsledky své práce v aule gymnázia na Mikulášském náměstí.

13.4. – 17.4. výměnný pobyt 9 žáků schwandorfského gymnázia v Plzni. V rámci tohoto pobytu žáci absolvovali interaktivní prohlídku centra města Plzně, navštívili ZOO, Techmanii a pivovar v Plzni, podnikli společný výlet do Prahy. Společně s českými žáky kreslili portréty při hodině VV, naučili se několik českých slov a zhlédli koncert našich žáků v aule připravený pro ně.

26.4. 2015 „Blumen für Pilsen“. Žáci našeho gymnázia roznášeli po Plzni tulipány a zvali Plzeňany na oslavu zakončení Bavorských kulturních dnů v Plzni. V odpoledních hodinách přijela skupina žáků ze schwandrofského gymnázia a strávila příjemné odpoledne v centru města se svými českými protějšky. Navštívili jsme i společný koncert mládežnických orchestrů: Junior orchestr a orchestr Bad Berneck v kulturním domě Peklo, kde účinkovali i žáci našeho gymnázia.    

22.6. – 26.6. 2015 pojedou žáci našeho gymnázia na výměnný pobyt do Schwandorfu. Na programu je kromě návštěvy školy a zapojení se do výuky i návštěva nedalekého Regensburku či o něco vzdálenějšího Mnichova.

Ve školním roce 2013/2014 byl umožněn dvěma žákyním našeho gymnázia půlroční pobyt na schwandorfském gymnáziu, během kterého si výrazně prohloubily své jazykové znalosti a poznali lépe německé prostředí a kulturu. Jedna z nich teď uspěla v náročném konkursu a získala místo jako dobrovolnice pro Tandem na 1 rok v Regensburku.

V příštím školním roce by rádi 3 žáci našeho gymnázia odjeli na půlroční až roční stáž na partnerské gymnázium. Dva z nich usilují o stipendium od Euregio Egrensis. Vše je závislé na tom, zda se podaří sehnat těmto žákům ubytování.

Fotky k jednotlivým akcím najdete na následující adrese:

http://gymik-deutsch.rajce.idnes.cz/

Názory našich žáků na některé akce:

Číst dál: Spolupráce s Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Schwandorf

DEN VĚDY 2015

Ve středu 13. 5. se na našem gymnáziu koná den plný zajímavých přednášek na různá přírodovědná témata, která si připravili pracovníci z vysokých škol nebo odborníci z praxe.

Zúčastní se ho všichni studenti vyššího gymnázia, kteří mají povinnost se přihlásit do 7. 5. na dvě vybrané přednášky.

Názvy a stručné anotace všech témat jsou uvedeny zde.

Edit 6. 5. 2015 - zápis je opět již funkční.

Živé vysílání pořadu Meteor z Plzně . . . a my byli při tom

Dne 2.5.2015 vysílal ČR Dvojka z plzeňského náměstí Republiky a vyučující fyziky se svými žáky byli osloveni, spolu s Českou astronomickou společností, Hvězdárnou a planetáriem Plzeň a oddělením fyziky FP ZČU, aby pomohli připravit program pro návštěvníky Plzně i posluchače pořadu Meteor.


Od 8 do 13 hodin tak mohli zájemci v rozhlasových stanech vidět, vyzkoušet si a slyšet vysvětlení k připraveným fyzikálním pokusům, případně si vyrobit a odnést domů krasohled, čehož hojně využívali hlavně nejmladší návštěvníci. Lukáš Vlček z 5.E dokonce v živém vysílání naše pokusy komentoval a předváděl (http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3376572). Náš dík však patří i všem dalším studentům z 5.E, 3.E a 3.C, kteří věnovali svůj volný čas a nadšení všem, kteří měli o fyziku zájem. A že jich nebylo zrovna málo ukazují i přiložené fotografie zde.

Fyzikální kroužky, Astrokroužek a návštěva Techmanie

Informace pro žáky a rodiče

Díky projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“ probíhají na naší škole již druhým rokem fyzikální a astronomický kroužek. Dokladem o jejich činnosti je rozsáhlá fotogalerie.

Na závěr činnosti všech kroužků v tomto školním roce navštívíme 8.6. Techmanii – Planetárium + expozice Vesmír, hrazeno z prostředků projektu. Sraz všech zájemců napříč všemi kroužky ve 14.30 před školou, konec akce v 17 hodin v areálu Techmanie.

Termíny:

Fyzikální kroužek A – 11.5., 25.5. – rakety Marka Česala (i pro zájemce z ostatních kroužků) a 8.6. – Techmania

Fyzikální kroužek B – 12.5., 2.6. – FAV (specializované pracoviště) a 8.6. - Techmania

Astronomický kroužek – 6.5., 27.5. a 8.6. - Techmania

Žáci na semináři o Rakousku

Ve dnech 27.2. a 28.4. navštívily "německé" části tříd 2B a 4C Rakouskou knihovnu při SVK s interaktivním programem o Rakousku. Ke slovu se dostaly základní poznatky, seznámení s touto německy mluvící zemí a jejími reáliemi, různé interaktivní hry a v závěru i minikvíz na základě pozorného sledování krátkého filmu (úspěšně vyřešili Martin Tran a Tomáš Jícha ze 4C :-)).

Fotogalerie:
http://gymik-deutsch.rajce.idnes.cz/27.2.2015-2B_in_der_Osterreichischen_Bibliothek/
http://gymik-deutsch.rajce.idnes.cz/28.4.15-4C_v_Rakouske_knihovne/

Informace k zájezdu Anglie - Wales 2015

Pokyny k zájezdu naleznete zde.