MartIn Hora se na IMO 2014 neztratil

Bronzovou medailí v Kapském Městě zakončil Martin Hora své letošní putování matematickou olympiádou.

Číst dál: MartIn Hora se na IMO 2014 neztratil

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny v sekretariátu školy v době prázdnin jsou vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:30 hodin.

Sportovní úspěchy našich studentů v tomto školním roce

Uplynulý školní rok byl pro naše studenty ve sportovních soutěžích mimořádně úspěšný. Kromě vítězství na MČR v šachu zaznamenali šest prvních míst v krajských finále a 5 titulů okresních přeborníků.

Kompletní přehled všech umístění a soupisky všech reprezentačních týmů naleznete zde .

Protokol o výsledcích společné části MZ 2014

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky pro absolventy je možno si vyzvednout proti podpisu u bývalých třídních učitelů. Součástí protokolu je u každé zkoušky tzv. percentil - celorepublikové porovnání úspěšnosti žáka v rámci středních škol.

Informace pro nově přijaté studenty

Ještě jednou blahopřejeme všem přijatým uchazečům a přejeme jim hodně úspěchů ve studiu.

Stravování

Třídy 1.E (osmileté studium) a 1.C (šestileté studium) se budou stravovat ve školní jídelně 12. ZŠ na Jiráskově náměstí.

Třídy 1.A a 1.B (čtyřleté studium) se budou stravovat ve školní jídelně Církevního gymnázia na Mikulášském náměstí.

Bližší informace o přihláškách ke stravování a způsobu placení lze najít na webových stránkách uvedených škol.

Učebnice

Třídy 1.E a 1.C dostanou učebnice 2. září.

Žáci čtyřletého studia si musí učebnice opatřit sami. Jejich seznam je k dispozici zde.

Potvrzení

Veškerá potvrzení o studiu (žákovské jízdenky, úlevy na daních...) bude vyřizovat sekretariát školy ve dnech 18.-22.8. od 8:30 do 11:30 h a ve dnech 25.-29.8. od 8:00 do 14:00 h.

Třídní schůzky

Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku proběhnou 22. září 2014 od 16:00 h.

Distanční studium

První konzultace distančního studia proběhne 29. září 2014, bližší podrobnosti s rozpisem předmětů a vyučujících budou zaslány počátkem září.

Vítěz literární soutěže o cenu Jana Palacha v Radničních listech

Článek:     1. část     2. část

 

Hvězdárna Rokycany

Minulý týden se náš fyzikální kroužek zúčastnil exkurze na Hvězdárně Rokycany.

Programem bylo pozorování denní i noční oblohy několika dalekohledy, konkrétně starým Coude, novým PlaneWave CDK-20 AstroGraph a několika mobilními dalekohledy.

Dále jsme zhlédli prezentace o vesmíru a lidském oku a dozvěděli se něco zajímavého o historii hvězdárny.

Večer se u táboráku opékaly špekáčky doplněné o sladké překvapení, marcipánový dort. Doufám, že se exkurze všem líbila a také, že ji co nejdříve zopakujeme.

foto

Den s fyzikou

 

V úterý 10.6.2014 proběhl na SOUE Plzeň Den s fyzikou, v jehož rámci byli oceněni nejlepší řešitelé krajských kol fyzikální a astronomické olympiády. Nezanedbatelný počet z nich tvořili studenti naší školy.

V rámci doprovodného programu byla pro všechny návštěvníky připravena sada fyzikálních experimentů z astronomie, akustiky, mechaniky plynů, elektromagnetismu a jaderné fyziky. Proběhly i odborné přednášky, z nichž jedna na téma „O čem je vlastně školská fyzika?“ prof. RNDr. Ivo Volfa, CSc. se konala naší škole.

Seznam oceněných řešitelů FO a AO

Číst dál: Den s fyzikou