V prvním prosincovém týdnu proběhly na naší škole projektové dny pro žáky partnerských základních škol. Tato akce se uskutečnila v rámci projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“.

foto

Číst dál: Fyzikální projektové dny pro partnerské základní školy

Návštěva Goethe - Institutu

V listopadu a v prosinci 2014 navštívili žáci 4C a 5E Goethe-Institut, Německou knihovnu v Plzni v rámci seminářů na téma Landeskunde-interaktiv.

Vybrali jsme si témata: Berlín a Německo všeobecně. Hodinové semináře vedla slečna Franziska Stölzel z oddělení zahraničních knihoven. Žáci byli vtaženi do reálií Německa, museli se aktivně zapojovat k tématům, pracovali ve skupinách a seznámili se tak s hlavním městem, historií, památkami, zajímavými místy, kulturou...

 

Fotogalerie: http://gymik-deutsch.rajce.idnes.cz/Goethe-Institut-Berlin

                                                                                 

                                                                                                                               Šárka Boudová

Seminář ve Waldmünchenu

Seminář ve Waldmünchenu

15.12. – 17.12. 2014

Všichni přihlášení účastníci semináře „Gesunde Lebens-Energie“ se sejdou v pondělí 15.12. 2014 v 7: 45 hod. v hale hlavního vlakového nádraží v Plzni.

Doprava:

15.12. Vlakem v 8:10hod. z Plzně do Domažlic, odtud pak objednaným autobusem do Waldmünchenu.

17.12. Odjezd autobusem ve 13 hod. z Waldmünchenu, z Domažlic ve 13:39 vlakem do Plzně. Plánovaný příjezd do Plzně ve 14:49hod.

S sebou: platný cestovní doklad, oblečení a obutí na třídenní pobyt. Program se odehrává většinou uvnitř v budově. Možnost individuálního volna odpoledne – cca 2 hodiny (prohlídka centra města, vánočních trhů). Kapesné dle vlastní úvahy. Je zabezpečeno ubytování ve vícelůžkových pokojích s povlečením a strava 3x denně. Doporučuji vzít si s sebou přezůvky.

Informace o programu

 

Přípravné kurzy pro uchazeče o studium

Stejně jako v minulých letech uspořádáme i v tomto školním roce přípravné kurzy ke studiu a k přijímacím zkouškám. Podrobnosti o těchto kurzech jsou k dispozici v příloze.

Chemická exkurze - Sklárny Nižbor

              V úterý 25. 11. se studenti  tříd 2. A a 3. C zúčastnili exkurze vázající se k výuce anorganické chemie. Jeli jsme si ověřit naše teoretické znalosti o sloučeninách křemíku, uhlíku a vápníku.

Číst dál: Chemická exkurze - Sklárny Nižbor

Přijímací řízení 2015 a Dny otevřených dveří

Naše gymnázium bude při přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 využívat centrálně zadávané jednotné testy vydávané Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).


Podrobnější informace budeme průběžně uveřejňovat na našich webových stránkách a budeme je prezentovat na Dnech otevřených dveří, které se konají na našem gymnáziu dne 9. prosince 2014 pro čtyřleté studium a dne 10. prosince 2014 pro šestileté a osmileté studium vždy od 15.00 hod. do 18.00 hod.

DALŠÍ INFORMACE, PŘIHLÁŠKU A PŘÍKLADY TESTOVÝCH ÚLOH naleznete na na adrese:
www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

Výsledky voleb do Školské rady

Do Školské rady gymnázia byli pro příští volební období zvoleni tito kandidáti:

- za pedagogické pracovníky: Mgr. Jitka Pekárová, Ph.D. a Ing. Jitka Romová

- za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků: Ing. Ladislav Rous a MUDr. Petr Mikoláš

Zvoleným kandidátům blahopřejeme.

Průběh voleb do Školské rady a seznamy kandidátů

Volby do Školské rady gymnázia proběhnou dne 27. listopadu 2014 v předaulí školy v časech 7:30 – 12:45 h  a  15:30 – 18:00 h. Oprávněnými voliči jsou

-          pedagogičtí pracovníci školy

-          rodiče nezletilých žáků a zletilí (ke dni konání voleb) žáci školy

V obou kategoriích se volí 2 kandidáti do Školské rady zakroužkováním jejich pořadového čísla na hlasovacím lístku. Lístky, na kterých je označeno více kandidátů, jsou neplatné. Hlasovací lístek obdrží voliči po prokázání své totožnosti na místě konání voleb.

Seznamy kandidátů:

     pedagogičtí pracovníci

     rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci