Průběh voleb do Školské rady a seznamy kandidátů

Volby do Školské rady gymnázia proběhnou dne 27. listopadu 2014 v předaulí školy v časech 7:30 – 12:45 h  a  15:30 – 18:00 h. Oprávněnými voliči jsou

-          pedagogičtí pracovníci školy

-          rodiče nezletilých žáků a zletilí (ke dni konání voleb) žáci školy

V obou kategoriích se volí 2 kandidáti do Školské rady zakroužkováním jejich pořadového čísla na hlasovacím lístku. Lístky, na kterých je označeno více kandidátů, jsou neplatné. Hlasovací lístek obdrží voliči po prokázání své totožnosti na místě konání voleb.

Seznamy kandidátů:

     pedagogičtí pracovníci

     rodiče nezletilých žáků a zletilí žáci

Přijímací řízení 2015 a Dny otevřených dveří

Naše gymnázium bude při přijímacím řízení pro školní rok 2015/2016 využívat centrálně zadávané jednotné testy vydávané Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).


Podrobnější informace budeme průběžně uveřejňovat na našich webových stránkách a budeme je prezentovat na Dnech otevřených dveří, které se konají na našem gymnáziu dne 9. prosince 2014 pro čtyřleté studium a dne 10. prosince 2014 pro šestileté a osmileté studium vždy od 15.00 hod. do 18.00 hod.

DALŠÍ INFORMACE, PŘIHLÁŠKU A PŘÍKLADY TESTOVÝCH ÚLOH naleznete na na adrese:
www.cermat.cz/prijimaci-rizeni-sl-2015-1404035005.html

Hora2Mezi 8. oceněnými byl nejlepší student naší školy Martin Hora.

 

 

Číst dál: Ocenění INGENIUM České Hlavičky 2014 pro studenta Martina Horu

Maturitní zpravodaj č.28/2014

CERMAT dnes zveřejnil další číslo Maturitního zpravodaje, které je věnováno struktuře maturitní zkoušky v termínu jaro 2015 a přihlašování žáků k maturitní zkoušce:

Maturitní zpravodaj č. 28/2014

5. místo v celorepublikové matematické soutěži

Dne 12. 11. 2014 se 8 studentů naší školy zúčastnilo celorepublikové matematické soutěže MaSo,

Číst dál: 5. místo v celorepublikové matematické soutěži

Biologická olympiáda kategorie C

Biologická olympiáda kategorie C se uskuteční ve čtvrtek 20. listopadu 2014 od 8:00 hod. v biologické laboratoři č. dv. 216. Zájemci se mohou hlásit u pí O. Vrbíkové nebo u p. O. Havlíčka.

Zahájení kroužku Deskriptivní geometrie pro 3. a 4. ročník

13. 11. ve 14:30 v učebně 311 zahájíme výuku deskriptivní geometrie pro budoucí studenty stavebních a strojních technických vysokých škol. RNDr. Jana Soukupová

Postupujeme do národního finále Ekologické olympiády

Družstvo naší školy obsadilo 1. místo v krajském kole Ekologické olympiády a postupuje do národního finále. Podrobnosti zde.