Maturitní zpravodaj

CERMAT zveřejnil nový maturitní zpravodaj k maturitní zkoušce ve šk. roce 2014/15:

Maturitní zpravodaj č. 27/2014

 

Fyzikální kroužky v iQLANDII

V sobotu 18. října se konal zájezd do science centra iQLANDIE v Liberci. Po sedmé hodině ráno vyrazilo od školy autobusem 43 účastníků z řad studentů, především členů fyzikálních kroužků, a 3 ks dozoru z řad vyučujících. V science centru, které má 6 pater, jsme strávili celkem 5 hodin prohlídkou a hlavně zkoušením všech možných interaktivních experimentů.

Číst dál: Fyzikální kroužky v iQLANDII

Volby do školské rady

Podle §VI. volebního řádu vydaného Plzeňským krajem vyhlašuji

volby do školské rady Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23

pro období školních let 2014-2017.

Volby se budou konat 27. listopadu 2014 v budově Gymnázia, Mikulášské nám. 23, Plzeň.

Kandidáty z řad zletilých žáků školy (příp. rodičů nezletilých žáků) a kandidáty z řad vyučujících gymnázia lze navrhovat písemně na sekretariátu školy do 6. listopadu 2014.

V Plzni, 21. října 2014                                                                                 Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy

 

Slavnostní Den otevřených dveří - sobota 25.10.2014

Pozvánka100

Výstava ke 100 letům budovy

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu ke 100 letům budovy školy, která se koná od 3. listopadu do 20. listopadu 2014 v mázhausu plzeňské radnice na náměstí Republiky.

pozvánka 100 let budovy školy

Pozvánka na dny otevřených dveří

Dovolujeme si Vás informovat a pozvat na Dny otevřených dveří.

pozvanka

Seminář „Gesunde Lebens-Energie“ ve Waldmünchenu

15. – 17. 12. 2014

Pojeďte s námi na třídenní česko-německý seminář s tematikou „Energie pro život“ do německého Waldmünchenu! Semináře se zúčastní i žáci z našeho partnerského gymnázia C. F. Gausse ve Schwandorfu. Ubytování a stravování v prostorách Jugendbildungsstätte (Centrum vzdělávání mládeže), účastnický poplatek 30 Euro, doprava vlakem do Domažlic – autobusem do Waldmünchenu (usilujeme o dotaci ze SRPDŠ). Seminář je simultánně tlumočen, postačí i základní znalost němčiny. Zažijete spoustu legrace, navážete nové kontakty, zlepšíte si jazykové znalosti. Případní zájemci se mohou hlásit u slečny Veroniky Rybové.

Každé úterý od 14.30 se setkávají zájemci o fyziku v nově upravených prostorách fyzikální laboratoře. 

Číst dál: Fyzikální kroužek pro studenty vyššího stupně gymnázia