4C-trailer-Pilsen 2015

4C-trailer-Pilsen 2015

MEDIA LITERACY AWARD 2015 je soutěž, kterou vypisuje každoročně rakouské ministerstvo pro vzdělávání, cílem je vyprodukovat pomocí médií nějaký inovativní, kreativní projekt bez zadání konkrétního tématu. Možno využít onlineblog, krátký film, fotoprojekt, audio, hry apod.
Část třídy 4C se zúčastnila a natočila dle vlastního scénáře Tomáše Jíchy a Jakuba Franka prodloužený akční trailer (zhruba 7 minut) k fiktivnímu filmu, jenž se odehrává v Plzni. Výsledky soutěže budou známy nejpozději na podzim tohoto roku.

Extra verze traileru k Plzni 2015 - OFICIÁLNÍ TEXT DISTRIBUTORA:
Mladá, rakouská turistka se po shlédnutí poutavé reportáže vydává objevovat krásy Plzně. Po příjezdu do hlavního města kultury 2015 ji dohání stísněnost z neznámého prostředí. Z beznaděje ji díky sérii neskutečných náhod vytáhne místní mafiánský boss. Turistka se náhle ocitá v kolotoči intrik, tajemna, podvodů a násilí, ovšem díky diletantské chybě jednoho z mafiánových poskoků prokoukne celou tuto nekalost. Dostává se jí pomoci od předchozích obětí mafiánů a pak se teprve začínají dít věci... :-)

Trailer: zde
Foto a videogalerie: zde

Přihláška ke studiu - možnosti podání

Přihlášku ke studiu je možno podat poštou nebo osobně na sekretariátu v pracovní dny od 8 do 15 hodin i v době jarních prázdnin. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nevyžadujeme.

 

Výborné výsledky našich studentů v zeměpisné olympiádě

Naši studenti dosáhli výborného umístění v okresním kole zeměpisné olympiády, které se uskutečnilo 17.2.2015. Soutěž se skládá ze tří částí – práce s atlasem, práce bez atlasu a praktická část. V konkurenci dvaceti škol se studenti v jednotlivých kategoriích umístili následovně:

1.místo Lukáš Winkler 6.E. v kategorii D – postup do krajského kola

4.místo Jiří Pešťák 4.C v kategorii D

1.místo Ondřej Sterly 2.C kategorie C – postup do krajského kola

2. místo Ondřej Sladký 2.E kategorie B – postup do krajského kola

8.-9.místo Dominik Zeman 1.E

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v krajském kole :-) !!!

zpracovala: H.Virtová

Software Mathematica a jeho role při výuce nejen matematiky

Mathematica je jedním z předních světových systémů pro provádění numerických i symbolických výpočtů a vizualizaci dat. Díky velmi snadné manipulaci s grafickými objekty může sloužit jako názorná pomůcka pro výuku nejen matematiky, ale i dalších exaktních a technických předmětů jako např. fyzika, informatika, chemie, zeměpis či biologie na všech stupních a typech škol.

V rámci projektu PVBV byl jmenovaný software zakoupen pro naše gymnázium.

Ve čtvrtek 12. 2. proběhlo zaškolení učitelů matematiky k užívání softwaru firmy Wolfram Research.

PISA 2015

Naše škola byla zařazena mezi účastníky mezinárodního šetření PISA 2015. Testování žáků 1. ročníků čtyřletého studia, které vybere Česká školní inspekce, proběhne na naší škole v úterý 31. března 2015. Obsahem testování je zjišťování čtenářské gramotnosti, matematických a přírodovědných znalostí patnáctiletých žáků. Projekt bude realizován formou testů na počítači. Informace o projektu lze získat např. na webu www.csicr.cz nebo www.pisa.oecd.org .

 

Velký úspěch našeho gymnázia v matematice

Mikuláš Zindulka se umístil v krajském kole matematické olympiády kategorie A na velice pěkném 3. místě.

V březnu se účastní mezi padesáti nejlepšími studenty celostátního kola v Praze.

Blahopřejeme a držíme palce do další náročné práce. 

Beseda Energie - budoucnost lidstva

Studenti 3.C a 3.A se zúčastnili besedy  Energie - budoucnost lidstva. Přednášku pořádala agentura JLMN Praha, která spolupracuje s předními odborníky v oblasti energetiky. Na naši školu tentokrát přijel ing. Havlíček, který je vedoucím směny pro celou jadernou elektrárnu Temelín. Studenti měli velké množství dotazů a nebyli jen pasivními účastníky besedy. Zaujetí bylo oboustranné, studenti byli nadšeni a Ing. Havlíček studenty ocenil písemným poděkováním za skvělou atmosféru a pochvalou studentům.

Technická olympiáda 2015 - 2. místo

Studenti 8.A, kteří reprezentovali naši školu v krajském kole na Technické olympiádě 2015, získali 2.místo.
Celkem soutěžilo 27 prací  a jejich práce "Chytrý dům" zaujala porotu i diváky. Poděkování patří studentům - F. Procházka, J. Beneš, J. Steinbach, R. Brada, D. Pokorný. S projektem se mohou studenti školy seznámit 19. a 20.2. o velké přestávce v učebně fyziky.