Milan Pěchouček 19. května 2016 v 14:05
Milan Pěchouček 19. 05. 2016

Výsledky jsou uveřejněny pod registračními čísly. Registrační číslo uchazeče je shodné s evidenčním číslem uvedeným na pozvánce nebo na potvrzení o přijetí přihlášky.

Uchazeč prospěl u přijímací zkoušky, jestliže získal alespoň 21 bodů v testu z českého jazyka a literatury a zároveň alespoň 17 bodů v testu z matematiky.

6-leté studium, matematika a přírodní vědy Výsledky
Věra Krůsová 19. května 2016 v 5:38
Věra Krůsová 19. 05. 2016

Družstvo ve složení Václav Rous, Dominik Zeman a Tomáš Fink vyhrálo okresní kolo Fyzikální olympiády pro nejmladší studenty – Archimediádu. Také druhé družstvo ve složení Šimon Pekár, Radek Kaupe, Martin Vacek a Ondřej Suchý dosáhlo v první části soutěže vynikajících výsledků, ale doplatilo na pravidlo, že do druhé části soutěže může z dané školy postoupit jen jeden tým.

Děkujeme za výbornou reprezentaci školy, ale také za vzornou přípravu, kdy družstva musela předem vyrobit jednoduchou fyzikální pomůcku – siloměr a Tantalův pohár.

Milan Pěchouček 09. května 2016 v 14:54
Milan Pěchouček 09. 05. 2016

Přijímací zkoušky v náhradním termínu proběhnou v pátek 13. května od 8:30 hodin v budově naší školy. Všem účastníkům byly rozeslány pozvánky.

Petr Brousek 04. května 2016 v 15:02
Petr Brousek 04. 05. 2016

Přihlašování do volitelných sportovních bloků ve školním roce 2016/2017 bude zahájeno v pondělí 9. května ve 14 hodin.

Podrobné informace o blokové výuce a nabídku sportů pro 1. přihlašovací kolo naleznete zde.

Případné dotazy zodpoví vyučující tělesné výchovy.

Jana Soukupová 04. května 2016 v 8:57
Jana Soukupová 04. 05. 2016

I v nejprestižnější a nejtěžší matematické soutěži pro střední školy jsme zaznamenali výrazné úspěchy:

V kategorii B (2. ročníky)

Komora Ondřej   2.A 2.místo
Stepanyshyn Jan 2.A 4.místo
Čurdová Petra 2.A 5.místo
Wágner Radek 2.A 6.místo
Dobrý Jakub 6.E 8.místo

Kompletní výsledková tabulka

V kategorii C (1. ročníky)

Hladil Josef 1.A 1.místo
Nováček Vojtěch 1.A 3.místo
Kočandrle Erik 5.E 4.místo
Kraft Matěj 5.E 7.místo

Kompletní výsledková tabulka

Blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Milena Zdráhalová 02. května 2016 v 18:58
Milena Zdráhalová 02. 05. 2016

Krajským kolem CHO B skončil pro naše studenty její letošní ročník. Kategorie B je určena pro studenty 2. a 3. ročníků.  Do tohoto kola postoupili tři studenti – dva nezkušení zažili krajské kolo poprvé, Martin se dokonce vůbec poprvé zúčastnil CHO, třetí Michal je naopak velmi vytížený student, který v tuto dobu zvládá i celostátní kolo BiO, soutěží v SOČ a věnoval se v minulých dnech francouzskému studentovi. Proto je obdivuhodné, že se zapojil i do CHO.

Výsledky:

Jakub Čmolík, 4.C – 7. místo
Michal Ptáček, 7.E – 8. místo
Martin Kopecký, 6.E – 12. místo