Výměnný pobyt s gymnáziem C. F. Gauße ve Schwandorfu

Veronika Rybová 19. dubna 2024 v 12:59
Veronika Rybová 19. 04. 2024

Na začátku dubna navštívili naši školu žáci partnerského gymnázia C. F. Gauße ve Schwandorfu.

Průběh výměnného pobytu za všechny okomentovala Veronika Navrátilová ze 6.E:

„Po skončení jsem se sama sebe ptala na dvě otázky: „Byl to skutečně jen týden, který jsme společně strávili?“ a „Opravdu už máme za sebou celý týden?“ Vidět a navštívit jsme toho totiž stihli skutečně mnoho, a přesto to, zejména díky úžasné atmosféře, jež ve skupině panovala, uběhlo neskutečně rychle. Jsem ráda, že jsme se mohli aktivně podílet na programu, ať už v případě vymýšlení plánů pro volná odpoledne s Němci, nebo třeba během výletu do Prahy, kdy jsme si připravovali krátká povídání. Navíc jsme měli možnost i za ten relativně krátký čas navázat nová přátelství, a když jsme v pátek doprovázeli naše německé kamarády zpět na nádraží, nebyl mezi námi nikdo, komu by nebylo alespoň trošku smutno z toho, že týden končí.“

Děkujeme našim žákům, že své německé kolegy přijali ve svých rodinách, starali se o ně, doprovázeli je na dílčích akcích i výletech a připravili pro ně takto příjemné setkání.

Jsme rádi, že se plzeňská polovina výměnného pobytu vydařila a už nyní se těšíme do Schwandorfu!