Přihlašování do volitelných sportovních bloků začne v pátek 5.dubna.

Josef Červenec 02. dubna 2019 v 7:57
Josef Červenec 02. 04. 2019

Přihlašování do volitelných sportovních bloků pro studenty posledních dvou ročníků začne v pátek 5.dubna. Podrobné informace k přihlašování naleznete zde: Bloková výuka TV 2019 2020.doc

Případné dotazy zodpoví učitelé tělesné výchovy.