Kmenové učebny nových tříd

Milan Pěchouček 01. září 2023 v 13:02
Milan Pěchouček 01. 09. 2023

(aneb Ať nebloudíte)

třída 1.A (čtyřleté studium, matematika a přír. vědy) – učebna 107, přízemí

třída 1.B (čtyřleté studium, všeobecné) – učebna 220, 1. patro

třída 1.C (šestileté studium) – učebna 320, 2. patro

třída 1.E (osmileté studium) – učebna 119, přízemí