Ivan Tafat 28. listopadu 2017 v 12:06
Ivan Tafat 28. 11. 2017

Milé studentky, milí studenti,

15. února 2018 od 16:00 se bude v aule naší školy konat první turnaj ve hře Hearthstone. Turnaj bude ve formátu Wild, Conquest.

Turnaj bude streamovaný na twitch.tv a vítěz bude odměněn věcnými cenami.

Registrovat se můžete na https://goo.gl/forms/ZshnU47ZGzzv2jtC3, a to do 31. 1. 2018 v 23:59.

Kontaktní email turnaje: hsturnaj@gmail.com

Více informací o turnaji naleznete v souboru: https://drive.google.com/file/d/1ow_XRg8sH0-fTe0XqWr4g4jn7HgtDCbT/view?usp=sharing

Pro úplnou registraci je nutné, aby každý účastník zaslal na email turnaje všechny své decklisty pomocí Deck Trackeru. Kdo by nevěděl jak stáhnout či použít Deck Tracker, sledujte na facebooku událost První turnaj ve hře Hearthstone na #GyMik, kde budou zveřejněny videotutoriály.

Ivan Tafat 08. listopadu 2017 v 12:27
Ivan Tafat 08. 11. 2017

Vážené studentky, vážení studenti,

za Studentský parlament (StuPa) vás všechny žádám, abyste se zapojili do sběru papíru ve svých třídách.

Smyslem této akce je zisk peněz na podporu veřejně prospěšných projektů charitativního rázu, což udělá i dobré jméno naší škole.

Věřím, že většina z vás doma odpady třídí. Přineste tedy sběrný papír (hlavně letáky, časopisy, noviny) raději do školy, než abyste ho vyhazovali do kontejneru. Můžete tak pomoci dobré věci.

Děkuji

Ivan Tafat, koordinátor činnosti StuPa

P. S.: Více informací u třídních koordinátorů sběru.

P. P. S.: Nejaktivnější třída bude po zásluze odměněna.