Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Škola je partnerem tohoto celokrajského projektu. Zapojením do projektu se zmodernizuje zastaralé ICT vybavení v učebnách informatiky, matematiky a jazyků, které je již na hranici své životnosti (stáří 10 let). Modernizace vybavení umožní zkvalitnění výuky v souladu s pokrokem v oblasti využívání ICT technologií a digitalizací společnosti, a to rozvojem kompetencí žáků i pedagogického sboru.  Zároveň projekt umožní posílit nabídku žádaného zájmového vzdělávání, které škola již nabízí v současné době v informatice, cizích jazycích a v přírodovědných oborech jak pro žáky naší školy, tak i pro žáky partnerských základních škol. Počet partnerských základních škol se ze současného počtu čtyř (2 plzeňské a 2 mimoplzeňské školy) zvětší o 2 plzeňské školy. Zájmové vzdělávání bude nově nabízeno i v matematice a mateřském jazyce všem žákům podle jejich potřeb, abychom splnili všechny cíle projektu. 

Hlavní důraz bude kladen na rozvoj informatické, matematické a jazykové gramotnosti žáků a její aplikace v přírodovědných a technických oborech.  Výstupy projektu budou zaměřeny jak na žáky motivované a nadané, tak i na žáky ohrožené školním neúspěchem. Hlavním cílem projektu je pomoci všem žákům, kteří se projektu zúčastní, získat potřebné kompetence pro odpovědnou volbu své další profesní orientace.

Jako partneři budou zapojené následující školy:

  • Benešova ZŠ a MŠ Plzeň 
  • Masarykova ZŠ Plzeň 
  • 13. ZŠ Plzeň 
  • 25. ZŠ Plzeň 
  • ZŠ Nepomuk 
  • ZŠ Josefa Hlávky Přeštice