Přípravné kurzy pro přijímací řízení 2024

Jakub Duchek 06. prosince 2023 v 19:22
Jakub Duchek 06. 12. 2023

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium,

i tento rok otevíráme přípravné kurzy pro přijímací řízení pro školní rok 2024/2025. Přípravné kurzy budou probíhat v následujících termínech:

Kurzy obsahují po 7 lekcích z českého jazyka a z matematiky. Začátek kurzů je v 15:00, konec přibližně v 16:45. Kurzy neprobíhají o jarních prázdninách ani o Velikonocích. Pro každý ze šesti kurzů jsme vyhradili 32 míst a účastníci budou dále rozděleni do menších skupin.

Přihlášky budou probíhat výhradně online prostřednictvím aplikace na webu školy podle rozpisu v tabulce výše. Cena kurzu je 1000Kč.

Aplikace bude zpřístupněna ve středu 13. 12. 2023 od 18 hodin. pro uchazeče o čtyřleté studium, ve čtvrtek 14.12. 2023 od 18 hodin pro uchazeče o šestileté studium a v pátek 15.12. 2023 od 18 hodin pro uchazeče o osmileté studium. Odkaz pro registraci bude zveřejněn v samostatném příspěvku.

Sledujte prosím webové stránky školy pro více informací.