Informace pro uchazeče (2024)

Milan Pěchouček 22. března 2024 v 12:21
Milan Pěchouček 22. 03. 2024

11. 4. 2024

V pozvánce k přijímací zkoušce najdete uvedené číslo učebny, ve které testy proběhnou. Abychom Vám usnadnili orientaci v budově a urychlili nalezení správné místnosti, vězte, že

  • v přízemí se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 1;
  • v 1. patře se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 2;
  • ve 2. patře se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 3.

A navíc po vstupu do školní budovy najdete hned za vchodem abecední seznam všech uchazečů, ve kterém můžete vyhledat své jméno a informace o učebně, do které patříte.

Přestávku mezi oběma přijímacími testy mohou uchazeči strávit v přidělené učebně nebo na chodbě před ní. Pedagogický dozor bude zajištěn.

Přijímací testy skončí přibližně v 12:05 h, pro uchazeče s navýšeným časovým limitem ve 12:20 h.

22. 3. 2024

Odeslali jsme pozvánky k jednotné přijímací zkoušce. Uchazeči, kteří podávali přihlášku elektronicky, najdou pozvánku v systému DIPSY. Ostatním uchazečům byla pozvánka odeslána doporučeným dopisem.

Pokud jste pozvánku nedostali, ozvěte se na kontakt@mikulasske.cz, děkujeme.