Informace pro uchazeče

Josef Červenec 13. března 2023 v 19:06
Josef Červenec 13. 03. 2023

23. 3. 2023
V pozvánce k přijímací zkoušce najdete uvedené číslo učebny, ve které testy proběhnou. Abychom Vám usnadnili orientaci v budově a urychlili nalezení správné místnosti, vězte, že

  • v přízemí se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 1;
  • v 1. patře se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 2;
  • ve 2. patře se nacházejí učebny, jejichž označení začíná číslicí 3.

A navíc po vstupu do školní budovy najdete hned za vchodem abecední seznam všech uchazečů, ve kterém můžete vyhledat své jméno a informace o učebně, do které patříte.

Přestávku mezi oběma přijímacími testy mohou uchazeči strávit v přidělené učebně nebo na chodbě před ní. Pedagogický dozor bude zajištěn.

Přijímací testy skončí přibližně v 12:05 h, pro uchazeče s navýšeným časovým limitem ve 12:20 h, příp. 12:50 h.

16. 3. 2023
Na e-mailové adresy zákonných zástupců jsme prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání odeslali pozvánky k přijímací zkoušce.

13. 3. 2023
Na e-mailové adresy zákonných zástupců uvedené v přihlášce jsme odeslali informační e-mail.
Pokud jste jej nedostali, ozvěte se na kontakt@mikulasske.cz, děkujeme.