Matematický Klokan a internetovská matematická olympiáda

Jana Soukupová 13. prosince 2020 v 20:27
Jana Soukupová 13. 12. 2020

I při distančním studiu se naši studenti účastní náročných matematických soutěží, kde se opět ukazuje jejich šikovnost a odborná kvalita.

Ve všech kategoriích Matematického Klokana najdete jméno studenta naší školy. MATEMATICKY-KLOKAN.

V celorepublikové matematické internetovské olympiádě se na vynikajícím 2. místě umístilo družstvo ve složení Ondřej Sladký, Adam Blažek, Dominik Farhan, Petr Hladík, Klára Hubínková, Eliška Pirnosová, Tereza Tocháčková.

Na 18. pozici v konkurenci 118 týmů skončili: Václav Rous, Šimon Pekár, Matyáš Ehm, Martin Vacek, Jan Kotrlík, Tomáš Fink, Jiří Harvalík

Všem úspěšným studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.