Ivan Tafat 20. září 2016 v 9:48
Ivan Tafat 20. 09. 2016

Šachisté se stali mistry republiky

A je to tu zase! Naši šachisté přivezli opět zlatou medaili z MČR čtyřčlenných družstev v šachu. Tentokrát v kategorii středních škol. Nechyběly nervy, napětí a naštěstí se dostavilo i štěstí. A nakonec to cinklo zlatě. Úspěch zaznamenali i mladší šachisté. Pokračovat ve čtení

Josef Červenec 01. července 2016 v 22:17
Josef Červenec 01. 07. 2016

20160629_084019[1]V úplném závěru školního sebrali studenti třídy 4.E poslední zbytky sil a odvážně předstoupili před své spolužáky s divadelním představením v angličtině „The Oscars“. Vystoupení doprovodili svými hudebními čísly Vojtěch Mašek a Daniela Holubová. Pokud vám snad pár slov uteklo, podívejte se na následující video, kde najdete i anglické titulky.
Všem učinkujícím moc děkujeme a přejeme krásné prázdniny!

Věra Krůsová 10. června 2016 v 11:56
Věra Krůsová 10. 06. 2016

Studenti tříd 5.C, 4.C a 4.E se postupně tři středy po sobě zúčastnili Jaderných dnů v Techmanii, které pořádá ŠKODA JS. Každá třída vyslechla jednu přednášku, prohlédla si výstavu věnovanou jaderné energetice i samotnou Techmanii. Každá přednáška byla doplněna soutěží a z každé třídy jeden výherce získal tablet od sponzorů celé akce.

Témata přednášek: Od přírodního jaderného reaktoru k jaderné energetice, Mýty a fakta o jádru (+ Fukušima 5 let poté), Energetický mix a role jaderné energetiky.

Foto zde.

Josef Červenec 08. června 2016 v 6:23
Josef Červenec 08. 06. 2016

Významného úspěchu dosáhli studenti Jindřich Rosendorf a Adam Bezděkovský, kteří se v rámci aktivit kroužku mediální výchovy zúčastnili 2. ročníku soutěže Příběh významného rodáka nebo zajímavé osobnosti žijící v našem městě, pořádané SOHI (Society of Oral History) při Katedře historie Pedagogické fakulty ZČU.

Během slavnostního vyhlášení výsledků, které se uskutečnilo v úterý 7. června 2016 od 10.00 hod. v prostorách Katedry historie FPE ZČU, se ukázalo, že odbornou porotu zaujalo jejich zpracování rozhovorů s panem Václavem Maderem (válečným absolventem našeho gymnázia), respektive Kristýnou Bečvářovou (vycházející hvězdou souboru DJKT) natolik, že byli při své premiérové účasti v této soutěži odměněni krásným 5. a 7. místem v celkovém pořadí.

Více informací naleznete zde: http://sohizcu.webnode.cz/

13394208_1239166186117566_3864745873920310979_n 13406871_1239166092784242_4965360397501980276_n 13331048_1239166216117563_6469384771956079470_n

Miroslav Radotínský 03. června 2016 v 12:37
Miroslav Radotínský 03. 06. 2016

V pátek 27. května 2016 se v aule gymnázia konalo slavnostní vyřazení absolventů školy ze tříd 4. A, 4. B, 6. C, 8. E. Nejlepší studenti obdrželi od školy knižní poukázky a věcné knižní odměny věnované OŠMS KÚ Plzeňského kraje a Magistrátem města Plzně. Kromě rodičů a dalších rodinných příslušníků absolventů byli v aule školy přítomni i učitelé gymnázia a také řada čestných hostů, kteří jsou na následující fotografii:

foto hostéZprava na fotografii:
Mgr. Petr Mazanec, ředitel gymnázia
JUDr. Zdeňka Lišková – náměstkyně hejtmana pro oblast investic a majetku, členka Rady Plzeňského kraje
Ing. Václav Štekl – člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství, člen Školské rady gymnázia
Mgr. Zdeněk Honz – člen Rady Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí
Prof. Ing. Václav Mentlík, CSc. – vysokoškolský profesor na elektrotechnické fakultě ZČU v Plzni
Ing. Václav Rous – předseda Školské rady gymnázia
MUDr. Petr Mikoláš – člen Školské rady gymnázia a předseda Sdružení rodičů

Všechny fotografie si můžete prohlédnout zde.

Jitka Pekárová 31. května 2016 v 21:25
Jitka Pekárová 31. 05. 2016

V soutěži ARS POETICAE 2016 v kategorii dramatizace v cizích jazycích byl mezi třemi nejlepšími oceněn za hereckou práci s postavou soubor Kvarty „The Awards“ ve složení:  Aneta Bernhardtová, Michael Fiala, Michal Klik, Klára Bláhová, Daniela Holubová, Nikol Nguyen, Týna Kutá, Kristýna Kohoutová a Bára Cigánková. Žáci si sami napsali scénář a nacvičili hru s tématikou předávání Oscarů. Děkujeme a doufáme, že se zúčastníte i dalších ročníků!

Věra Krůsová 27. května 2016 v 10:09
Věra Krůsová 27. 05. 2016

proběhlo dne 26.5.2016 v rámci Dne s fyzikou v sále SOU energetického. Studenti, kteří dosáhli na čelní umístění, obdrželi z rukou představitelů Plzeňského kraje, vedení ZČU, JČMF, organizátorů obou olympiád a sponzorů akce diplomy a věcné ceny.

Fotografie naleznete zde.