Zeměpisná olympiáda 2021/22

Ivan Tafat 27. ledna 2022 v 12:13
Ivan Tafat 27. 01. 2022

Vážené studentky, vážení studenti, účastníci Zeměpisné olympiády,

letošní ročník se bude konat zítra, tj. v pátek 28.1., a to 1. a 2. vyučovací hodinu v učebnách 117 a 118. Prosím, abyste z organizačních důvodů do učeben dorazili nejpozději v 7:55. Nezapomeňte si s sebou přinést vlastní atlas.

V případě izolace/karantény bude možné se zúčastnit i přes webkameru v k tomu určeném týmu na MS Teams (dnes jste do něj byli všichni přidáni). V takovém případě ale bude potřeba si zadání, které zde bude nahráno v sekci Soubory – Výukové materiály – příslušná kategorie (tzn. C, nebo D) vytisknout a po vyplnění znovu naskenovat a odevzdat – soubor označte svým jménem a nahrajte do příslušné sekce, tzn. Kategorie C/D – Práce s atlasem/Test znalostí. Pokud to umíte, je možné odpovědi i přímo elektronicky vepisovat do zadání, pak je ale třeba opět potřeba soubor uložit a následně odevzdat pod svým jménem, tedy přejmenovat soubor.

Do MS Teams budou zadání nahrána s mírným předstihem, aby byl brán ohled na případný tisk, stejně tak bude možné řešení odevzdávat krátkou dobu po ukončení dané části soutěže v učebně. Na každou část soutěže – s atlasem/test znalostí – budete mít 30 minut. Mezi oběma částmi bude 10 minut přestávka.

Jen pro úplnost, do kategorie C spadají tercie a kvarty, do kategorie D všechny ostatní ročníky, tzn. kvinta-oktáva, respektive 1.-4. ročník.