Úspěch našich studentů v soutěži SOČ

Tomáš Havlíček 03. května 2021 v 9:49
Tomáš Havlíček 03. 05. 2021

Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti v krajském kole Středoškolské odborné činnosti.

V oboru Matematika a statistika obsadil 1. místo student Šimon Pekár / třída 7.E / s prací s názvem “ Numerické řešení matematického modelu srážení krve“.

V oboru Fyzika obsadil 1.místo student Karel Týr / třída 6.C / s prací s názvem “ Studium vlivu rychlých změn reaktivity na výzkumný reaktor VR-1″.

Obě práce postupují do celostátního kola soutěže.

Oběma studentům gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Tomáš Havlíček, garant SOČ na škole