Úspěch našich studentů v okresním kole SOČ

Tomáš Havlíček 06. dubna 2017 v 12:45
Tomáš Havlíček 06. 04. 2017

Okresní kolo SOČ se konalo dne 4.4.2017 na VOŠ a SPŠE Plzeň.

Naši školu reprezentovaly tři práce v oborech Matematika a statistika,Fyzika a Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie.Všechny práce postoupily do krajského kola.

Obor 01 Matematika a statistika

Brichta O.,Malina M./5.C,6.C/ : Řídící software šestinohého robota

1.místo

Obor 02 Fyzika

Blovská V./7.E/: Kombinace teoretické a praktické astronomie na pozorování proměnlivosti jevů ve fotosféře a chromosféře Slunce.

1.místo

Obor 12 Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie

Fleissig P./3.B/ : Co tu parazituje?

2.místo

Všem soutěžícím děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Tomáš  Havlíček, garant SOČ