Školní výměna s francouzským Châteaubriantem pokračuje!

Sylva Nováková 01. listopadu 2022 v 20:29
Sylva Nováková 01. 11. 2022

Po vynucené pauze mohlo koncem října naše gymnázium opět přivítat skupinu žáků z partnerské školy Lycée Saint-Joseph.

Uvedenou akci lze po právu označit za tradiční, neboť trvá již od roku 1995. Jejím hlavním cílem je vzájemné poznání kultur obou zemí a zlepšení komunikačních dovedností ve francouzštině, přidanou nadhodnotou jsou nová přátelství.

Hosté opět ocenili pestrý program i vřelé přijetí v rodinách zúčastněných žáků – obojí francouzská strana chápe jako závazek pro druhou část reciproční akce. Ta se uskuteční koncem března 2023, kdy naši žáci vyjedou na severozápad Francie se zastávkou v Paříži.

Jménem organizátorů výměny děkujeme všem hostitelským rodinám za skvělou spolupráci a institucím i jednotlivcům, kteří přispěli k úspěchu první části obnovené školní výměny!