Projektové dny pro partnerské základní školy

Věra Krůsová 27. května 2016 v 10:04
Věra Krůsová 27. 05. 2016

V rámci udržitelnosti projektu „Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Plzeňském kraji“ proběhly na našem gymnáziu v polovině května již čtvrté projektové dny pro žáky partnerských základních škol.

Učitelé fyziky spolu se svými studenty připravili program pro žáky 9. tříd ze základních škol v Nepomuku, v Přešticích, ze 13. ZŠ Plzeň a z Benešovy ZŠ a MŠ Plzeň. Žáci se po skupinách vystřídali na třech pracovištích, kde se seznámili s polovodiči a jejich užitím, s počítačem měřili se systémem Vernier úlohy z elektřiny a prováděli pokusy z radioaktivity se soupravou Gamabeta. Průběh všech aktivit ilustrují přiložené fotografie.

Děkujeme všem studentům gymnázia, kteří se na úspěšné realizaci akce podíleli, i všem vyučujícím ze základních škol za pomoc při organizaci.

Fotografie z akce jsou zde.