Přednáška o jaderné energetice

Josef Červenec 05. června 2019 v 19:19
Josef Červenec 05. 06. 2019

V návaznosti na probírané učivo z jaderné chemie navštívili studenti 5.E ZČU v Plzni, kde si mohli prohlédnout výstavu o jaderné energetice a vyslechli přednášku „ Mýty a fakta o jádru +Fukušima – 8 let poté“. Dozvěděli se mnoho dalších informací o příčinách a důsledcích této jaderné havárie, o jaderných reaktorech a o zajišťování bezpečnosti. Získané informace využili v následující soutěži. Čtyři nejlepší měli možnost pracovat se soupravou Gamabeta, zkoumat záření a splnit další úkol. Nejlepší z nich obdržel od ČEZ tablet.