Otevřený dopis – Stravování studentů Gymnázia, Plzeň

Věra Krůsová 14. prosince 2020 v 16:34
Věra Krůsová 14. 12. 2020

Vážená paní hejtmanko,
Vážený pane radní pro školství,
Vážená paní vedoucí odboru školství,
Vážení zastupitelé Plzeňského kraje,

obracíme se na vás s prosbou o řešení neuspokojivé situace se stravováním studentů našeho gymnázia, která se ve škole opakovaně diskutuje mnoho let a která se zhoršila v posledním roce v souvislosti s pandemií a nově nastavenými hygienickými opatřeními. 

Naše škola nemá vlastní jídelnu ani výdejnu obědů. Studenti se stravují v jídelně Církevního gymnázia (starší studenti) a v jídelně Masarykovy ZŠ Plzeň (žáci primy a sekundy). Výdej obědů na CG byl při plném provozu škol na svém maximu a nejmladší žáci naší školy museli po skončení vyučování samostatně docházet na Masarykovu ZŠ.

Vážíme si ochoty obou škol a jejich vedení stravování našich žáků zajistit. V předchozích letech přinesla tato naše závislost na dalších školách nutnost provést rozvrhové změny a tato omezení trvají dodnes.

V souvislosti s nemocí COVID 19 ale byla zavedena nová hygienická opatření, která výdej v jídelně CG zpomalila a snížila kapacitu přítomných strávníků, což v září, kdy byly obě školy v plném provozu, přineslo nové konfliktní situace, na které upozorňovali nejen učitelé vykonávající dozor nad studenty, ale i sami studenti a jejich rodiče. Na Masarykově ZŠ byl výdej obědů pro naše žáky posunut na 13:45 (výuka jim končí ve 13:15) a někdy ani v tuto dobu nebyli naši žáci do jídelny vpuštěni. Čekali s pedagogickým dozorem před školou, až se najedí všichni žáci ZŠ. To způsobovalo některým studentům časovou kolizi s dopravou domů a někteří si obědy raději rovnou začali odhlašovat, a zůstávali tak bez oběda.

V současné době (všechny školy jsou ale obsazeny cca jen z poloviny) přetrvávají problémy hlavně pro žáky primy a sekundy. Jídelna ZŠ jim posunula čas stravování až na 14:10, takže žáci musí zůstávat po skončení výuky dalších „zbytečných“ cca 40 minut ve škole pod dohledem vybraného pedagoga. Většina dětí a jejich rodičů zareagovala tak, že stravování přerušila. Do jídelny nechodí ani třetina dětí primy a sekundy, situace se trochu liší v jednotlivých dnech. Ostatní odcházejí domů bez oběda, což považujeme za neuspokojivé a nezdravé, i s ohledem na vytvoření stravovacích návyků do jejich budoucího života. Problémy to přineslo rodičům, kteří sice mají za současné situace více pochopení, ale vyjadřují svoji nespokojenost. Zajištění stravování dětí je přece historicky jednou z kladných stránek našeho školství i v mezinárodním srovnání.

Uvědomujeme si, že asi neexistuje rychlé uspokojivé řešení, ale protože se dá očekávat, že zvýšená hygienická opatření budou přetrvávat, vyplatilo by se trvalejší řešení. Ve škole se dlouhodobě mluví o vybudování vlastní výdejny obědů v prostorách budovy, toto téma bylo opakovaně otevřeno i na Školské radě za bývalého i současného vedení školy. Odborníci by jistě dokázali najít vhodné řešení i prostory. Výdejna by nemusela sloužit pro celou školu, stačilo by, kdyby kapacitně dokázala obsáhnout nejmladší ročníky tak, aby se ulevilo jídelně CG. Ředitel této školy už před několika lety potvrdil, že jídelna má kapacitu uvařit pro všechny naše studenty, ale nezvládne studentům obou škol jídlo vydat.

Chceme Vás tímto o existenci problému informovat a doufáme, že mu budete věnovat svoji pozornost. Příští rok bude naše gymnázium otevírat místo jedné primy dvě a počet dětí, kterých se problémy se stravováním budou týkat, tak naroste. Vybudování výdejny by uvítali všichni studenti, jejich rodiče i pedagogové a užitek z něj by měly i další generace studentů.  S politováním musíme konstatovat, že naše gymnázium je jednou z mála škol, které stravování studentů nemají uspokojivě vyřešeno. Když se před mnoha lety podařilo vybudovat výdejnu např. na Masarykově gymnáziu, věříme, že se to podaří i u nás.
S pozdravem
Věra Krůsová,  Kateřina Fládrová,  Jitka Pekárová,  Jitka Romová
TU primy                                                                               TU sekundy
s podporou dalších pedagogů gymnázia