Ocenění studentů absolvujících excelentním způsobem maturitní zkoušku z matematiky rozšiřující

Martina Špetová 09. října 2023 v 11:09
Martina Špetová 09. 10. 2023

Dne 18. 9. 2023 proběhlo v Senátu Parlamentu ČR slavnostní ocenění žáků, kteří konali nepovinnou zkoušku z matematiky rozšiřující a dosáhli v ní maximálního možného počtu bodů. Tuto zkoušku letos absolvovalo 2 750 studentů, ale pouze deset z nich dosáhlo takto excelentního výsledku. Jedním z nich je také nyní už absolvent naší školy Jakub Kopčil.
Za účasti senátora Jiřího Drahoše, předsedkyně Jednoty českých matematiků a fyziků Aleny Šolcové a ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Miroslava Krejčího bylo žákům předáno Čestné uznání.
Blahopřejeme Jakubu Kopčilovi k tak vynikajícímu výsledku.