Krajské kolo Středoškolské odborné činnosti

Tomáš Havlíček 03. května 2017 v 8:32
Tomáš Havlíček 03. 05. 2017

Velkého úspěchu dosáhli naši studenti v krajském kole SOČ, které se uskutečnilo dne 27.4.2017 na Gymnáziu L.Pika v Plzni.

Ze tří prací dvě postoupily do celostátního kola soutěže.

Obor 01  Matematika a statistika
1. místo  a postup do celostátního kola
Brichta O./5.C/, Malina M./6.C/
: Řídící software šestinohého robota

Obor 12  Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
1. místo a postup do celostátního kola
Fleissig P./3.B/
: Co tu parazituje?

Obor 02  Fyzika
4. místo
Blovská V./7.E/
: Kombinace teoretické a praktické astronomie na pozorování proměnlivosti jevů ve fotosféře a chromosféře Slunce

Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.

Tomáš Havlíček, garant SOČ