KRAJSKÉ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY KATEGORIE A

Josef Červenec 12. ledna 2018 v 7:31
Josef Červenec 12. 01. 2018

Do krajského kola CHO kategorie A postoupili tři studenti.
Výsledky:
Marek Savinec, 4. A – 5. místo
Markéta Vojtěchová, 4. C – 7. místo
Jan Stepanyshyn, 4. A – 10. místo
Všem soutěžícím blahopřejeme a děkujeme.