Exkurze – Meteorologická observatoř Milešovka

Věra Krůsová 16. dubna 2018 v 6:46
Věra Krůsová 16. 04. 2018

Dne 10.4.2018 se pro třídy 6.E a 4.C uskutečnila exkurze na meteorologickou observatoř. Po fyzicky náročném výstupu na Milešovku RNDr. Petr Zacharov, Ph.D. seznámil studenty s historií observatoře na Milešovce, která patří k nejstarším stanicím s kontinuálním měřením v Evropě, s meteorologickými veličinami a přístroji, které slouží k jejich měření, popsal práci meteorologického pozorovatele i síť meteorologických stanic v ČR. Přednáška byla doplněna prohlídkou stanice i malého muzea meteorologie na Milešovce. Díky krásnému počasí, které na stanici vůbec není samozřejmostí, se studenti mohli pokochat výhledem z věže a získat zajímavé místopisné informace. Svým obsahem exkurze vhodně doplnila výuku fyziky ve 2. ročníku. foto