Celostátní kolo SOČ

Tomáš Havlíček 17. června 2021 v 10:17
Tomáš Havlíček 17. 06. 2021

Student Karel Týr / třída 6.C / obsadil 8. místo v celostátním kole soutěže SOČ v oboru Fyzika.

Název práce: Studium vlivu rychlých změn reaktivity na výzkumný reaktor VR-1.

Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Tomáš Havlíček, garant SOČ na škole