Vzpomínka na profesora Šmolíka

Petr Mazanec 11. dubna 2018 v 7:10
Petr Mazanec 11. 04. 2018

V pondělí dne 9. 4. 2018 na začátku Pedagogické rady pedagogický sbor gymnázia uctil minutou ticha památku pana profesora PaedDr. Otty Šmolíka, který více než 30 let učil na naší škole matematiku, fyziku a hudební výchovu a vedl školní pěvecký sbor.
Zasloužil se také o vznik tříd zaměřených na matematiku, matematiku a fyziku a na matematiku a přírodní vědy. V těchto zaměřených třídách, ale i všeobecných třídách, vychoval řadu nejenom pouze matematicky nadaných studentů.
Svůj pěvecký sbor vedl i po odchodu do důchodu až do svých 82 let.
Zemřel na Velký pátek dne 30. března 2018 ve věku nedožitých 86 let.
Čest jeho památce.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy