Výuka tříd vyššího stupně víceletého gymnázia a tříd čtyřletého gymnázia od pondělí 7. 12. 2020

Petr Mazanec 02. prosince 2020 v 12:33
Petr Mazanec 02. 12. 2020

Vzhledem k nastaveným pravidlům MŠMT pro provoz škol a školských zařízení (PES) bude od pondělí  7.12.2020 zahájena rotační výuka v nematuritních třídách vyššího stupně víceletého gymnázia a čtyřletého gymnázia podle aktuálního platného rozvrhu. Při rotační výuce bude mít polovina tříd v lichých týdnech prezenční výuku ve škole a v sudých týdnech distanční výuku doma a druhá polovina tříd naopak v sudých týdnech prezenční výuku ve škole a v lichých týdnech distanční výuku doma. Tělesná výchova nebude vyučována a hudební výchova bude částečně vyučována bez aktivního zpěvu.

Organizace rotační výuky nematuritních tříd

  1. týden (7. 12. – 11. 12. 2020) a všechny ostatní sudé týdny

Prezenční  výuka        1. A, 1. B, 3. C, 5. E, 2. A, 2. B

Distanční  výuka         4. C, 6. E, 3. A, 3. B, 5. C, 7. E

  1. týden (14. 12. – 18. 12. 2020) a všechny ostatní liché týdny

Prezenční  výuka        4. C, 6. E, 3. A, 3. B, 5. C, 7. E

Distanční  výuka         1. A, 1. B, 3. C, 5. E, 2. A, 2. B

Vzhledem k přesunu školství od pondělí  7. 12. 2020 do třetího stupně PES bude již umožněna prezenční výuka žáků vyššího stupně víceletého gymnázia a čtyřletého gymnázia i v nehomogenních skupinách (výuka Nj a Fj ve všech ročnících vyššího gymnázia  a výuka matematiky a volitelných předmětů v předmaturitním a maturitním ročníku).

Žáci mají stále povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole nebo ve školní jídelně. Každý bude mít k dispozici alespoň dvě roušky nebo dva respirátory pro pravidelnou výměnu a sáček na odložení roušky či respirátoru. Sejmout roušku je možné jenom při konzumaci jídla nebo pití nápojů.
Jíst a pít je povoleno pouze v učebně o přestávce a při obědě ve školní jídelně.
Pohyb na chodbách je omezen na přesuny mezi učebnami, návštěvu toalety a příchod a odchod ze školy. Vždy je nezbytně nutné důsledně dodržovat minimální rozestupy od ostatních osob a všechna ostatní nařízená hygienická a protiepidemická opatření.

Organizace školního stravování

Pouze v týdnech prezenční výuky jsou automaticky přihlášeny obědy všem žákům, kteří se stravují ve školní jídelně Církevního gymnázia.  Individuálně je možné si standardním způsobem obědy odhlásit.

Mgr. Petr Mazanec, ředitel školy