Výsledky voleb do školské rady

Milan Pěchouček 26. října 2021 v 10:28
Milan Pěchouček 26. 10. 2021

Do školské rady našeho gymnázia byli 25. 10. 2021 zvoleni:

RNDr. Jana Soukupová a Mgr. Ivan Tafat za pedagogické pracovníky

a

doc. Ing. Pavel Ircing, Ph.D. a MUDr. Petr Choc za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků.